Greta Thunberg-effekt i EU-valet: Klimatfrågan viktigast för svenskarna

Greta Thunberg-effekten verkar hålla i sig, i alla fall i Sverige. Foto: Judit Nilsson/TT

Sändaren i Bryssel. Klimatet är den viktigast valfrågan i EU-valet. Det tycker i alla fall svenskarna som sticker ut i den senaste Eurobarometern. När det gäller vilka värderingar som EU-parlamentet har att försvara placerar svenskarna demokrati och mänskliga rättigheter i topp, men religionsfrihet i botten.

EU-parlamentets senaste stora ”Eurobarometer” tar tempen på EU-medborgarna inför valet till EU-parlamentet den 9 juni. Andelen EU-medborgare som uppger att de sannolikt kommer att rösta har ökat med tio procentenheter sedan 2019 och är nu 71 procent. I Sverige ligger motsvarande siffra stabilt på 81 procent. På själva valdagen förväntas den dock bli lägre; 2019 röstade 55 procent av svenskarna i EU-parlamentsvalet. Det generella valdeltagandet i samma val nådde bara upp till drygt 50 procent, vilket ändå var en rejäl uppryckning.

Fler positiva till EU

Sedan dess har omvärlden emellertid utvecklats på ett sätt som innebär att européernas bild av EU har stärkts. För första gången sedan mätningarna startade är andelen EU-medborgare med en positiv bild av EU-parlamentet något större än andelen med en neutral, 41 kontra 40 procent. I Sverige har hela 51 procent av befolkningen en positiv bild av EU-parlamentet. 

Däremot är andelen svenskar som tycker att EU-parlamentet ska spela en viktigare roll lägre än vad som gäller för EU-medborgare generellt. Svenskarna sticker också ut när det kommer till synen på vilka frågor som är viktigast i EU-valet samt inför den kommande mandatperioden. 

 

Klimatprotest utanför Sveriges riksdag. Foto: TT

Svenskar sticker ut

Medan EU-medborgare i allmänhet tycker att fattigdomsbekämpning, hälsa och sjukvård samt stärkt ekonomi och jobbskapande är de viktigaste valfrågorna, svarar svenskarna att den fråga som bör få mest uppmärksamhet i valrörelsen är åtgärder mot klimatförändringarna. 58 procent av svenskarna tycker att klimatet är den viktigaste valfrågan, jämfört med 27 procent för EU-medborgare i allmänhet. Svenskarnas näst viktigaste valfråga är kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, 40 procent av svenskarna tycker att den ska lyftas i valrörelsen. Motsvarande siffra för EU-medborgare i genomsnitt är 19 procent.

Fred viktigast

Eurobarometern har också frågat medborgarna vilka värderingar de tycker att EU-parlamentet ska prioritera efter valet. Här sticker två frågor ut. 47 procent av EU-medborgarna tycker att fred är det viktigaste värde som det EU-parlamentet har att försvara. Därefter kommer demokrati som toppar listan för 33 procent av de svarande. På plats nummer tre kommer skyddet av mänskliga rättigheter (24 procent) tätt följt av yttrandefrihet (21 procent).

Svenskarnas prioriteringar överensstämmer med EU-genomsnittets, men med vissa nyansskillnader. Svenskarna ger fred en något lägre – men fortfarande hög – betydelse medan demokrati och mänskliga rättigheter toppar; 45 respektive 44 procent av svenskarna anser att det är värden som EU-parlamentet bör prioritera. Svenskarna ger också rätten till asyl en något högre betydelse än EU-medborgare i allmänhet; 9 procent av svenskarna anser att det är ett värde som EU-parlamentet ska prioritera, jämfört med 6 procent för EU-genomsnittet.

EU:s president Roberta Metsola. Foto: TT

Religionsfrihet långt ner

Lägst på svenskarnas lista över vilka värderingar EU-parlamentet bör prioritera hamnar religionsfrihet. Bara 4 procent av de svarande svenskarna anser att religionsfrihet ska prioriteras av det nya EU-parlamentet. För EU-medborgare i genomsnitt är den siffran 6 procent. 

Fakta: Fakta Eurobarometern

European Parliament 2024 Spring Survey genomfördes den 7 februari–3 mars.

Statistiken bygger på 26 411 intervjuer varav 1036 i Sverige.

Denna upplaga av Eurobarometern speglar medborgarnas syn på EU-parlamentet och deras inställning inför EU-valet den 9 juni 2024.

Undersökningen studerar även väljarbeteende och hur EU-medborgarna ser på sin ekonomiska situation. Vidare undersöks hur medborgarna ser på EU:s roll i deras vardag och vilken roll de anser att EU ska spela i världen. 


 

Rakel Lennartsson

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Thorsten Schütte
Jag stretar på med mitt handfasta förslag att minska utsläppen från drivmedel: https://www.salaallehanda.com/2024-04-25/det-finns-manga-satt-att-jobba-for-en-battre-klimatpolitik/

 

Till minne