Utsläppsrapport: Kyrkan måste börja resa smartare

trafik

 Resorna kommer troligen vara den största posten i Equmeniakyrkans utsläppsrapport. Foto: TT

Equmeniakyrkans utsläppsrapport är ännu inte färdigställd. Men den kan komma att leda till hårdare krav på minskat resande.

Sammanställningen av de koldioxidutsläpp som Equmeniakyrkans nationella och regionala nivåer orsakar skulle egentligen ha kommit i början av året. Men på grund av sjukdom har rapporten försenats.

– Vi håller på att sammanställa de sista siffrorna, sedan väntar vi på att konsulten ska processa dem, säger Henric Götefelt, som är projektledare för klimatnöd­läget och för Grön kyrka inom Equmeniakyrkan.

Resultatet kommer sedan först att redovisas internt.

– Det största bidraget från rapporten är att vi får se vilka poster som är små och stora, och att vi då kan avgöra vilka insatser som är mest effektiva, säger han.

Henric Götefelt

Även om inte rapporten är färdig så är han övertygad om att resorna kommer att vara den största posten.

– Det handlar om internationella resor och bilresor till församlingarna, det är de stora posterna. Och eftersom vi inte kan kompromissa med relationen till församlingarna eller våra syskon i andra länder behöver vi hitta smartare sätt att resa på.

Ska inspirera de lokala församlingarna

Tanken är att samfundets klimatarbete ska inspirera de lokala församlingarna och enskilda medlemmar, enligt Henric Göte­felt är det detta som kan ge stor effekt. Samfundet vill också ge församlingarna verktyg att beräkna de egna utsläppen.

– Vi har haft dialog med olika församlingar, och vi har landat i att inte ha en internetbaserad uträknare. Vi vill erbjuda studiematerial som kan användas i församlingens olika grupper för att stimulera processer, säger han.

En sista varning

FN:s klimatpanel IPCC kom nyligen med en rapport som kallades för en sista varning. Om inte drastiska åtgärder genomförs så är det omöjligt att begränsa uppvärmningen till en höjning av jordens medeltemperatur med 1,5 grader.

– Rapporten inskärper att vi befinner oss i ett nödläge och behöver arbeta på flera fronter samtidigt, säger han.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne