Motion: ”Förhandla med banken”

Det finns även andra banker än Nordea att förhandla med. Foto: Jessica Gow/TT

Billigare banktjänster och en tydligare missionärsroll. Det är två frågor som kommer att tas upp under motionsbehandlingen vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens.

Fem ytterligare motioner förutom den om kyrkoledarvalet har lämnats in till Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Immanuelskyrkan i Jönköping vill se ett återupplivande av den så kallade Globala veckan. Det var en vecka som hade rötterna i 1970-talets ekumeniska engagemang för tredje världen, men som under 2000-talet hamnade alltmer i bakgrunden.

Sveriges kristna råd avslutade den Globala veckan 2018. Motionären menar dock att veckan berörde så viktiga frågor, att det finns en poäng i att göra en nystart.

Kyrkostyrelsen pekar i sitt svar på att frågan om den Globala veckan var uppe på konferensens samtalstorg 2019, och då kom man överens om att inte driva saken vidare. Kyrkostyrelsen ser dock gärna att lokala ekumeniska råd anordnar egna satsningar på att uppmärksamma biståndsfrågor.

Utveckla missionärsutbildning

Ett stort antal motionärer som är engagerade i samfundets missionsverksamhet står gemensamt bakom en motion om att utveckla en missionärsutbildning och fördjupa missionärsidentiteten.

Motionärerna vill att missionärens roll inom samfundet stärks. Detta ska ske genom att missionärer, innan de sänds ut, får en mer gedigen grundutbildning. Man vill också se att det skapas en grupp för blivande missionärer, på samma sätt som det i dag finns för pastors- och diakonkandidater. Kyrkostyrelsen anger i sitt svar att man under 2024 avser att utreda och beskriva missionärens roll i Equmeniakyrkan.

Ta fram utbildningsmaterial till skolorna

Andreaskyrkan i Stockholm vill att samfundet ska bli synligare i skolorna. Församlingen menar att lärare kan känna sig vilsna när de ska undervisa om frikyrkornas historia, en brist som skulle kunna avhjälpas om samfundet bistod med lämpligt undervisningsmaterial.

Kyrkostyrelsen ser positivt på motionen och har redan tagit en första kontakt med studieförbundet Bilda för att utröna vilka möjligheter som finns att ta fram undervisningsmaterial.

Tre motionärer vill att Equmeniakyrkan tydligt formulerar samfundets syn på naturvetenskap och tar fram studiematerial kring naturvetenskap och tro.

Motionärerna menar att frikyrkliga ofta får leva med att stämplas som ovetenskapliga. Om samfundet tydligt skulle deklarera sin syn på naturvetenskapen skulle detta vara ett stöd i kampen mot fördomar, menar man. Kyrkostyrelsen pekar på att det redan arbetas med frågan om relationen mellan tro och vetenskap, och att det inte finns ett behov av att intensifiera det.

Förhandla fram avtal kring banktjänster

Skårekyrkan i Karlstad har under de senaste två åren fått se hur deras bank höjt flera avgifter. Församlingen föreslår att samfundet, likt idrottsrörelsen, förhandlar fram avtal kring banktjänster som församlingar frivilligt kan ansluta sig till för att sänka kostnaderna. Kyrkostyrelsen är positiv till idén och den nationella ekonomienheten har redan påbörjat ett sådant arbete.

Kyrkokonferens blir liksom förra året en hybridkonferens. 3–5 september sker konferensen digitalt för att sedan samlas fysiskt i Helsingborg 8-10 september.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne