Musik och dans är några av de sammanhållande faktorerna för romer. Här ses gruppen Baxtale rom från Uppsala som uppträder i romskt kulturcentrum i Stockholm.