Svenskar alltmer negativa till islam

Många svenskar är skeptiska till islam. Mest negativa är sverigedemokrater. Bilden visar Kaba i Mekka som är islams heligaste plats. Foto: AP Photo/Amr Nabil

En stor enkätundersökning visar att svenska folket värderar kristendom, islam och judendom väldigt olika.

Kristendomen är svenskarnas favoritreligion, åtminstone om man ska tro SOM-institutets rapport Alla är inte lika. Den har sammanställts av Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och bygger på institutets årliga enkätundersökning. Enligt den är 46 procent av svenskarna positivt inställda till kristendomen, därefter kommer buddhism och judendom. 

Islam har motvind. Hela 57 procent av de som svarat är negativt inställda till islam, vilket är fler än 2018 då frågan senast ställdes. Sett till partisympatier är det vänsterpartister som är minst negativa till islam, medan, föga överraskande, sverigedemokrater är mest negativa. Även kristdemokrater och moderater är starkt negativa till islam.

Om den skeptiska inställningen ökar till islam så gör judendomen en resa åt andra hållet. År 2011 hade var tredje svensk negativa attityder till judendomen, idag är det var fjärde.

I enkäten har svenskarna också fått svara på vilken livsåskådning som de identifierar sig med. Av de svarande säger 53 procent att de är kristna, 13 procent uppger agnostiker och 31 procent annat. Endast 3 procent uppger att de är muslimer.

SOM-institutet har också ställt frågan om invandrare ska ha rätt att fritt utöva sin religion i Sverige. Muslimer är de som starkast stöder rätten att fritt utöva sin religion, medan bara 22 procent av katolikerna instämmer i att invandrare ska ha rätt att fritt utöva sin religion.

I enkäten ställs också frågan om religionsfriheten är hotad. Nästan var tredje muslim menar att den friheten är hotad. Även katoliker är oroade över att religionsfriheten ska inskränkas. 

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne