Synen på Bibeln och hbtq har splittrat församling

Baptistkyrkan i Uppsala. Foto: Per-Erik Lund

En djup konflikt har haft stor påverkan på Uppsala baptistförsamling, och två medlemmar har uteslutits. Men nu vill församlingen göra en nystart.

Baptistkyrkan i Uppsala är en anrik församling, och den äldsta frikyrkan i staden. Men församlingen är idag betydligt mindre än för 100 år sedan. Det finns fortfarande omkring 120 medlemmar i matrikeln, men enbart cirka 35 är aktiva.

Tidningen Dagen var först med att rapportera om den djupa konflikt som haft stor påverkan på församlingslivet. Två grupperingar har haft olika värderingar, bibelsyn och visioner för församlingen.

Olika syn på hbtq och Bibeln

Enligt församlingens ordförande Nina Pirander blev problemen akuta i juni förra året då medlemmarna inte kunde enas om vem som skulle anställas som ny pastor.

 Vi har olika förväntningar på en pastor, och olika förståelse av ledarskap. Vi skiljer oss åt i synen på demokrati, frågor om bibeltolkning samt i betoningen av lag, synd och nåd, säger hon till Sändaren.

Ett av konfliktområdena handlar om synen på hbtq-frågor, där det finns en stor spännvidd i församlingen.

 Några konkreta händelser där hbtq-personer känt sig otrygga har inte varit aktuella. Det rör sig på ett mer allmänt plan om olika sätt att förstå och tillämpa vad Bibeln säger om homosexualitet och samkönade relationer och hur man vill hantera de här frågorna i predikan och undervisning, säger Nina Pirander.

Medlemmar har uteslutits

Konflikten har bland annat lett till att inga nya medlemmar har tagits in i församlingen under hösten. Två medlemmar har också uteslutits.

 Om en församling har en period av motsättningar finns inte tiden och kraften till den omsorg som nyomvända eller nya medlemmar har rätt till och behov av. Givetvis har vi varmt välkomnat de nya intresserade till alla gudstjänster och onsdagens bönegemenskap så att de kan börja lära känna oss och Herren Jesus Kristus, säger hon.

Dagen har rapporterat om att det har spridits ett förslag i församlingen om en ”mjuk separation”. Ledningen för Equmeniakyrkans region Stockholm har gett rådet till församlingsmedlemmarna att de bör pröva om de kan respektera församlingen och dess baptistiska rötter, och den större gemenskapen i Equmeniakyrkan.

 Vill man finnas i en gemenskap där inte alla delar min strikta tolkning av Bibeln? Och vill man finnas i en församling som tycker att diskrimineringsgrunderna är viktiga? säger Jenny Dobers, som är regional kyrkoledare.

Lojal mot baptistiska traditionen

Enligt Nina Pirander är det inte längre fokus på mjuk separation. Men de som valt att vara kvar i församlingen förväntas respektera att församlingen är en del av Equmeniakyrkan och den baptistiska historien och traditionen.

Det är punkter som kan framstå som svårtolkade, men Nina Pirander förklarar att lojalitet mot den baptistiska traditionen handlar om att respektera andra tolkningstraditioner och ge varandra utrymme.

 Friheten kräver respekt för alla andras frihet. Ingen människa har rätt att sätta sig till doms över någon annan, utan istället är det församlingens uppgift att tillsammans söka Guds vilja.

En uppmaning som finns i stadgarna har också lyfts fram, att församlingen ska offra till samfundet och beakta kyrkokonferensens rekommendationer.

  Det är inte direkt något krav på enskilda medlemmar, men om man går med i en församling som har den skrivningen och som enligt sina stadgar är ansluten till Svenska baptistsamfundet, numera Equmeniakyrkan, är det både naturligt och viktigt att man som enskild medlem i alla fall respekterar och inte motarbetar den ordningen.

Hoppas kunna anställa pastor

Nina Pirander hoppas att den församlingsledning som valts under helgens årsmöte ska kunna bygga ett församlingsklimat där andras åsikter och erfarenheter respekteras.

 Att vi kan återskapa förtroenden som brustit, arbeta för förlåtelse och försoning, säger hon.

Hon hoppas också att församlingen snart ska kunna anställa en ny pastor.

Jenny Dobers berättar att regionen det senaste halvåret haft nära samråd med församlingsledningen.

 Vår ambition är att stötta församlingar så att de kan se mångfald som en tillgång och olikheter som en resurs. Men ibland kommer man till lägen då konflikterna äter upp all energi, och då måste man nog gå till botten med vilka grundläggande värderingar som man har, säger hon.

Regionen kommer att bistå församlingen även i framtiden.

 Vi får utgå från att de om är i församlingen nu vill vara kvar, och då får vi stötta i att återuppbygga tillit.

Taggar:

HBTQ

Jonatan Sverker

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Tommy. Andersson
Gud kommer aldrig i konflikt med sig själv. Antingen följer man det som står i skriften, eller följer sina begär, Frågan blir också underställd, Behövs Gud överhuvud taget, när vi kan göra egna avbilder ,av de Heliga skrifterna.

 

Till minne

Söndagsservice