Bibliskt stöd för fredssträvan

Tack Lars Göran Berg för att du i din insändare (Sändaren 5 juni) skriver om ditt ”besök i Palestina och Israel”. Det gläder mig mycket att du vågar säga att både Palestina och Israel faktiskt finns. Bra! Då finns kanske förutsättningar för att vi kan samtala om hur det skulle kunna bli en rättvis och varaktig fred dem emellan. Det måste få högsta prioritet.

Jag tror dock inte att kristen sionism öppnar vägar till fred. Företrädarna hävdar envist att de har ett bibliskt stöd för nationen Israel, men samtidigt negligerar de den socialetik som profeterna i Bibeln förkunnade. I min ledare den 30 april om ”israelgrejen” – som du ogillar – lyfter jag fram några negativa följder som jag menar att kristen sionism faktiskt har på arbetet för fred och försoning. Din insändare bekräftar min tes.

Det finns skäl att vara kritisk mot alla inblandade parter i den långa och mörka konflikten mellan Israel och Palestina: den israeliska högerregeringen, Fatah, Hamas, islamiska Jihad, och så vidare. Ingen har rena händer! Men detta legitimerar inte att någondera parten med berått mod dödar obeväpnade civila.

Jag undrar vad du baserar dina uppgifter på att Israel inte använde övervåld mot civila demonstranter i Gaza i mitten av maj månad. Så vitt jag vet, är det bara ett barn som klassificerats fel, och det var en läkare i Gaza som rapporterade att ett barns död inte berodde på prickskyttar.

Uppgifter i exempelvis Dagen från Arne Lapidus talar emot dina påståenden om ”skära lögner”. Lapidus rapporterar att den 14 maj hade ”runt 60 palestinier” skjutits ihjäl ”medan nära 3000 skadats” (Dagen 15 maj). En palestinsk MR-organisation lämnade senare högre siffror för flera dagars demonstrationer vid Gazagränsen: 98 civila har dött varav 14 barn och 2 journalister, samt cirka 5000 sårade. Ytterligare femton döda och sårade är fortfarande under utredning.

Även om obeväpnade Hamasanhängare fanns bland demonstranterna, ger det ändå inte Israel rätt att döda dem. Självförsvarsrätten gäller endast om de då utgjorde ett omedelbart hot mot de israeliska soldaterna.

Dessutom finns det trovärdiga uppgifter om att Hamas inledningsvis motsatte sig de vapenlösa demonstrationerna, men när de ändå blev verklighet var det svårt för Hamas att ställa sig vid sidan om folkets nödrop om den humanitära katastrofen i Gaza.

Varifrån har du fått uppgiften om att Sverige ger biståndsmedel direkt till Hamas? EU har klassat Hamas som en terroristorganisation, därför finns det strikta villkor för det svenska biståndet till Palestina. Att svepande påstå att Hamas förskingrar biståndsmedel stärker inte den nödvändiga prövningen av hur bistånd i praktiken används.

Slutligen vill jag återkomma till ditt påstående att Bibeln ger entydigt stöd för staten Israel. Jag läser inte Bibeln så bokstavligt och selektivt som du gör. Ja, det finns texter i Gamla testamentet som uttrycker nationalistiska historietolkningar, och där verkar din bibelläsning stanna. Men det finns också igenom hela Bibeln en rörelseriktning mot en fördjupad förståelse av Guds vilja med mänskligheten, där det universalistiska budskapet blir allt tydligare: Jesus Kristus är hela världens befriare och fridsfurste.

Enligt Nya testamentet beror därför tillhörigheten till Guds rike inte på etnisk härkomst (”jude eller grek”) eller ekonomiska förhållanden (”slav eller fri”) eller kön (”man eller kvinna”). Alla är ”ett i Kristus”. Detta sociopolitiska budskap utgör ett centrum i min bibeltolkning.

Enligt Jesus är var och en lycklig som ”stiftar fred”.

 • 14 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Petri Kinnunen

  Tack åter igen Sune för ett konstruktivt inlägg i denna fråga.

 • Inger Styrbjörn

  Excellent!

 • Sune Enqvist

  I tusenårsriket blir det fred, INTE FÖÖÖÖRR. Ha d gått

 • Bo Fjällström

  Jag antar att du Sune, i egenskap av pastor, utbildare av Equmeniakyrkans blivande pastorer, samt ledarskribent lägger dig vinn om att vara föredömlig och saklig i dina framställningar. Med tanke på detta så har det smugit sig in en lapsus i ditt inlägg.
  Du skriver att LG Berg läser Bibeln selektivt och kommenterar att ”där verkar din bibelläsning stanna”. Det kan tolkas som att du anser att LG Bergs bibelläsning är osofistikerad, okunnig, m.m., vilket i sin tur leder till att man kan få intryck av att du ger dig på din motdebattörs person, i stället för att hålla dig till sak.
  När du uttryckte dig på ett – till synes – förklenande sätt gällande evangelikalers bibelläsning, visade det sig att du inte menade som det verkade, när du förklarade dig närmare. Jag antar att du även här kan göra sammalunda!

 • Sune Fahlgren

  Bo Fjällström, beklagar verkligen om några ord i mitt genmäla kan tolkas som personangrepp. Det vill jag inte ägna mig åt.

  I sitt sammanhang betyder de ord du citerar att LG Berg väljer bibeltexter med "nationalistiskt" budskap, men han lyfter inte fram de som har ett universellt budskap. Jag räknar mig själv som evangelikal, och det finns flera evangelikala teologer som har samma syn på frälsningshistorien i Bibeln att det är som en soluppgång. Uppenbarelsen av Gud lyser klarast i Jesus Kristus. För mig får det konsekvenser för hur jag läser de bibelord som LG Berg ser som stöd för staten Israel.

 • Lars Göran Berg

  Sune!(del 1 av 2)
  Du noterar med mycket glädje att jag skriver att Israel och Palestina finns. Märkligt. Israel har ju funnits som sedan 1948. Palestina såsom statsbildning har erkänts av Sverige, men många länder har inte gjort det. Vi är överens om att fred/försoning i regionen har hög prioritet. Begriper mig inte på begreppet ”kristen sionism”. Känner ingen samhörighet med beteckningen. Känner sorg över pejorativa begrepp och tillmälen. Det gynnar det ingen. ”Israelgrejen” som rubrik för komplicerad situation ger eftersmak.
  Vi är överens om mycket såsom avståndstagande från Hamas den korrumperade Abbas mm. Hade Israels val gett en annan regering hade vi högst troligen fått se en mer positiv utveckling än dagens. Där är vi överens. De som bor i PM område har numera ingen chans att välja politik.
  UD eller har självfallet inget konto för Hamas.Det är på annat sätt pengar flyter in genom olika kanaler. Indirekta flöden av pengar och annat stöd. Även svenskt. Flera källor visar det är ej engångsföreteelser eller fantasi. Resursflöden som inte redovisas i allmänna handlingar. Dessutom har Hamasledarna själva skapat sig svindlande förmögenheter i mångmiljardklassen.

 • Lars Göran Berg

  Kommentar till Sune Fahlgrens text (2/2)
  Smuggling, korruption, tunnelbyggen mm har gett dem inkomster och försämrad levnadsvillkor för fattiga. Härvid lägger Hamas gärna ansvaret på såväl Abbas som Israel. Israels gränskontroller har gynnat varusmugglingen. Khaled Mashals miljarder kommer troligen inte från olivodling.
  Jag läser Sunes tankar om min bibelläsning. Känns konstigt att få del av dem så här. Jag söker dock mer och djupare kunskap från hela Bibeln. Jag är inte teolog. Ser mig som ”läsare”. Vill förstå Guds ord. Bibeln säger mig inget om att det skall bli en demokratisk nationalstat med de gränser som ett parlament önskar. Judiskt troende, bibelkunniga rabbiner, ser, läser och tror på Guds löften för det judiska folket. Det gör jag också, även om det inte alltid är enkelt att förstå. Det är för mig ingen selektiv bokstavstro. Där är vi inte överens. Att bortse från Guds löften till judarna kan kanske ses som en en form av bortval som ger skäl till ytterligare studier.

 • Lars Göran Berg

  I en replik till mig den 12 juni lyfter Sune Fahlgren fram de hemska våldsamheter som ägt rum i Gazaorådet. Det är tyvärr inte en engångsföreteelse.Våldet har funnits där nära människorna länge. Samtidigt som klyftorna mellan människorna i Gaza har ökat så har våld, rasism samt terrorism hämtat näring.
  I en våldssituation visar historien att ofta går uppgifter om orsak och innehåll mellan parterna helt isär. Enligt uppgifter från Hamas var 50 av 62 dödade Hamas terrorister eller aktivister. De kan självfallet överdriva sina förluster av taktiska skäl men uppgiften bör beaktas. Från IDF finns liknande uppgifter liksom att man från deras sida under striderna identifierat kända Hamas terrorister.
  Summan av antalet döda och skadade är förfärlig. Utifrån förutsättningarna och de inblandades erfarenheter knappast förvånande.
  En fråga jag ställer mig är; kunde detta ha undvikits? Skulle Israel släppt över Hamas anställda aktivister? Hamas har enigt uppgift avsatt 100 mkr för dessa demonstrationer.
  Självfallet ligger det djupare skäl bakom än bara en enskild aktivitet.
  Jag kan inte försvara våld eller så kallat övervåld men ej heller ambitioner att utradera Israel från kartan,

 • Sune Fahlgren

  Hej LG Berg
  Vår konversation håller på att utvecklas till ett slags disputation med analys av detaljer och jämförelser hit och dit. Jag känner mig inte bekväm med att göra detta på en tidnings debattsida. Bättre vore att mötas för samtal. Så många onödiga missförstånd uppstår och viktiga saker kommer i bakgrunden i det format som en debattsida erbjuder.
  Det offentliga samtal med dig vill jag avsluta med tre påståenden:
  1. Israel har särskilda skyldigheter som ockupationsmakt. Tills fred stiftats måste alla parter avstå från folkrättsvidriga våldshandlingar.
  2. Jag skiljer på Guds löften till det judiska folket och påståenden att staten Israel har exklusiv gudomlig rätt till land.
  3. VI behöver fördjupad förståelse för israelernas respektive palestiniernas självbild för att kunna se utvecklingen framåt. I nuläget utesluter den enes självbild den andres. Framtidshoppet finns där judar och palestinier lär känna och försöker förstå varandra.
  I det hänseendet kan också ett meningsutbyte som vårt visa vilka utmaningar vi står inför.Låt oss fortsätta att be och arbeta för rättvis fred i det heliga landet!

 • Sven Andersson

  Det har ofta sagts att Mellanöstern är själva nyckeln till världsfreden. Samtidigt tycks allt fler européer och svenskar mena att islam/islamism/IS är det stora problemet mot freden i världen. Följaktligen bör dess anhängare antingen föras till botbänken för bot och bättring eller till slaktbänken som syndabockar.
  Så tycks samtidens variant av Blut und Boden se ut.
  Att vi kristna borde vara först i kön till botbänken kommer sällan på fråga.
  Men dagens situation i Mellanöstern kan möjligen få oss på andra och bättre tankar.
  Å ena sidan ser vi ett ledarskapet i Iran som kallar sig muslimskt och som högljutt ber oss göra världens farligaste region till kärnvapenfri zon.
  Å andra sidan ett ledarskap i supermakten USA som kallar sig kristet och evangelikalt och som lika högljutt buar ut denna kärnvapenfria zon som omöjlig då vi måste skydda Israels kärnvapen från internationell inspektion.
  När en hel världs öde står på spel silar världens mest kristna västerland mygg och sväljer kameler.
  Eller silar mygg och sväljer människor/mänskligheten.
  En supersil.
  Min skuld, min skuld, min mycket stora skuld.
  Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

 • Sidor