Enkätundersökning: Åldrande församlingar största utmaningen

Att behålla och rekrytera unga till församlingen, är ett stort problem i många av Equmeniakyrkans församlingar, visar en ny undersökning. Foto: Mikael M Johansson

Equmeniakyrkans medlemmar blir allt färre, men också allt äldre. Det tillsammans med svårigheten att nå unga är kyrkan största utmaning just nu. Det visar en undersökning som kyrkan låtit göra.

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius lättade en del på förlåten om undersökningens resultat under kyrkokonferensens sista dag, men det var i förra veckan som undersökningen officiellt presenterades vid en live-sändning på kyrkans hemsida.

Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka olika utmaningar Equmeniakyrkans församlingar står inför, och vilket stöd man önskar av den centrala organisationen. Undersökningen bygger på en enkät som skickats till 616 församlingar. Av dessa fick man svar av 232 stycken.

Svårigheter att få med unga

I fritextsvaren framgår tydligt att många församlingar har hög medelålder, och har svårigheter att få med unga. Det leder också till svårigheter att rekrytera nya frivilliga ledare för olika uppgifter. Många uppger att de yngre generationerna (och då kan det även gälla de i 40–50-årsåldern) inte alls återfinns i kyrkan i samma utsträckning som tidigare.

Påfallande är också att församlingarna har svårigheter att behålla de barn och unga som till exempel är med i scoutgrupper, när de blir äldre. Då finns inte längre något givet sammanhang för dem i kyrkan.

Det framkommer också i undersökningen att ungdomar som trots allt är aktiva i församlingen som ungdomsledare inte besöker gudstjänsterna eller församlingens övriga aktiviteter.

Försvårar generationsutbytet

Bristen på unga församlingsmedlemmar försvårar generationsutbytet, och en hög medelålder kan stressa de kvarvarande medlemmarna: ”hur ska vår församling kunna leva vidare?”

Men även församlingar som är relativt stora och jämnare åldersfördelning kan uppleva svårigheter att finna tillräckligt många församlingsmedlemmar som är villiga att åta sig uppgifter. Bristande engagemang leder på sikt till låg församlingsgemenskap, och då blir det också svårare att behålla barn och unga i verksamheten. Ett sorts ”Moment 22”.

Praktiska uppgifter tar över

Församlingarna upplever också andliga utmaningar. ­Antalet gudstjänstbesökare minskar på flera håll och några anser att praktiska uppgifter tar över i så hög grad att man inte kan fokusera på Kristus. Flera församlingar poängterar också svårigheter med att nå ut med kristna budskapet i samhället. Framförallt när det gäller att nå den unga generationen.

När det gäller ekonomiska utmaningar är det främst mindre församlingar som har utmaningar. Till exempel att man inte anser sig ha råd att anställa en pastor.

Vad anser man sig behöva hjälp med från kyrkan centralt? Inte oväntat efterlyser många hjälp och stöd för att nå ut till unga och förmedla tron till dem. Hela 65 procent prioriterar den frågan. Höga värden får också ”inspiration och verktyg att hålla samman det andliga livet med vardagen” och ”inspiration till gudstjänstförnyelse”.

Däremot verkar inte intresset att få hjälp med att inspireras av andra kristna traditioner vara så stor (en procent).

Efterfrågar stöd med sin kommunikation

Församlingarna efterfrågar också stöd med sin kommunikation och arbetsgivarfrågor. Att få inspiration att vara relevanta för samhället kommer högt på listan, 64 procent av församlingarna vill gärna ha det.

I enkäten ställdes också frågan vilka andra samfund man anser sig stå närmast. Klart populärast är Svenska kyrkan, som 76 procent angav. Därefter Pingst (45), Evangeliska Frikyrkan (27), Alliansmissionen (16), EFS (12 ) Trosrörelsen (5), Katolska kyrkan (2) Ortodoxa kyrkor (1) och ”Annat samfund” (13).

Fakta: Praktiska områden

Församlingen fick i enkäten möjlighet att prioritera praktiska områden i verksamheten som man skulle vilja ha hjälp och stöd av från kyrkan centralt.

 

Det vill församlingarna ha hjälp med (%)
Kommunikationsarbetet 56
Arbetsgivarfrågor 33
Församlingsekonomi  21
Fastighetsfrågor  16
Medlemsregister  14
Insamling  13
Lönehantering 11
Energifrågor  9

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne