Ilmar Reepalus förslag om vinsttak får kritik även från ideella aktörer.