Kommentar: Stark ekonomi men svaga framtidsutsikter

Rakel Lennartsson

Rakel Lennartsson, ekonomijournalist.  Foto: Karin Crona

En genomgång av Equmeniakyrkans årsredovisning 2022 visar på en koncern med starka finanser men svag tillväxt i kärnverksamheten och klena klimat­ambitioner.

Av Equmeniakyrkans årsredovisning för räkenskapsåret 2022 framgår att verksamheten i koncernen omsatte 297,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 261,4 miljoner kronor 2021. Samtidigt som utgifterna för verksamheten ökade, minskade intäkterna till 249,1 miljoner kronor (255,9 miljoner kronor 2021). Den främsta orsaken till detta är minskade intäkter från testamenten.

Inget omedelbart problem

Svagt eller till och med negativt verksamhetsresultat är inget omedelbart problem tack vare Equmeniakyrkans starka finanser. Samfundet har över en halv miljard kronor i värdepapper och äger och förvaltar fem fastigheter. 2022 var ett dåligt år på börsen, vilket innebär att marknadsvärdet för kyrkans värdepapper minskade från 660 miljoner kronor till 554 miljoner kronor – hisnande 106 miljoner kronor. Det bokförda värdet av det långfristiga värdepappersinnehavet är dock 442 miljoner kronor, vilket lämnar god marginal för fortsatta börsnedgångar.

2022 avsattes 111 000 kronor för klimatkompensation av resor. En pinsamt liten summa för en koncern som har investerat en halv miljard kronor på börsen.

Equmeniakyrkans goda ­finansiella ställning är framför allt betryggande för de som har eller kommer att ha sin pension från samfundet. Verksamheten däremot är beroende av offrande från medlemsförsamlingar och enskilda.

Tydligt nedåtgående trend

Samfundets svaga punkt är och förblir församlingstillväxten där trenden är tydligt nedåtgående, mellan 2018 och 2022 rör det sig om ett tapp på i genomsnitt 752 medlemmar om året, från 61 494 medlemmar till 57 733 medlemmar.

”En prioriterad uppgift inför framtiden är att aktivt medverka till att det bildas nya församlingar och gemenskaper i Equmeniakyrkan”, heter det i årsredovisningen.

2022 avsattes 111 000 kronor för klimatkompensation av resor. Det är en pinsamt liten summa för en koncern som har investerat en halv miljard kronor på börsen och vars högsta beslutande organ 2021 utlyste klimatnödläge.

Rakel Lennartsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne