Angrepp på Guds ord förödande

Det pågår i olika kristna medier en debatt om Adams och Evas historicitet, den inleddes av Stefan Swärd, tidigare ordförande i EFK. Sune Fahlgren berör den även i sin ledare i Sändaren nr 5/2017.  

Att ifrågasätta Adam och Eva, som en del debattörer gjort, är att sätta igång en dominoeffekt, där allt mer rasar. Paulus skriver om Adam som om han verkligen funnits, man finner detta på två ställen i Romarbrevet, två gånger i 1 Korinterbrevet, och två gånger i 1 Timoteusbrevet. Hur trovärdig är Paulus? Är det mer som vi ska ifrågasätta av det som Paulus skriver?

I släktregister i Luk. 1:1 omnämns Adam och en rad andra personer. Om inte Adam är en historisk person, vilka andra skall vi plocka bort från släktregistret som icke-historiska?

I 1 Mos 5 kan vi läsa om hur gammal Adam blev. Varför uppge ålder på en person som inte levat? Nej, den nu uppkomna debatten visar bara på att en del, inte minst teologer, har blivit offer för det ifrågasättande av Guds ord som redan Satan prövade de första människorna, om de trodde på det Gud hade sagt. Han sa till dem: ”Har Gud verkligen sagt detta?” 

Det angreppet mot vad Gud talat fick förödande konsekvenser. Det får det även i dag. Vi ser att de samfund och församlingar som öppnar upp för liberal teologi, de minskar. I januari fick vi detta åter bekräftat i en undersökning som publicerades i några tidningar. 

Förvånande är att så många är tysta inför det som nu blir alltmer uppenbart. Var är rösterna från samfundsledare och pastorer? Har man accepterat detta synsätt på Bibeln, då är det än värre än tystnaden.

Tankarna går till berättelsen om kejsarens nya kläder. Det är många som faller in i den skaran som bejakar de nya synsätten på bibelordet. Kanske man vill låta sig imponera av dessa ”nya kläder” som presenteras inom teologin och inte betraktas såsom någon som inte förstår det nya som presenteras. Detta är dock inte något som skall beundras –  det skall avslöjas.

 

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Johnny Haglund
Jag kan bara hålla med Holger om det han säger. Vi kan väl också se, att synden försvinner, med det resonemanget. Döden kom ju som straff, för olydnad, så varför offrade Jesus sig, i så fall i onödan. Om inte Jesus offrade sig, vilken tidräkning använder vi. Domedagsklockan kan väl tas bort. Allt går väl att justera då. Men det är nog så att många överskattar sig själv i sina beslut, man läser inte på så man förstår, utan har bara en åsikt, för att bli populär. Sorgligt, men valen är efter sin fria vilja.
Roger Ericsson
Mycket bra skrivet Holger
larsgoranberg
" Pastor Jansson" han med obestämda tankar om de mesta kanske har tagit över. ..
Karin
Heja Holger !! Bra skrivet! Blev glad av dina ord. sändaren och equmeniakyrkan präglas tyvärr mycket av liberalteologi idag.
Torbjörn Johansson
Håller helt med Holger, och Johnny har en viktig poäng. Tar man bort vissa personer och skeenden i bibeln blir det mycket svårt att få resten att gå ihop.
Niklas
Bibeln ska inte ändras, men tolkningen av bibeltexterna kan ändras. Att Paulus trodde att Adam funnits som historisk person visar Paulus tro, men det bevisar inte den historiska sanningen om en specifik Adam funnits. Skapelseberättelsen, läst med en symbolisk tolkning (inte bokstavstolkning) har ändå viktiga poänger för dagens människor. Skapelseberättelsen berättar att att bakom arternas uppkomst fanns ett initiativ och en vilja från Gud, trots att Gud inte syns vetenskapligt. Bibeln ger inte exakt berättar vilken metod Gud använde vid skapelsen, så om Gud verkade med evolution på ett sätt som vetenskapen tycker ser slumpmässigt ut, om det var Guds valda metod, då har jag inget att invända. Skapelseberättelsens grundtext och någon annan textpassage i Bibeln antyder att att skapelsedagarna skulle kunna översättas som tidsåldrar, vilket underlättar en modern läsares möjlighet att ta till sig texten. Berättelsen om Adam och Eva berättar att kränker man Guds vilja (eller en människas vilja) då riskerar man en bruten relation och ett behov av försoning uppstår. Det finns massor med sanna symboliska poänger i skapelseberättelsen, utan fördummande bokstavstolkning.
Thomas
Svar till Niklas. Så du tror att, du Niklas, vet bättre än Paulus? Han som själv mött Jesus och troligen också besökt himmelen! Det är just det som kännetecknar många av dagens "kristna", de är självuppblåsta och tror sig veta bättre än Gud själv. Sanningen är att det vore bättre om de helt tog avstånd från tron så att de inte lockar andra bröder och systrar med sitt gift.