Kräver uteslutning av ryska kyrkan

Den förre brittiske ärkebiskopen Rowan Williams vill se Patriarken Kirill och den ryskortodoxa kyrkan slängas ut ur Kyrkornas världsråd. Foton: TT 

 Foto: Alexander Zemlianichenko

Nu ställs krav på att den rysk-ortodoxa kyrkan ska stängas av från Kyrkornas världsråd.

Rowan Williams, tidigare anglikansk ärkebiskop, menar att det finns goda skäl för en uteslutning. Också Leo av Helsingfors och hela Finland går till hård attack mot sina ortodoxa ryska kollegor.

Många kristna ledare har ställt krav på att den ryske patriarken Kirill ska ta avstånd från det ryska anfallskriget. Men Kirills stöd för den ryska aggressionen har blivit alltmer uttalat ju längre kriget pågått. Nyligen predikade han i den katedral i Moskva som är speciellt tillägnad militären. Även om han sa att Ryssland aldrig söker krig eller vill skada andra så menade han också att det finns speciella krafter i världen som Ryssland måste stå upp mot och bekämpa. Så välsignade han landets soldater och bad att den ryska militärens styrka skulle mångdubblas.

Från predikstolen har han också delat Putins historiesyn om att kriget handlar om "avnazifiering" att Ukraina och dess folk inte utgör en egen nation, utan bör räknas som en del av det "heliga Ryssland".

Förråder ortodoxa

Nu vill Rowan Williams, tidigare anglikansk ärkebiskop, att det utreds om den ryska ortodoxa kyrkan kan uteslutas ur Kyrkornas världsråd. I en intervju med BBC riktar han mycket skarp kritik mot den rysk-ortodoxa kyrkan.
- När en kyrka aktivt stödjer ett anfallskrig, och misslyckas med att fördöma uppenbara överträdelser, då har andra kyrkor rätt att ta upp frågan.


Rowan Williams är expert på ortodox kristendom och han är förkrossad över att det nuvarande ledarskapet förråder det rika arv som den rysk-ortodoxa kyrkan har gett världen.
- Jag väntar fortfarande på att några högre upp i den rysk-ortodoxa hierarkin ska säga att slakten av oskyldiga otvetydigt fördöms av alla kristna kyrkor, säger han.
Rowan Williams menar att mycket talar för att den rysk-ortodoxa kyrkan bör uteslutas ur Kyrkornas världsråd.

Teologi enda anledningen till uteslutning


En sådan propå om att utreda en uteslutning har dock inte kommit in till Kyrkornas världsråd från någon medlemskyrka.
- Den frågan måste väckas av medlemmar, eftersom det är medlemmar som utgör Kyrkornas världsråd, säger Marianne Ejdersten, som är kommunikationschef på Kyrkornas världsråd.
Det enda skälet för en uteslutning är att en medlemskyrka inte längre delar Kyrkornas världsråds teologiska grund. I Kyrkornas världsråds historia har det bara skett en gång, då en kongolesisk kyrka uteslöts för en heretisk lära om treenigheten. En sydafrikansk reformert kyrka har också lämnat frivilligt under apartheidtiden.
- Den rysk-ortodoxa teologin behöver i så fall analyseras. Det är inget som kan avgöras på ett möte, utan det är en fördjupad process där man gör flera besök och samtalar, säger hon.

Vill främja dialog


Marianne Ejdersten betonar också att företrädare för Kyrkornas världsråd gjort flera uttalanden där det ställts krav på att kriget måste avslutas. Men Kyrkornas världsråd vill främja dialog, även när kyrkorna står långt ifrån varandra. 
- Vi har daglig kontakt med den rysk-ortodoxa kyrkan, säger hon.
En delegation från Kyrkornas världsråd besökte nyligen Ungern, Rumänien och Ukraina för att besöka kyrkor som arbetar med flyktingar. Nu planeras ett liknande besök, men i Ryssland och Belarus.
- Vi har förstått att kyrkorna på den sidan gränsen också gör ett stort arbete, säger hon.

 

Leo av Finland och hela Helsingfors är heligt vred. Foto: Commons

Leo av Helsingfors ber för Kirill

Bland andra ortodoxa kyrkor är frustrationen kring ryska patriarkatet stort. I Finland har landets ortodoxe ärkebiskop, Leo av Helsingfors och hela Finland, varit särskilt skarp i sina formuleringar. I ett uttalande riktat direkt till patriarken Kirill sade han så här:
- För Kristi skull, vakna upp och fördöm den här ondskan. Använd ditt inflytande för att främja fred. Gör ditt bästa för att avsluta det här kriget. Jag ber att ödmjukhet och visdom från Gud ska leda dig".

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice