Muslimska röster ger Socialdemokraterna starkare stöd bland religiösa

De som gick i gudstjänst tenderade förr att rösta på borgerliga partier och inte Socialdemokraterna. Men nu har det ändrats. Foto: Janerik Henriksson / TT

Gudstjänstdeltagares partisympatier håller på att förändras visar en stor undersökning.

Individualismen i det svenska samhället är stark. Ett av många tecken på det är hur väljarsympatierna utvecklas. Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har skrivit ett kapitel i boken Inferno, som är en antologi från SOM-institutet i Göteborg.

Magnus Hagevi har utgått från den årliga SOM-undersökningen för att analysera hur religiösas partisympatier har förändrats över tid. Det mått som används för religiositet är hur ofta någon går till gudstjänst.

Skillnaderna blir allt mindre

De trogna gudstjänstbesökarna hade länge väljarsympatier som skilde sig från det svenska folket i stort. Fler röstade på de borgerliga partierna, och Kristdemokraterna (KD) var det tydliga favoritpartiet. Så sent som 1998 tyckte hela 38 procent av de trogna gudstjänstbesökarna att KD var det bästa partiet. Idag har den siffran sjunkit till åtta procent. Men förändringen gäller inte enbart KD; regelbundna gudstjänstbesökares partisympatier börjar alltmer likna övriga väljares. 

Enligt Magnus Hagevi är huvudförklaringen individualiseringen i samhället. Vi röstar allt mindre utifrån en gruppidentitet, som klass eller religion.

- Sedan kan även andra faktorer påverka. KD har ändrat sin politik vilket kan ha gjort att gudstjänstbesökare är mindre intresserade av att rösta på dem. 

Ingen inre sekularisering

En faktor som också skulle kunna påverka är det som kallas inre sekularisering. Det innebär att de som går i kyrkan skulle vara mindre engagerade i sin tro. Men undersökningen visar att så inte är fallet: de som går i kyrkan svarar att till exempel frälsning och bön fortfarande är viktigt för dem.

Muslimer röstar socialdemokratiskt

Ett parti som fått fler gudstjänstbesökare bland partisympatisörerna är Socialdemokraterna. Enligt Magnus Hagevis undersökning är det främst muslimer som i hög utsträckning sympatiserar med partiet. 

- Det är inte enbart ett svenskt fenomen att muslimer röstar på socialdemokratiska partier, utan går igenom i hela Europa, säger han.

Det kan finnas olika förklaringar till detta. En är att borgerliga partier, och speciellt de kristdemokratiska, ses som kopplade till kristen tro av muslimer. En annan kan vara att många muslimer stod nära socialdemokratiska partier redan i hemländerna.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne