Missionens roll i Equmeniakyrkan ska tydliggöras

Mission blev diskussion tack vare motion. Foto: Emilia Benkel

Tillsätt en utredning om missionärernas uppgift och roll i kyrkan. Det var ett av de beslut som Equmeniakyrkans kyrkokonferens, fattade i helgen.

De 529 ombuden, fortsatt Sveriges största ombudsmöte, samlades i helgen i ett sensommarvarmt Helsingborg för att avsluta konferensens beslutprocess. Detta efter att under fyra dagar möts i det digitala mötesrummet VoteIT, som började användas under pandemin.

Förhandstipsen var att det skulle bli en ”mellankonferens” när det gäller beslutsessionen. I fjol var stadgeändringsfrågan het, och nästa år  är det kyrkoledarval. Och det tipset kan man nog säga infriades, även om ett par av de åtta motionerna tog ganska lång tid att tröska igenom i konsensusmodellen för beslutsfattande (se kommentar nedan).

Mission blev diskussion tack vare motion. Foto: Emilia Benkel

Motionen med flest undertecknare,  59 enskilda och sex församlingar/grupper , gällde en översyn om missionärernas roll i Equmeniakyrkan.  Motionärerna ville att kyrkostyrelsen ska arbeta för förstärka och förtydliga missionärernas roll, bland annat genom att arbeta fram och anta en utbildningsplan och att blivande missionärer får en kontaktperson liknande det som gäller för pastors- och diakonkandidater.  I sitt svar bejakade kyrkostyrelsen i stort missionärernas önskemål och nämnde att man själva föresatt sig att utreda missionärsrollen under 2024. Men ombuden ansåg det viktigt att uppdraget skulle komma från kyrkokonferensen. En ganska lång diskussion om detaljer och ordval i utredningsuppdraget vidtog, men beslutet blev i stort sett i linje med motionärernas förslag  

Styrelsen fick kritik

Nu visade det sig att något sådant beslut inte fattats, och styrelsen fick kritik för att man låtit påskina detta. Efter en ganska lång diskussion blev beslutet att kyrkostyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning om missionärens uppgift och roll i Equmeniakyrkan.

Långkörare i bänkarna

Motionen från Andreaskyrkan om behovet av ett material om Equmeniakyrkan som man kan stoppa i händerna på lärare blev också en långkörare där motionärernas olika förslag på utförande och vem eller vilka som skulle ta fram materialet stöttes och blöttes. Till slut beslöts att överlåta till kyrkostyrelsen att verka för för att ”Equmeniakyrkan synliggörs i skolan”.

Fakta: Andra uppmärksammade motioner

 • Kyrkostyrelsen får i uppdrag att förhandla fram centrala avtal för tjänster och varor som många församlingar efterfrågar.
   
 • Crister Andersson, Jan Blomgren och Sven-Allan Bjerkemos motion om en skrivning gällande Equmeniakyrkans vetenskapsyn resultaterade i att motionen ansågs besvarad då motionärerna anslöt sig till den text som finns på Equmeniakyrkans hemsida om tro och vetande, men som kommit till efter att motionen lämnades in.
   
 • Kyrkostyrelsen får i uppdrag att informera om det världsekumeniska initiativet Skapelsetid (pågår mellan 1 september och 4 oktober) som nytt alternativ till Globala veckan som avvecklats av Sveriges Kristna Råd.

Fakta: ...Och några till noteringar av intresse

 • 53 procent av ombuden på kyrkokonferensen var kvinnor.
   
 • Rambudgeten för 2024: Intäkter 143 096 miljoner. Kostnader: 202 064 miljoner. Minusresultatet täcks upp bland annat mrd finansnetto. Budgerat resultat: 0.
   
 • Elin Alm, Region Väst och André Jacobsson, Region Nord valdes till en ny mandatperiod på fyra år.
   
 • Nästa år arrangeras kyrkokonferens i Göteborg 14-18 och i samband med Världsmetodistmötet. På det väntas uppemot 2000 personer komma.
   
 • Styrelsevalet: Johanna Fredrixon (nyval), Lars Gunther (omval), Gunilla Hugosson (omval), Anneli Liljemark (omval) och Johan Quist (omval).
3 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
Anita Lehtonen
Angående klädsel i våra kyrkor och Missionshus. Kvinnor; Långa kjolar kontra; jeans eller andra långbyxor. Själv( ledig) är jag tveksam ta på långbyxor till gudstjänsten.
Anita Lehtonen
Ang. Missionärer. I Kyrkokonferenser tidigare har också Missionärer avskilts till tjänst i vår Kyrka. Jag saknade i år det som varit gripandehändelse. Saknade missionens plats i kyrkans uppgift "omtalad"
Emanuel Bratt
Riktigt så stor var nog inte budgeten, prova att ändra miljoner till tusen kronor.

 

Till minne