Kontakta oss

Tel. växel 010-199 34 00

Epost red: sandaren@sandaren.se

Fax red.  010-199 92 20

Tidningens adress:

Sändaren
Box 225 43
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Kungsholmstorg 5
 

Prenumeration kundtjänst:
Tel: 08-462 28 50
Epost: prenumeration@sandaren.se
 

Har du synpunkter på Verbums kund- och läsarservice, tveka inte att höra av dig till oss på
risochros@verbum.se
 

Faktureringsadress:
Verbum AB
FE 5111
838 77 Frösön

---------------------------

Några namn för kontakter
 

Annika Ahlefelt
chefredaktör, ansvarig utgivare
annika.ahlefelt@sandaren.se
010-199 34 53
 

Per Erik Lund
redaktionschef
pererik.lund@sandaren.se
010-199 34 79


Christina Larsson
reporter (Göteborg)
christina.larsson@sandaren.se
031-69 32 38


Anki Nord
redigerare
anki.nord@sandaren.se
010-199 34 80


------------------


Jonas Ringdahl
webbansvarig
jonas.ringdahl@berlingmedia.se
010-199 34 69

Lotta Petersson
produktionschef
lotta.petersson@verbum.se
010-199 34 85
 

Pauline Riccius
Vice VD
pauline.riccius@verbum.se
08-743 65 07

FLER NYHETER

Topplistan