Seminarium om huruvida Israel är en liberal demokrati

Samtalet arrangerades av Lunds universitet och hade rubriken "Israel vid vägs ände som liberaldemokratisk stat?". Foto: Marcus Gustafsson

Är Israel en liberal demokrati? Nej, sa journalisten Göran Rosenberg. Ja, sa statsvetaren Anders Persson. De båda möttes under ett seminarium i Almedalen.

Att Israel är inne i en djup kris var deltagarna i Lunds universitets panelsamtal om landets demokratiska hälsotillstånd överens om. Det israeliska samhället är polariserat på ett sätt som det inte varit tidigare, där en högernationalistisk regering ledd av Benjamin Netanyahu utmanar de mer sekulära och liberala befolkningsgrupperna i landet.

Göran Rosenberg: En etnokratisk stat

Moderatorn, professor Karin Aggestam, menade att det alltsedan staten Israel födelse funnits en inneboende konflikt: Kan man samtidigt vara en demokratisk och en judisk stat? I dag såg hon att de politiker som leder landet betonar judiskheten framför demokratin.

Författaren och journalisten Göran Rosenberg poängterade att en liberal demokrati inte enbart handlar om att majoriteten styr, den ska också ta hänsyn till minoriteters och oppositionens rättigheter. Han menar att Israel, bland annat genom den lag som säger att landet tillhör det judiska folket, idag ska betecknas som en illiberal demokrati.

- Jag skulle kalla den en etnokratisk stat, då den styrs av en etnisk majoritet, sa han.

Även forskaren Lisa Strömbom från Lunds universitet såg en utveckling där den judiska identiteten betonats allt starkare. Tidigare har det förekommit andra strömningar i det israeliska samhället, men dessa är idag mycket försvagade ansåg hon.

Anders Persson: Har rankats som liberal demokrati

- Det etniska elementet är idag starkare än det någonsin varit, sa hon.

Anders Persson, docent vid Linnéuniversitetet, gav en delvis annan bild. Han framhöll att Israel i princip rankats som en liberal demokrati i alla betydande index som sammanställs av demokratiforskare.

- Det finns så vitt jag vet ingen ledande demokratiforskare som inte säger att Israel är en demokrati. Om man lever i en värld av vetenskap och fakta så är det viktigt att ta in, sa han.

Men han gav ingen ljus beskrivning av landet. Han menade att politiker kunde uttrycka sig rasistiskt på ett sätt som är otänkbart i Sverige.

- Det är en kamp om Israels identitet och själ. Det som sker är ett typexempel på hur en liberal demokrati monteras ner, genom att ta små byråkratiska steg. Så Israel följer den illiberala trenden i världen, sa han.

Tror det blir värre innan det vänder

Göran Rosenberg såg också det som sker som en brytpunkt. Även om han länge varit kritisk mot den israeliska staten, så menade han att nu försvinner spärrar som ändå inneburit ett visst skydd för minoriteter. Nu vill vissa grupper förändra staten i en annan riktning.

- Bland de illiberala finns bland annat en ganska stor ortodox judisk grupp som är helt väsensskild från det sekulära Israel, sa han.

Även om det protesteras i Israel så är inte palestinierna en del av den rörelsen. Paneldeltagarna var överens om att fredsrörelsen i Israel idag är oerhört svag. Och hela fredsprocessen, som haft som mål att det ska bildas en palestinsk stat jämte den israeliska, är stendöd.

Göran Rosenberg lyfte fram människor som haft idéer om en annan framtid för området, där judar och palestinier hade kunnat leva och styra tillsammans på lika villkor.

- Men det är utopier idag. Jag tror att det kommer bli värre innan det kommer att vända, sa han

Taggar:

Almedalen
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne