Myndighet vill öka stödet till samfund

Isak Reichel

Isak Reichel, generaldirektör för Myndigheten för statens stöd till trossamfund. Foto: Lisa Arfwidson

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, vill öka bidragen och skärpa kontrollerna. Nu begär man höjt anslag med sammanlagt 30 miljoner per år under perioden 2024-2026.

I sitt budgetunderlag till regeringen ber SST om en ökning med 25 miljoner kronor för stöd till trossamfunden och 5 miljoner kronor för att stärka sin administration och sina kontroller.

Nya demokrativillkor

Skälen till att SST anser sig behöva såpass mycket mer pengar är bland annat att regeringen utlovat nya demokrativillkor, efter att ha dragit tillbaka den förra regeringens kritiserade förslag.

- Kritiken handlade delvis om vilka som skulle anses vara samfundens företrädare, det blev rätt mycket diskussion kring det, framför allt från frikyrkosamfunden som inte är så centraliserade, förklarar SST:s direktor Isak Reichel.

- När de nya kriterierna för bidragen sedan kommer, behöver vi behovspröva alla som söker bidrag igen. Det kräver mycket arbete och mer personal, fortsätter han.

- Och vi anser faktiskt att vi har mindre resurser för kontroll än andra myndigheter, som fördelar liknande bidrag, fortsätter han, och nämner Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten som exempel.

Ser fram emot nya kriterier

Samtidigt ser Isak Reichel fram emot nya kriterier för demokratiska organisationer.

-De nuvarande är svåra att tillämpa, de är för luddiga, förklarar han och exemplifierar med Jehovas vittnen, som nekades statsbidrag av regeringen i tio år. Till slut gav Justitiekanslern dem rätt och regeringen tvingades betala skadestånd i mångmiljonklassen.

Begär ökade anslag

Men myndigheten begär alltså också ökade anslag till de bidrag man vill dela ut till samfunden.

- Anledningen är att antalet betjänade har ökat, inom framför allt Katolska kyrkan, men också inom muslimska trossamfund. En följd av att vi har fler invandrare än tidigare.

- Däremot har egentligen inga nya samfund tillkommit.

Men SST ser också att samfunden fått ökade kostnader, bland annat för att många tagit ett större samhällsansvar under pandemin och nu också med en skenande inflation och höga elpriser.

- Vi har fått signaler från många trossamfund om att de både fått, och tagit ,ett stort socialt ansvar. Därför tycker vi det vore rimligt om trossamfunden kunde få tillbaka det extra bidrag som betalades ut under pandemin. Särskilt som våra bidrag legat stilla i många år.

 

 

Fakta: SST

 • Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Socialdepartementet.
 • Myndigheten fördelar årligen statsbidrag till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot bidragen.
 • År 2018 uppgick stödet till drygt 83 miljoner kronor. Myndigheten fördelar inte stöd till Svenska kyrkan

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne