Succé för nytt koncept när Alpha-kurser inte funkade

Britta Hermansson
Introduktionsfilmer med riksevangelisten Britta Hermansson, som utgår från WHO:s aspekter på existentiell hälsa, blev en fullträff i församlingsplanteringen Mötesplats Ystad. Foto: Emilia Benkel

När församlingsplanteringen Mötesplats Ystad inte nådde nya människor via Alpha-kurser, fick de tänka om.

– Då kom idén om att ha Söka och finna livsmod som kurstema och där hittade vi rätt!

Det berättar Bengt Jörnland, pastor i Mötesplats Ystad och Skillinge Missionhus.

I Skillinge är Kerstin Enlund, ordförande i Equmeniakyrkan, medlem. Hon arbetar med dessa frågor i sitt yrke och har även skrivit böcker i ämnet.

– Rätt snabbt kom tanken att använda Alphas upplägg men med en introduktionsfilm om vardera aspekt, berättar Kerstin Enlund.

Existentiell hälsa

Hon syftar på de åtta aspekter för existentiell hälsa som Världshälsoorganisationen WHO har forskat fram: Hopp, Inre Frid, Mening, Helhet & Integration, Andlig kontakt, Förundran, Andlig styrka och Personlig tro.

– Min yrkeserfarenhet är att de faktorerna fungerar fantastiskt bra som samtalsunderlag för alla människor, oavsett sammanhang.

Församlingen hade först en mindre ambitiös ingång, men tack vare Kerstin Enlunds kontakter med Britta Hermansson, bra filmare och bra medverkande blev det ”dessa fantastiska filmer”, som Bengt Jörnland kallar dem. Filmerna var klara i slutet av januari och kursen i Ystad började i februari. Kursplatsen var ett ­lokalt kafé och inbjudan gick ut via en lokal Facebooksida.

– Vi tänkte att om vi får tio personer som vill gå så är det bra, men vi fick drygt tjugo! berättar Bengt Jörnland.

Börjar bli en rörelse

Med nationella ögon ser Kerstin Enlund att existentiella frågor börjar bli någon form av rörelse i det svenska samhället. Till exempel tog Ing-Marie Wieselgren (som så tragiskt mördades under Almedalsveckan förra året. Reds anm.) initiativ till en delarena för svenska kommuner och regioner som kallas ”Meningsskapande i vår tid”.

– I en mängd sammanhang har de åtta aspekterna blivit väldigt gångbara dörröppnare. Det är ett intressant perspektiv att Sverige, ett av de mest sekulariserade länderna, samtidigt har denna rörelse, tycker hon.

– Och för oss ger det en helt annan tyngd att det inte är vi som kyrka som har hittat på de här ämnena, säger Bengt Jörnland.

Vad skiljer det här från andra samtal om ”tro och liv” som ­kyrkor brukar ha?

– Att vi håller oss till de allmänmänskliga dörröppnarna här. Det är inte skilt från kristen tro och vi har ingen förväntan om att kursen ska leda till en kristen tro, men att den ska väcka längtan efter något mer. Vi behöver respektera människors olika vägar och tid, förklarar Bengt Jörnland.

Börjar där människor är

Man får tänka i olika steg, menar de. Kyrkans uppdrag är att vilja presentera den kristna tron, men här börjar man ordentligt där människor är.

– Tänk på att Jesus möter människor där de befinner sig, inte där han vill att de ska befinna sig.

Är det risk att ord som ”andlig” gör somliga tveksamma att delta i kursen?

– Andlig är ett begrepp som ändå lever i det sekulariserade Sverige. På engelska heter existentiell hälsa ”spiritual health”, det vill säga andlig hälsa ... Det finns olika ordnyanser, men de åtta byggstenarna håller verkligen, fastslår Kerstin Enlund.

Det är inte skilt från kristen tro och vi har ingen förväntan om att kursen ska leda till en kristen tro, men att den ska väcka längtan efter något mer. Bengt Jörnland

– Vi brukar fråga ”Varför är du här?”. Många svarar att de vill ha ett sammanhang där de får prata om de här frågorna, och det har de inte hittat någon annanstans. De känner att detta är en förtroendeingivande ­samtalsmiljö. Och så verkar ju Anden! Det handlar inte om vår prestation.

Efter en lyckad kurs i Ystad var nästa steg att ta den till Skillinge missionshus.

– Det är femtio personer som deltar i två kurser, både på eftermiddag och kväll. Nästan alla är icke församlingsmedlemmar, berättar Bengt Jörnland.

– Vår målgrupp var ”mogna människor”. Vi bjuder in alla som är nyfikna och de flesta som kommer är över 50 år. Britta Hermansson och de övriga medverkande i filmerna är också mogna människor, så vår målgrupp känner igen sig i filmerna.

Kan det här vara ett sätt att nå unga vuxna?

– Man skulle med fördel kunna göra en variant för unga vuxna, med yngre förmågor i filmerna och kanske lite yngre ledare. Då skulle det absolut kunna fylla det syftet, tror Kerstin Enlund.

Har enbart goda erfarenheter

Skillinge och Ystad har enbart goda erfarenheter av sina samtalsgrupper kring existentiell hälsa. Att det under rådande världsläge är rätt tid att hjälpa människor att söka och hitta livsmod, tvivlar nog ingen på.

– Som kyrka vill vi nå nya människor, eller hur? Det här är ett fantastiskt sätt att nå ut. När vi gjorde materialet kände vi att det blev så pass allmänt att det kan fungera på många ställen, så nu kan alla församlingar få tillgång till det.

Kerstin Enlund tror att framgången i Skillinge kan ses i ljuset av församlingens identitet och utstrålning som påverkar hur den ses i samhället. Här finns en öppenhet, och många som kommer till missionshuset upplever en särskild värme.

– Den andan har sitt utflöde även i samtalsgrupperna.

Öppen och välkomnande atmosfär

Krävs det då en viss sorts församling för att dessa samtalsgrupper ska fungera? Kerstin Enlund och Bengt Jörnland tänker efter innan de svarar att det som behövs är en öppen och välkomnande atmosfär och samtals­ledare som har respekt för människors olika tankar och resor.

– Deltagarna ska känna att de får vara där de är och att de inte behöver ha eller förväntas få en tro. Det är viktigt att lyssna in och inte skriva någon på näsan. Om samtalsledarna klarar av att inte bli frustrerade över att de inte kan säga allt de vill, är det här sättet en välsignelse.

Fakta: Samtalsgruppen Söka och finna livsmod

 • Upplägget. Åtta träffar, en per vecka. Man börjar med enklare mat eller macka. Sedan visas filmen. Därefter förs samtal i mindre, fasta grupper.
 • Ledare. För få? Man får dammsuga lite, tipsar Bengt.
  I Skillinge har man även tagit in lämpade ledare som inte är med i församlingen men har ­respekt för den kristna tron.
 • Vad krävs? Att kunna skapa ett öppet samtalsklimat i grupperna och själv vara intresserad av vad människor säger och tror. Man får inte känna sig provocerad om de säger att de tror på något som känns främmande för en själv. Då får man säga ”Vad spännande, berätta mer”. Man får prata om vad man själv tror på, men utifrån ett personligt vittnesbörd.
 • Kostnader. Nu är filmerna gratis att tillgå, så kostnaden blir den eventuella subventionering församlingen vill göra för matkostnad och eventuell lokalhyra. Ta en lämplig kursavgift. Obs: Samarbeta med Bilda! (Skillinge Missionshus sökte även bidrag från Socialstyrelsens satsning för Ofrivillig ensamhet.)
 • Filmerna med Britta Hermansson och gäster. Access till materialet fås via Equmeniakyrkans Kommunikationsavdelning. I skrivande stund har ett 40-tal Equmeniaförsamlingar ansökt, plus ett tiotal utomstående organisationer/samfund.
 • Lästips. Leva med ovisshet; samtal om existentiell hälsa av Lisbeth Gustafsson, Kerstin Enlund. Det som ger hoppet liv; fem förutsättningar av Lars Björklund. Vilsenhetens epidemiologi, avhandling av Cecilia Melder. Gud: jakten; existentiell svindel i det andra årtusendet, av Joel Halldorf.
 • Intresseanmälan. Kan göras på equmeniakyrkan.se/soka-finna-livsmod/

Taggar:

Alpha Sverige

Irene Strålberg

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne