Johan Arenius: Många i Equmeniakyrkan borde läsa hbtq-rapporten från EFK

Johan Arenius
Johan Arenius, föreståndare för EFK-församlingen Immanuelskyrkan i Örebro är imponerad över arbetsgruppens arbete med rapporten.  Foto: Kerstin Schonstrom

Evangeliska frikyrkans församlingar ska välkomna homosexuella. Det rekommenderas i den rapport som samfundet tagit fram.

Evangeliska frikyrkan inledde 2020, på uppdrag av samfundets årskonferens, en djupgående process kring frågor som rör homosexualitet. Samfundet tillhör den evangelikala delen av frikyrkligheten, och har traditionellt betonat att den möjliga samlevnadsformen är den mellan en man och en kvinna. Flera församlingar har dock velat se en ändring.

I den slutrapporten som nu presenterades, Helighet och barmhärtighet, tar man inte ställning till om Evangeliska frikyrkan ska viga samkönade par. Man rekommenderar dock att även den som lever i en homosexuell relation ska välkomnas som medlem och kunna vara en aktiv deltagare och ledare i församlingen.

Välkomnar rapporten

Immanuelskyrkan i Örebro har redan beslutat sig för att viga samkönade par. Föreståndaren Johan Arenius välkomnar rapporten.

– Jag är imponerad. Det är en synnerligen väl genomarbetad rapport som sannolikt kommer vara många lokala församlingar till hjälp, både inom EFK och andra samfund, säger han till Sändaren.

Han menar att gruppen bestående av teologer och församlingsledare har gjort ett gediget arbete.

– Den rekommenderas som läsning för många inom Equmeniakyrkan. Läsare med långt­gående liberal eller fundamentalistisk bibelsyn kommer sannolikt provoceras, medan den som drar mer åt evangelikalt håll kommer känna sig hemma.

Pastorn och debattören Stefan Swärd tillhör dem inom EFK som inte vill att samfundet ska förändra sin syn på homosexualitet.

Tror att det går att bevara konservativ äktenskapssyn

– Vi som har en mer konservativ äktenskaps- och sexualsyn, och som betonar kopplingen till den världsvida och den historiska kyrkan, vi tror att det går att bevara en konservativ äktenskapssyn men ändå bemöta människor på ett barmhärtigt och bra sätt, säger han.

När Sändaren talar med honom har han ännu inte hunnit läsa hela rapporten, men tycker också att gruppen bakom gjort ett grundligt arbete.

– De har tagit fram ett utförligt bakgrundsunderlag, vilket var deras uppdrag. Sedan går de lite ett steg längre. Rapporten för­söker balansera olika ståndpunkter, och från mitt perspektiv blir ­balansen lite fel, säger han.

Fakta: Evangeliska frikyrkan (EFK)

 • Bildades 1 januari när Örebromissionen Helgelsefröbundet/Fribaptistsamfundet gick samman, först under namnet Nybygget och sedan 2002 med nuvarande namn.
 • EFK beskrivs som ett evangelikalt, missionellt, baptistiskt samt karismatiskt trossamfund.
 • 2020 bestod EFK av 290 församlingar med totalt 33 168 medlemmar och är ett av få frikyrkosamfund som ofta haft positiv medlemsutveckling de senaste åren.
 • Samfundsledarna Linalie Newman och Ingemar Forss benämns missiondirektorer.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne