Miljonregn över Equmenia öppnar för nytt projekt för unga

Carin Dernulf

Carin Dernulf, avgående generalsekreterare i Equmenia, är mycket glad och nöjd över bidraget från Allmänna arvsfonden.  Foto: Marcus Gustafsson

Equmenia har beviljats nästan tre miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att stärka och ge unga redskap att samtala om existentiella frågor.  Nu söker Equmenia en projektledare som tillsammans med unga ska utforma hur detta ska gå till.

Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf är mycket glad över Allmänna Arvsfondens beslut att stödja projektet som går under arbetsnamnet Livsprat.

– Vi har, liksom många andra organisationer som arbetar med och för ungdomar, sett att det saknas forum för att samtala om livsfrågor. Flera har påtalat bristen trots att FN:s barnkonventions skrivning om barns rätt till andlig utveckling.

Bredare målgrupp

Utifrån Allmänna Arvsfonden ordningar har det varit viktigt i ansökan att betona att projektet har en bredare målgrupp än bara Equmenia. Equmenia kommer därför att arbeta fram ett material som kan användas av olika organisationer. Carin Dernulf menar att det sedan kommer att präglas av de sammanhang och de ledare som det används av. 

Projektet bygger på en modell med samtalsgrupper, Livspratsgrupper, som ska ledas av unga personer, men vara åldersblandade så att även äldre är med och ger sina perspektiv.

– Vi vill inte lägga allt för stort ansvar på unga personer att ta hand om allt som kommer upp i en sådan här grupp, men det är de som har den största kunskapen om vilka frågor som just nu är mest aktuella i deras åldersgrupper,  säger Carin Dernulf.

Personer mellan 13 och 25 år

Det övergripande syftet med Livsprat är att underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor. Projektet riktar sig till personer mellan 13 och 25 år. 

Nu söker alltså Equmenia en projektledare vars huvuduppgift blir att driva projektet och omvandla projektidén till ett användbart koncept. Tillsammans med unga ska projektledaren ta fram vilka frågor som ska beröras och metoder för hur samtal om livsfrågor kan föras.

Vi vill inte lägga allt för stort ansvar på unga personer men de har den största kunskapen om vilka frågor som just nu är mest aktuella i deras åldersgrupper.

Inspiration till det den nya satsningen har i mycket hämtats från Equmenias och Hela Människans arbete som kallas Suntprat, som är ett initiativ för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Metoden bygger på att hjälpa barn och unga att prata om sådant som inverkar på vardagen och måendet, som till exempel  alkohol, droger och sociala medier, gaming och nätporr.

Erfarenheterna av Suntprat är jättegoda och visar på hur viktigt det är att prata om svåra och viktiga frågor. Här kan Equmenia vara med att bygga något gott också utanför vårt eget sammanhang.

Projektet Livsprat planeras att starta i april 2023. Finansiering finns för tre år och förhoppningen är att projektet ska föras in som en ordinarie del i Equmenia.

Christina Larsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne