Teolog: "För tidigt att tala om en ny väckelse"

Micael Grenholm

Teologen Micael Grenholm.

Ett tusental personer har besökt metodistiska Asbury University för att ta del i det som beskrivs som en ny väckelse. Under snart två veckor har en oavbruten lovsång ljudit från det amerikanska lärosätet. Men teologen Micael Grenholm vill hellre tala om förnyelse än om väckelse.

Det började som en samling i universitetets kapell där pastorn Zach Meerkreebs predikade över ämnet ”Kärlek i Verksamhet”. Efter samlingen stannade ett 30-tal personer kvar i auditoriet i lovsång och bön. Sedan dess har människor strömmat till för att delta i lovsången och tillbedjan som pågått dygnet runt och beskrivs som en ”full upplevelse av den Helige Ande”.

Micael Grenholm använder hellre begreppet "förnyelse"

Teologen Micael Grenholm tycker att det är för tidigt att prata om en ny väckelse. Just nu använder han hellre begreppet förnyelse.
Skillnaden mellan förnyelse och väckelse är storleken, hur många människor som berörs. Världen har tidigare upplevt flera omvälvande väckelser som bygger på hängivenhet och passion för Gud, men också  på att de påverkat fler än bara de som varit med på de karismatiska mötena.
Micael Grenholm säger att det gemensamma för väckelserörelserna är att de drivs av en stark längtan efter något människor saknat i sitt sammanhang. Den pietistiska folkrörelsen i Sverige längtade exempelvis efter en djupare kristen gemenskap. Han betonar att det är först när en sådan längtan får praktiska konsekvenser utanför bönemötena som väckelse uppstår.

Positiva exempel

- Det avgörande för hur det här skeendet utvecklas är om människor inte bara fokuserar på känslorna utan om de andliga upplevelserna får ett utflöde i hur man lever sina liv. Vi har tidigare sett avskräckande exempel på hur fel det kan gå när fokus riktas på en person eller på vissa uttryck. Men det finns också många exempel på väckelser som på ett positivt sätt har påverkat inte bara kyrkorna utan hela samhällen.
– Bara framtiden kan utvisa om det som händer på Asbury University kommer att bli en väckelse som får betydelse för fler än de personer som hittills deltagit i samlingarna får, säger Micael Grenholm.
Det är svårt att veta vad de som söker sig till bönesamlingarna i universitetet upplever att de inte får någon annanstans. Kanske det också är den allmänna oron över krig, klimat och ekonomin som gör att man söker djupare andliga upplevelser.
Micael Grenholm  tycker att det är positivt att fokus inte ligger på någon tongivande huvudperson utan på den gemensam bön och lovsång.
– Det är ett gott tecken om det håller i sig, säger han.

Christina Larsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne