Trossamfunden i samtal med ministrar

Sofia Camnerin, ordförande SKR. Foto: Peter Hoelstad

Företrädare från landets trossamfund mötte i torsdags utrikesminister Tobias Billström (M) och socialminister Jakob Forssmed (KD) med anledning av koranberänningarna.
-Mötet kändes respektfullt, alla kände av allvaret, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR.

Kerstin Schönström

Sammanlagt var 14 trossamfund representerade i mötet som hölls på initiativ av utrikesministern och socialministern, bland annat de stora muslimska samfunden och de kristna samfunden.

-Alla kände av allvaret och alla delar smärtan, samtidigt fanns en stark känsla av gemenskap. Det var också därför ett hoppfullt möte. säger Sofia Camnerin.

-Socialminister Forssmed har flera gånger visat att han vill ha dialog, och det känns bra att utrikesminister Billström vill vara med. Billström underströk att vi måste vara medvetna om att det är påverkamskampanjer som pågår, att trycket utifrån är stort, berättar Sofia Camnerin.

Förberedda punkter

Sveriges interreligiösa råd i samarbete med flera av de andra representanterna hade förberett ett antal punkter som de framförde, även skriftligt. Dessa berör vilken skada brännandet av heliga skrifter gjort både här och utomlands, att trossamfunden har starka kontaktnät över världen som kan ses som en resurs.

Vidare en önskan om att den förundersökning om hets mot folkgrupp tas till domstol för att reda klarhet om vad som gäller rättsligt, och man påminde om att barnkonventionen är lag och att barnen också drabbas när de ser att koranen bränns.

Uppskattar uttalanden

I en av punkterna skrivs att ”Vi uppskattar utrikesminister Billströms internationella uttalanden som tydligt tar avstånd från islamofobi – om detta skall vara trovärdigt är det också viktigt att regeringen tar avstånd från det som är muslimhat/islamofobi här i Sverige”.

På mötet betonades behovet av att regeringen regelbundet träffar de religiösa ledarna i ett gemensamt interreligiöst forum med bred representation.

-Det var flera som uttryckte hur djupt problematiskt detta är och hur mycket skada det gör bland muslimer och andra troende i Sverige och världen, att det skapar polarisering och främmandegör människor, säger Sofia Camnerin till Sändaren.

Tar avstånd

SKR har tidigare gjort två uttalanden där organisationen fördömer brännandet av heliga skrifter. ”Vi tar starkt avstånd från medvetna kränkningar av människors tro.” skriver man och påpekar att
sådana handlingar ökar polariseringen mellan människor.

-Vi talar om medkänsla och säger att vi står i solidaritet med andra troende, säger Sofia Camnerin.

Att ändra lagarna är inget de förespråkar.

-Vi måste repektera religionsfriheten, den är grundlagsskyddad och det handlar om ett ansvar vi har.

Hets mot folkgrupp

Tillsammans med Sveriges interreligiösa råd är SKR tydliga med att koranbränningarna bör utredas som hatbrott eller hets mot folkgrupp.

-Jag har respekt för många grundläggande värden som krockar i detta. Jag blivit varse att detta är väldigt laddat, och jag förstår att man inte ska fatta beslut i laddat läge. Det vore skönt om vi på kort sikt kan använda ordningslagen, sedan är det långa processer om något ska ändras.

Camnerin konstaterar att det trots allt i någon mening är välgörande att religionsfriheten blir aktualiserad i vårt land.

-Det är intressant att samtalet är igång, men det vore önskvärt med ett mer respektfullt och barmhärtigt samtalsklimat.

Kerstin Schönström

3 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Maria Flyman
Jag håller med om att det är mycket, mycket viktigt att värna religionsfriheten och i det sammanhanget understrycka vad det innebär på individnivå. Jag tycker också att ordet föbi förkastligt så länge
Maria Flyman
Jag tycker ordet fobi är förkastligt så länge det inte används om alla religioner.
Martin Svensson
kunde du inte intervjua någon från de stora muslimska samfunden?

 

Till minne

Söndagsservice