”Straffa inte världens mest hållbara jordbruk”

Far och son Arne Olsson och Daniel Gatås driver Siene Östergård tillsammans med Jonas Olsson, (kusin till Daniel). De är kritiska till att Equmeniakyrkans klimatfasta, som de anser, indirekt krit

Equmeniakyrkans klimatfasta har provocerat kött- och mjölkbönderna på Siene Östergård. Rekommendationen att inriktningen ska vara att välja vegetarisk kost, minska köttkonsumtionen och äta ekologiskt bidrar till att svenskt jordbruk på sikt riskerar att försvinna, menar de.

150 kor strövar fritt omkring i ladugården i Siene Östergård. De äter och mjölkas i de automatiska mjölkningssystemen när de själva vill. Via en datorskärm övervakar Daniel Gatås kossornas dagsform, hur mycket de mjölkar och hur mycket de äter.

Siene Östergård har varit i familjen Olssons ägo sedan början av 1900-talet. Idag är det kusinerna Daniel Gatås och Jonas Olsson som driver gården, uppbackade av sina fäder Arne och Gunnar Olsson. Familjerna har, som många andra i bygden, alltid varit aktiva i Equmeniakyrkan.

När Equmeniakyrkan och Equmenia nationellt i början av året presenterade ett förslag på klimatfasta reagerade bönderna på Siene Östergård liksom flera andra bönder i Vårgårdabygden. Framför allt på den, i deras mening, ensidiga betoningen på ekologiskt och vegetariskt.

– Idag är 15 procent av jordbruket i Sverige ekologiskt. Det betyder inte att vi som driver konventionella lantbruk inte tar hänsyn till miljön. Tvärtom. Miljön är helt avgörande för om vi ska kunna fortsätta vår verksamhet i framtiden. Här på gården lever vi varje dag med ett förvaltarskap som har sin grund i vår kristna livssyn.

Arne, Daniel och Jonas är frustrerade över att deras köttproduktion får underkänt i miljödebatten, och som de uppfattar det, även av kyrkan, trots att de följer svensk lagstiftnings långtgående regler för djurskydd och miljökrav.

– Svenska bönder har pressats hårt under många år och många har valt att sluta. Om svensk köttproduktion fortsätter minska ytterligare så tvingas vi importera ännu mer kött än vad vi gör idag. Kött som inte på något sätt uppfyller de krav som ställs på svensk produktion.

Tidigare i år tog Arne Olsson kontakt med Equmeniakyrkans ledning för att ge sina synpunkter på den hållbarhetspolicy som då var under utarbetning. Ett möte arrangerades i Skövde där kyrkoledare Lasse Svensson, Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf, Lennart Renöfält, ansvarig för klimatfastan, och kommunikationschef George Olvik deltog. Arne hade sällskap med två andra bönder från trakten.

– Det blev ett gott samtal och vi upplevde att man lyssnade till oss. Vi föreslog en del ändringar, bland annat tyckte vi att skrivningen skulle omfatta även oss som driver konventionella jordbruk.

Resultatet blev att Equmeniakyrkan på sin hemsida nyligen ändrade texten till ”en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat”.

Bönderna på Siene Östergård är inte ensamma i det man uppfattar som en utstraffning av ett av världens mest hållbara lantbruk som bidrar till en levande landsbygd. De har uppbackning av många andra bönder i trakten, och även av landsbygdsbefolkningen i stort. Inte minst av kyrkans folk.

– Det här är en fråga som engagerar landsbygdens folk eftersom det handlar om vår framtid. Vi är tveksamma till om Equmeniakyrkan och Equmenia ska lägga så stort fokus på frågor som det finns större kompetens omkring i andra organisationer. De har säkert goda ambitioner, men jag tror att det är en felprioritering, säger Arne.

Arne, Daniel och Jonas håller med om att klimatfrågan är högst aktuellt och inte ska förnekas men känner ingen klimatångest.

– När det finns en stor oro inför framtiden så är det kyrkans uppgift att fånga in den. Inte genom att tala om hur mycket kött vi ska äta utan genom att visa på vad den kristna tron har att erbjuda.

– Vi är inga klimatförnekare, men menar att debatten har hamnat snett. Man ser inte att svenskt jordbruk bidrar till biologiskt mångfald och öppna landskap.

Idag är 15 procent av jordbruket i Sverige ekologiskt. Det betyder inte att vi som driver konventionella lantbruk inte tar hänsyn till miljön. Tvärtom.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne