Konferensledning hoppas på Norgetrend

Mycket män på estraden. Än så länge. Foto: Po Flodström

Fler kvinnor efterfrågas av konferensledningen, men bilden är att apologetik lockar män mer. Åtminstone på gruppnivå.

Men det finns tecken på förändring. I Norge.

Fler kvinnor efterfrågas av konferensledningen, men bilden är att apologetik lockar män mer. Åtminstone på gruppnivå.

Men det finns tecken på förändring. I Norge.

Vad tänker konferensledningen om att det verkar så svårt att skapa ett större intresse bland kvinnor för sådant som apologetik. Och har de ett eget ansvar i det?

Min erfarenhet är att män på gruppnivå är mer intresserade av apologetik och religionsfilosofin, säger konferensgeneralen Olof Edsinger, tillika generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen (SEA) och fortsätter;

Ingen mansstrategi

Att det skulle vara en medveten strategi från deras sida att rikta sig mot män menar han alltså att det inte handlar om. 

- Men man kan också vända på det och vara glad och tacksam över att grupper som är mindre representerade i andra sammanhäng ändå kommer på en kristen konferens.

Som unga män då, en kategori som faktiskt saknas i många andra frikyrkliga sammanhang. Dock ser han en ljusning på horisonten kring det kvinnliga intresser för apologetik.

 

Lediga stolar för fler tjejer. Foto: Po Flodström

Rolig Norgehistoria

- Jag tror att det finns ett nyvaknat intresse bland många yngre överlag att ställa sanningsfrågor och att lyssna in den kristna trons anspråk. Kanske kan detta bidra till en jämnare könsfördelning. Jag såg detta fenomen på en stor apologetikkonferens i Sydnorge där jag nyligen deltog. Cirla 40 procent av de 700 deltagarna var kvinnor.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare i SEA,  tror att skillnaderna i konferensens demografi delvis går att koppla till att 90-talisterna överlag har fler kvinnliga förebilder än generationerna före, vilket han tror påverkar vilka ämnen och verksamheter kvinnor finner rimliga att engagera sig i.

Edsinger håller med och uppmuntrar från estraden de församlade kvinnorna att komma med i arbetet inför 2024 års ledarforum och  tipsa konferensledningen om kvinnliga föreläsare.

Göran Reierstam som är ledare för aktuellt nätverk tror att en viktig anledning till övervikten av vita män i medelåldern hänger ihop med att det är den grupp som mest domineras av antiteister. 

Jacob Rudenstrand. Foto: Po Flodström

Här finns skillnader

- Vi som själva är vita medelåldersmän utmanas och konfronteras i högre grad av en högljudd ateism i våra relationer, än vad kvinnor och rasifierade på gruppnivå gör. Om jag får tillåta mig själv att generalisera så föredrar kvinnor att resonera, medan män tävlar. Men sen så vill jag även understryka att jag inte ser något problem med detta. Var och en måste finna sin egna väg och intressen oavsett olika yttre egenskaper. Om allt alltid skall anpassas till alla, så kommer det i slutändan inte att bli särskilt intressant för någon.

Christoffer Skogholt till höger. Foto: Po Flodström

Borde finnas utrymme

Christoffer Skogholt menar att ett problem i konservativa evangelikala miljöer kan vara att man beskriver det teologiska landskapet som ganska endimensionellt: antingen är du liberalteolog (dåligt) eller konservativ evangelikal (bra). Det kan leda till en dynamik som blir fokuserad på att ”hålla rent”.

- Men kyrkan har inte bara en eller två fromhetstraditioner, utan en mångfald. Och en annan dynamik vi kan se i svensk kristenhet är att successivt öppna sig för kyrkans historiska rikedom, med hänvisning till Paulus ord ”allt tillhör er”. Om vi bara har två alternativ, där ett är dåligt, så leder det lätt till ett slags ”dikotomi-tänkande”. Jag vet inte om sådant tilltalar män i högre grad, men i så fall skulle det kunna vara en delförklaring till frågan. Samtidigt anser jag att det även här finns personer som vill stå för en mer öppen evangelikal hållning och jag hoppas att de krafterna kan få mer inflytande i SEA.

P-o Flodström
sandaren@sandaren.se

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Markus Mattsson
Hej P-O! När jag läser din artikel så låter det lite som att du tycker att kvinnor till varje pris måste få lika mycket talartid som män, och att det är ett självklart mål att kvinnor ska tilltalas av apologetik lika mycket som män. Men jag upplever bland flera gudfruktiga kvinnor i min närhet att de inte har något emot att män leder undervisningen (och att detta dessutom är det Paulus lär). Vi kan ha olika roller, och att undervisa är inte högre status än att tjäna på andra sätt, i den kristna gemenskapen. Dock tror jag vi lätt färgas av samhällets kvoteringshets. Med detta sagt vill jag ändå understryka hur mycket jag uppskattar kvinnliga talare och deltagare, och de perspektiv och infallsvinklar de bidrar med som inte män kan bidra med. Men tolka mig rätt, det betyder inte för den skull att vi krampaktigt måste få in fler kvinnor på estraden. Låt de som är kallade av Gud att undervisa göra det, oavsett om de är kvinnor eller män! Och låt oss fokusera på innehållet i det som lärs ut, inte om de som lär ut det är män eller kvinnor. Allt gott! Mvh Markus

 

Till minne