Kristna freds om Nato: "Hotar säkerheten"

Lotta Sjöström Becker är orolig över att Sveriges NATO-inträde leder åt fel håll i fred- och kärnvapenpolitiken. Foto: Mikael M Johansson

Medlemskapet i Nato är ett misstag, menar Kristna fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

- Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår säkerhet, menar hon.

Ovan: Lyssna på Sänd. Samtalet med Lotta Sjöström Becker om krig och fred (inspelad innan NATO-beskedet)

Ungern var landet som längst kohandlade med Sverige innan de kunde ge sitt ja till svenskt medlemskap i Nato. Men när det väl kom var det ett rungande ja, med nästan total majoritet i det ungerska parlamentet. Det kostade ett avtal om jas-flygplan och ett katt och råtta spel med förutom Ungern också Turkiet innan det nu alltså är bäddat för inträde. 

På X går åsikterna isär. Många gläds åt beskedet och flera partier tar också chansen att ge sig själva äran för att vara de drivande i Nato-samarbetet.

Men samtidigt trendar hashtaggen #WWIII, tredje världskriget till följd av att Putin nu är helt omrongad av Nato-medlemmar runt från Östersjön förutom den egna enklaven i Kaliningrad.

Lotta Sjöström Becker. Foto: Mikael M Johansson

Kritisk till medlemskapet

Kristna freds generalsekreterare Lotta Sjöström Becker twittrar inte om tredje världskriget, men är skarpt kritisk till varför Sverige ska vara med i militäralliansen. 

- Nato bygger på ett föråldrat perspektiv på vad säkerhet är och hur den kan uppnås. Hållbar fred kräver en bredare syn på säkerhet med fokus på människor snarare än på stater och territorier. Och därför bör man också investera i helt andra åtgärder än militära rustningar, inte minst i satsningar på de globala målen för hållbar utveckling så som de formulerats i Agenda 2030, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker. 

Kristna Fredsrörelsen trycker särskilt på att Sverige genom sitt medlemskap i Nato blir en del av en kärnvapenallians, trots att såväl användning som hot om användning av kärnvapen strider mot folkrätten. 

Viktor Orban, till höger, var den sista av Natoländernas ledare att ge sitt ja till Sveriges medlemskap. Foto: TT

Blir kärnvapenmakt

- Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår säkerhet. Sverige borde verka aktivt för en avveckling av världens kärnvapen, bland annat genom att skriva under FN:s kärnvapenförbud. Istället bejakar man nu en säkerhetspolitisk doktrin där kärnvapenanvändning ingår och planeras, säger Lotta Sjöström Becker. 

Utöver Nato-medlemskapet i sig är Kristna Fredsrörelsen kritisk till den politiska process som ledde fram till ansökan om svenskt medlemskap. 

- Beslutet hastades fram utan att det gjordes någon ordentlig konsekvensanalys av vad ett svenskt Nato-medlemskap innebär. Många frågetecken kvarstår därför, bland annat kring eventuell kärnvapenplacering på svenskt territorium. Det är också oklart vad medlemskapet får för följder för svenska värnpliktiga och deras tjänstgöring, säger Lotta Sjöström Becker. 

I podden med Sändarens Robert Tjernberg berättar Lotta Sjöström Becker mer ingående om hur hon ser på världens konflikte roch hur Kristna freds arbetar. Foto: TT

Urholkat principer

Kristna Fredsrörelsen har under ansökningsprocessens gång kritiserat hur både nuvarande och tidigare regering gjort avkall på viktiga demokratiska och rättsstatliga principer för att Turkiet skulle acceptera ett svenskt medlemskap. 

- I praktiken har man urholkat mycket av det som man sagt att Nato-medlemskapet är tänkt att försvara. Jag förutsätter att man nu återgår till den traditionella svenska hållningen att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, både i Sverige och globalt, säger Lotta Sjöström Becker. 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice