Socialdemokraterna och Tidöpartierna drar åt samma håll i flyktingpolitiken

Inget av de stora partierna vill se en flyktingvåg som 2015 igen. Foto: Johan Nilsson / TT

Först svängde de borgerliga, nu målar även Socialdemokraterna en mörk bild av invandringen. 

I mångt och mycket är det en text som Tidöpartierna skulle kunna ha stått bakom. Socialdemokraternas rapport om segregation och invandring, som är en del av det analysarbete som ska ligga till grund för partiets framtida politik, är en uppgörelse med generös invandringspolitik. Analysgruppen som står bakom rapporten konstaterar bland annat att invandringen varit större än samhällets förmåga till integrering, vilket lett till social splittring, utbredd fattigdom, ökad ojämlikhet och en cementerad segregation.

Kopplar ihop kriminalitet och invandring

Analysgruppen kopplar också samman kriminalitet och invandring, något som varit mycket känslig, genom att konstatera att de kriminella gängen i huvudsak består av andra generationens invandrare.

Gruppen menar att det krävs radikal politik för att vända utvecklingen. Vilka åtgärder som är aktuella specificeras inte, men Socialdemokraterna har varit öppna med att man sökt inspiration hos systerpartiet i Danmark.

- Det socialdemokratiska partiet i Danmark har som taktik att de ska vara minst lika tuffa som de borgerliga i migrationsfrågan, för att de borgerliga aldrig ska kunna vinna val på den, säger Henrik Emilsson, som forskar om migration vid Malmö universitet.

Påverkan fanns redan under 1990-talet

Han är inte särskilt förvånad över rapportens innehåll. Sedan pendeln svängde för några år sedan vill både Tidöpartierna och Socialdemokraterna hävda att de egentligen var först med en mer restriktiv migrationspolitik. I rapporten sägs dock att Socialdemokraterna länge avstod från att ta upp problem av rädsla för att det skulle gynna Sverigedemokraterna.

- I min forskning kan man se att det skedde redan under 1990-talet; när Ny demokrati kom in i riksdagen så blev andra partier mer positiva till invandring. Samma mönster upprepades när Sverigedemokraterna växte fram, säger han.

Under större delen av 1900-talet var Socialdemokraterna och Moderaterna överens om att invandringen skulle vara begränsad. Henrik Emilsson tror att vi är på väg mot ett sådant läge igen.

- Jag tror inte att Socialdemokraterna kommer att göra många återställare av Tidöpartiernas migrationspolitik om de vinner valet, säger han.

Orealistiska förslag

Om Socialdemokraterna vill följa det danska exemplet så kan man kunna föreslå omfattande integrationsinsatser, som att riva stadsdelar som helt domineras av invandrare som har rötterna utanför Europa. En annan åtgärd är att försöka blanda elever med olika bakgrund i skolorna.

- Men jag menar att det är helt orealistiskt. I städer som Malmö är redan en majoritet av befolkningen under 40 år född i utlandet. Hur ska man blanda då? Det är en felaktig självbild om man tror att det finns en stor majoritet som en liten minoritet ska integreras i, säger han.

Ulf Bjereld tror inte på förklaringen

Inom det socialdemokratiska partiet har Tro och solidaritet varit en av de starkaste förespråkarna för en generös invandringspolitik. Sändaren har varit i kontakt med ordförande Sara Kukka-Salam, som inte läst den och därför avböjer att kommentera. Den tidigare ordföranden Ulf Bjereld ställer dock upp, och han håller inte med analysgruppen om att invandringen varit för stor.

- Det står många bra saker i rapporten, men det är fel att göra invandringen till en förklaringsfaktor för de problem vi har idag. Dessa beror istället på att man inte satsat tillräckliga resurser på integrationsfrämjande åtgärder, säger han.

Att skylla gängkriminaliteten på invandringen tycker han inte heller är rimligt.

- Gängmedlemmarnas föräldrar kom hit för 30 år sedan. Att det skulle vara orsaken till gängkriminaliteten faller på sin egen orimlighet, säger han.

Men finns det inte en gräns för hur många som Sverige kan ta emot?

- Det blir lätt en meningslös diskussion. Ja, vi kan nog inte ta emot sex miljarder människor. Men om det kommer 50 000 eller 100 000 så borde inte vara ett problem för ett rikt land som Sverige, säger han.

Sänder fel signaler

Han är oroad över att Socialdemokraterna nu sänder signalen att Sverigedemokraterna hela tiden haft rätt.

- Vi vet från forskningen att ju mer partier bejakar de högerradikalas verklighetsbeskrivning, desto mer tjänar Sverigedemokraterna på det, säger han.

Ulf Bjereld är inte säker på att Socialdemokraternas positionsförskjutning kommer att leda till en samsyn vad gäller migrationspolitiken.

- Det Sverigedemokraterna gör när andra partier närmar sig dem är att de flyttar ännu längre ut på sin kant och kräver ännu strängare åtgärder, säger han.

Tycker det är bra att Socialdemokraterna ändrat sig

En socialdemokrat som välkomnar rapporten är Widar Andersson, debattör och ledarskribent på Folkbladet, som länge pläderat för en striktare invandringspolitik. Han säger att det inom Socialdemokraterna alltid funnits en spänning mellan de som anser att ett generöst välfärdssystem inte kan kombineras med en generös invandringspolitik och de som istället betonar solidariteten med världens behövande.

- Nu anstränger sig Socialdemokraterna för att springa ikapp de andra partierna, som redan gjort en omsvängning. Det är sunt och bra, säger han.

Han menar att i detta skede behöver inte partiet komma med konkreta förslag.

- Det viktiga är att riva plåstret och erkänna att vi har stirrat för mycket på Sverigedemokraterna, att vi inte skött politiken som vi borde ha gjort, att invandringen varit för stor och straffen för låga, säger han.

Tycker att ändringen kom sent

Vad säger då Tidöpartierna om Socialdemokraternas omsvängning? Ingemar Kihlström migrationspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, är försiktigt positiv.

- Det är väl bra att man kommer till klarhet, men man kan tycka att det är lite sent påkommet. Socialdemokraterna hade åtta år på sig i regeringsställning att agera, säger han.

Men har inte ni i Kristdemokraterna gjort en liknande resa?

- Vårt parti konstaterade mycket tidigare att det fanns problem utifrån migrationstrycket, och att den icke-fungerande integrationen ledde till våld. Det föranledde oss att utvärdera vår politik. Den omläggningen kom tydligt på rikstinget i Umeå 2019, säger han.

Ingemar Kihlström välkomnar en större samsyn kring migrationspolitiken, men han är inte säker på att Socialdemokraterna kommer att överta Tidöpartiernas restriktiva politik vid ett regeringsskifte.

- De partier som Socialdemokraterna tänkt att samarbeta med vid en eventuell regeringsbildning har inte alls gjort den förändringen. I debatten om skärpningen av reglerna för anhöriginvandrare så krävde mer eller mindre företrädare för Vänsterpartiet och Miljöpartiet att dessa skulle rivas upp vid ett regeringsskifte.

Att Ingemar Kihlström nämner Vänsterpartiet och Miljöpartiet är inte så märkligt. Det är de enda partierna som fullt ut håller fast vid den migrationspolitik som fram tills för några år sedan var normen i svensk politik. När det svänger, svänger det snabbt i Sverige.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne