Missionskyrkan i Rimbo ångrar inte valet av pedofildömd i styrelsen

Olof Persson. Foto: Marcus Gustafsson

Att Missionskyrkan i Rimbo valde in en man dömd för våldtäkt mot barn i styrelsen, blev en riksnyhet.

Nu svarar församlingsstyrelsen Sändaren genom ordförande Olof Persson. Och står fast vid sitt val.

Detta brev publiceras i sin helhet och kan med fördel läsas ihop med de reportage vi tidigare gjort om händelsen.

De hittar du här

 

------------------

Uttalande från styrelsen Rimbo Missionskyrka 21 mars 2023


 

"JESUS GÖR COMEBACK I SVERIGE!

 

Han har ett ärende i Sverige. Han utför det genom sitt folk - de som har gett sina liv till honom. De brukar kallas kyrkan eller församlingen och är en folkrörelse. Vår församling i Rimbo är en liten del av denna stora (men alltför ofta slumrande) folkrörelse. VI FÖLJER JESUS och ivrar för att uträtta hans vilja! Vad är då hans ärende? Det första som kan poängteras är att det är människan som är i centrum för hans uppmärksamhet. Han vill ge människan det man lämpligen kan kalla "upprättelse". Upprättelse, genom helande och sitt varma vidrörande, till de som sårats och skadats i livet - och lika mycket - Upprättelse, genom förlåtelse och en nystart, för de som sårat och skadat andra. Eftersom han är universums skapare och har mer än fullt tillräckligt med kraft att tända och släcka galaxer flera gånger om, kan han förstås också beröra en människas hjärta. Han har dock låtit nyckeln till våra hjärtans dörr finnas på insidan. Varken andra människor eller Gud får tillträde om vi inte själva öppnar inifrån. När en individ, vare sig den blivit skadad eller har skadat andra, bjuder in Skaparen i sitt öppna hjärta innebär det livsförvandling! 

Med detta tankesätt som grund, som naturligtvis återfinns i Bibeln, tänker vi i församlingen många gånger väldigt annorlunda gentemot människor än vår värld i övrigt gör. Det är även en självklar sanning att vi alla genom livet, mer eller mindre, både blivit skadade av andra och själva skadat andra. Vi är alla i behov av att både ge och ta emot förlåtelse, omtanke och stöd. Det är här Jesus kommer in i bilden. Han tänker hjälpa oss med detta. När vi själva tar emot den livsförvandling och upprättelse han ger och fortsätter hålla gemenskap med honom levande, blir vi hans redskap till att förmedla upprättelsen till andra också. Detta fantastiska vidrörande av Jesu kärlek i en människas liv kallas med Bibelns språk för att man blir "frälst". Som frälst räknas man till och med som en "ny skapelse" eller att man "blivit född på nytt". Det gamla livets smärtor och misstag blir helade och förlåtna. Följer man med i dessa tankegångar förstår man att en kristen församling alltid kommer värna och ge bästa förutsättningar för både den som blivit offer samt för den som varit förövare. Därför reagerar vi ofta starkt då någon (t ex media) vill rota i och lyfta fram sådant som är förlåtet, och i samhällets kontext ibland också sonats genom t ex ett avtjänat fängelsestraff. Samtidigt vill vi göra vårt yttersta för att den som tillfogats sår alltid ska känna sig älskad, trygg och säker i vår gemenskap. Detta värnande om båda kan förstås bli en svår balansgång ibland. 

Utifrån dessa grundläggande principer blir våra viktigaste generella tillämpningar i den här sortens frågor följande:

- Vi står naturligtvis inte på något sätt bakom eller försvarar någon form av olagliga handlingar eller andra sårande beteenden gentemot våra medmänniskor. Det ska finnas straff och konsekvenser för kriminella och andra medvetet onda handlingar. Vi har domstolar och lagar i Sverige som tar hand om det som är olagligt. Inom kyrkan gör vi nödvändiga åtgärder om sårande eller annat olämpligt beteende uppstår inom vår gemenskap. Vi kan t ex begära samtal, uppmuntra, varna, återta ansvarsområden och förtroendeuppdrag, utesluta medlem och t o m polisanmäla om så skulle vara nödvändigt.

- Vi välkomnar alla till vår verksamhet. Det är t o m vår förhoppning att så många som möjligt ska komma för att få höra om vad Jesus har att erbjuda och få vara del av kärleken vi har till varandra. Vill någon så småningom bli medlem i församlingen kan det beviljas utifrån några tydliga villkor som t ex att personen har en aktiv tro på Jesus och är döpt. De nya som söker sig till vår gemenskap kommer inte bli granskade utifrån hur de levt sitt tidigare liv, utan kommer mötas med kärlek, respekt och omsorg. Eftersom vi själva är medvetna om att vi är förlåtna syndare med olika brokig bakgrund är vårt fulla fokus på Jesus och hans enorma möjligheter. Ingen ska behöva uppleva att vi använder förstoringsglas för att granska misslyckanden och olämpliga och onda gärningar man gjort. I förkunnelsen kommer vi dock på ett kärleksfullt sätt betona vikten av att vi inför Gud bekänner våra synder, tar emot förlåtelsen och lever kärleksfullt gentemot varandra. Den som är förlåten är i Guds och i våra ögon fullkomligt upprättad och kommer bemötas så. Detta förhållningssätt hittar vi i Bibeln, som utgör vår högsta auktoritet.

- Utifrån hur länge vi känt en person, fått grepp om personlighet, karaktär, attityder samt urskilt förmågor och kunskapsnivå, görs bedömningen om denne är lämplig för olika uppdrag inom församlingen. Handlar det om större och viktigare uppdrag kan personer föreslås till Valberedningen som har som uppdrag att föreslå vilka personer som ska bli valda vid årsmötet.

- Skulle vi få kännedom om att en medlem eller annan besökare har dömts för brott, eller på annat sätt uppfört sig olämpligt, behöver framförallt ledarskapet till att börja med göra en bedömning av situationen. I bedömningen måste eventuella risker för att det dåliga beteendet upprepas belysas extra noga. Det finns många möjliga slutsatser som kan dras vid en sådan bedömning, allt emellan att personen omgående får lämna uppdraget till att ingen åtgärd alls anses nödvändig. En motsvarande bedömning skulle också göras om någon gör något allvarligt felaktigt under tiden som man utför sitt förtroendeuppdrag. Görs bedömningen att det inte föreligger några tydliga risker för upprepning av det dåliga beteendet, kommer vi, utifrån principen beskriven ovan - att vi även värnar om den som begått brott men sedan fått upprättelse - i möjligaste mån se till att brottet och eventuellt utdömt straff meddelas till så få som möjligt. Det är ingen rättighet för medlemmar att få veta om brott som andra medlemmar tidigare begått. Denna princip av omsorg vill vi hålla mycket hårt på.

Följande kan vi uttala oss om det specifika och aktuella fallet:

- Vi började lära känna den här personen när han började gå i vår kyrka för några år sedan. Redan då i början blev han en kristen och lämnade sitt liv till Jesus.

- När vi nu lärt känna honom håller vi honom som en mycket älskad vän och broder i tron. De flesta har bara gott att säga om honom, och inga andra tankar verkar ha framkommit. Han är vänlig, omtänksam och respektfull - helt enkelt mycket lätt att tycka om. Han har flera gånger berättat vad Jesus och vi i församlingen har fått betyda för att han har ett liv fullt av hopp och glädje, och beskriver det gärna som ett "nytt liv".

- Vi fick också snart förstå att han stor erfarenhet av styrelsearbete från flera sammanhang genom åren. Vid årsmötet 2022 blev han vald till ersättare i styrelsen.

- För ungefär ett år sedan blev styrelsen uppmärksammad på att han var dömd för brott som innebar att han dömdes till fängelsestraff som sedan avtjänades. När detta blev känt för oss gjordes en bedömning i enlighet vad som beskrivits ovan. Bedömningen blev snabbt mycket klar och tydlig och baserades på hans betydande ålder, fysiskt reducerade kapacitet, karaktärsdrag, eventuellt beteende som uppvisats eller vilka sammanhang i kyrkan han brukade röra sig i. Det fanns ingen som helst substans i att ett sådant beteende, som brotten han dömts för innebar, skulle utgöra trolig risk i vårt sammanhang. Hade vi sett troliga tendenser hade vi handlat omgående på detta.

- Inför årsmötet i år 2023 blev personen invald i styrelsen som ordinarie ledamot. Vi som sedan förra året känt till hans bakgrund kunde nu med gott samvete vara med och ta detta beslut utifrån ytterligare ett års gemenskap och samarbete där vi blivit ännu mer övertygade om hur närmast obefintliga riskerna för ett dåligt beteende, av karaktären som här diskuteras, skulle vara.

- För tillfället har vi inget aktivt barnarbete.

- Vi har flera unga vuxna och tonåringar i vår verksamhet, men ingen verksamhet är direkt riktade till deras åldrar. Den berörde styrelsemedlemmen har allmän, precis som vi alla andra i kyrkan, kontakt med denna åldersgrupp.

Slutligen, Bibeln ska vara kyrkans kompass och därför tänker och agerar vi som här uttrycks.”

Med önskan om Guds goda välsignelse!

För styrelsen Rimbo Missionskyrka, Olof Persson, ordförande       

 

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Kan ni garentera att inte någon, som är dömd för pedofili eller något annat brott, sitter i styrelsen för någon församling som tillhör equmeniakyrkan. Om inte, låt församlingen i Rimbo vara ifred. Framför allt kom inte med detaljerade beskrivningar över brotten. Det blir inget bättre av.

 

Till minne