Påvebesöket ger hopp om gemensam nattvard

Att protestanter och katoliker ska kunna fira nattvard tillsammans – det hoppas Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson ska bli den långsiktiga effekten av påvens Sverigebesök nästa vecka.

På måndag landar påve Franciskus i Malmö, för sin blixtvisit med anledning av 500-årsminnet av reformationen. Påven kommer att leda en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka, medverka vid ett ekumeniskt event på Malmö arena och fira katolsk mässa på Swedbank station innan han återvänder till Rom efter 25,5 timmar på svensk mark. Han ska också hinna med att träffa kungaparet och regeringsrepresentanter.

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson är också ordförande för Sveriges Kristna råd just nu. Han anser att ekumeniken i Sverige är stark, och att påvebesöket på sikt kan förstärka det ytterligare. Framförallt hoppas han att dialogen om gemensam nattvard ska ta ytterligare fart i samband med påvebesöket.

– Vi är många som önskar att det vore möjligt för protestanter och katoliker att gå till samma nattvardsbord. Vi erkänner ju varandras dop, då borde nattvarden också kunna bli föremål för gemensamt erkännande. För människor som lever sina liv utanför kyrkan och tro måste det te sig väldigt märkligt att kristna inte kan fira Herrens måltid tillsammans.

Lasse Svensson tycker sig se signaler från katolskt håll om att det kan bli förändringar när det gäller synen på interkommunion. Han nämner i sammanhanget biskop William Kenney, som tidigare verkat i Sverige, och som har ett stort ansvar i dialogen mellan katolska kyrkan och lutheraner.

– Samtidigt vet man aldrig när förändringar kan ske i den katolska kyrkan. Det kan bli om några år men det kan också dröja hundra.

Lasse Svensson tycker att påven Franciskus blivit en stark symbol för Katolska kyrkan.

– Han uppmärksammas stort när han lyfter fram marginaliserade och förtryckta. Samtidigt är det viktigt att säga att han håller sig innanför de ramar som kyrkan slagit fast.

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Interkommunion, den längtar jag verkligen efter. Om det inte för 500 år sedan varit ett olyckligt sammanträffande av underpresterande påvar, maktlystna renässanshärskare som Gustav Vasa och Henrik VIII som utnyttjade reformatorerna som Martin Luther och Olaus Petri för sina maktpolitiska syften - då hade reformationen förblivit en inomkyrklig rörelse och vi hade sluppit splittringen med all dess följder. Jag hoppas verkligen att närmandet mellan katoliker och protestanter fortsätter och accelererar!
Thorsten Schütte
Biskop Kenney, inte Kennedy.
Per Erik Lund

Tack Torsten Schütte för påpekandet. Vi ändrar på webben.

 

Per Erik Lund

 

Till minne