Nya regler för arbetsträning riskerar bli dråpslag

Olika typer av sociala före­tag, till exempel second handbutiker, riskerar att få svårare att få del av arbetsträningsplatser i och med de nya upphandlingsreglerna. Personen i förgrunden är en skyltdocka. Foto: Mikael M Johansson

Från den 1 oktober stoppar Arbetsförmedlingen i princip alla platser för arbetsträning inom den idéburna sektorn, sociala företag och organisationer.

- Ett beslut som ytterst drabbar de svagaste i samhället, enligt Ulla-Mai Ceder Lindberg, verksamhetschef för Blå Vägen.

Arbetsförmedlingens besked om en ny prioritering för externa insatser för långtidsarbetslösa har väckt stor förvåning och bestörtning hos de aktörer som möter långtidsarbetslösa i sina verksamheter. Att förändringen ska genomföras med kort varsel har skapat stor oro hos både arrangörer och långtidsarbetslösa.

– Vi har många i vår verksamhet som inte passar in i de upphandlade program som erbjuds genom Arbetsförmedlingen. Många långtidsarbetslösa kan i våra verksamheter få nya kunskaper, referenser och hitta en väg till personlig utveckling och så småningom kanske också ut i arbetslivet, säger Ulla-Mai Ceder Lindberg.

Inte upphandlad tjänst

Många av de insatser som görs för långtidsarbetslösa kommer inte längre att kunna utföras eftersom de inte är upphandlade, vilket är en förutsättning för fortsatt finansiering från Arbetsförmedlingen. En upphandlad tjänst innebär att företagen lovar en placering om den arbetssökandes profil är den rätta.

– Tyvärr är det många människor som hamnar utanför den prioriteringen och det är dem vi möter vi vår verksamhet, säger Mats Wåhleman, verksamhetschef för Hela Människan i Huddinge Botkyrka Salem i Stockholm.

Hela Människan HBS är en stor verksamhet men Mats Wåhleman säger att han ändå är osäker på om man kommer att överleva som en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.

Nedmontering av social trygghet

Han beskriver det som nu sker som en nedmontering av den sociala tryggheten för dem som bäst behöver den.

– Hela Människan HBS och många andra aktörer har uppnått ett betydligt mer positivt resultat än det offentliga. Vi har lyckats få ut 10–20 procent i studier eller arbete, vilket är otroligt bra jämfört med de privata aktörerna. Därför känns det både smärtsamt och förvånande om de idéburna organisationerna nu inte kommer att överleva.

Hoppas på omprövning av beslut

Ulla-Mai Ceder Lindberg hoppas att Arbetsförmedlingen ska ompröva sitt beslut som hon anser är ett dråpslag både mot de långtidsarbetslösa och mot de idéburna organisationer i välfärden som arbetar för den målgruppen.

– Vi ifrågasätter om Arbetsförmedlingen har de resurser som krävs för att motverka och förhindra långtidsarbetslöshet. Med den nya prioriteringen kommer de idéburna organisationernas bidrag till arbetsmarknaden minska. Framför allt kommer den att få förödande konsekvenser för de långtidsarbetslösa som i dag finns i våra verksamheter.

Mats Wåhleman tycker att Arbetsförmedlingens beslut går stick i stäv med politikernas ambition om ett växande civilsamhälle. Han hoppas fortfarande på nya positiva besked som inkluderar de ideella organisationernas kapacitet och kunskaper.

– Men om vi inte tidigt i höst får andra besked är det högst troligt att det är avveckling av vår arbetsträning som gäller. Vi måste då minska våra omkostnader för personal och avveckla lokaler, vilket naturligtvis är jättetråkigt när man ser behoven.

Christina Larsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne