Hur många kyrkoledare ska Equmeniakyrkan ha?

Lasse Svensson

Lasse Svensson gör tredje och sista period som kyrkoledare. Foto: Marcus Gustafsson

En kyrkoledare, och en biträdande.
Tre kyrkoledare och val vid två olika tillfällen. Inför valet av nya kyrkoledare 2024 finns olika tankar och förslag.

– Vi kan behöva ett helt nytt system och då är det hög tid att börja fundera, säger Bertil Svensson, ordförande i Andreaskyrkan Fjällstugan i Jönköping, en av de församlingar som, på uppmaning av kyrkoledningen, inkommit med synpunkter inför det kommande valet.

Liksom många andra, efterlyser Fjällstugans styrelse ett mer transparent system än det som användes när de två biträdande kyrkoledarna Joakim Hagerius och Karin Wiborn valdes för tre år sedan. Ett av skälen till detta var att den omvalde kyrkoledaren Lasse Svensson skulle få möjlighet att själv vara med och påverka sitt team.

Inte tillgänglig för omval

Men den situationen föreligger inte på samma sätt nu när också ny kyrkoledare ska väljas. Lasse Svensson har suttit i åtta år och är, enligt stadgarna, inte tillgänglig för omval nästa år.

Men huvudfrågan för styrelsen i Fjällstugan är att Equmeniakyrkans organisation förändras så att samordnarna för nationell och internationell mission utses till biträdande kyrkoledare och hamnar på samma nivå i organisationen som de regionala kyrkoledarna.

”Därmed blir de biträdande kyrkoledarnas roll tydligare och de två enheterna för mission i Sverige och internationellt kommer närmre kyrkans ledning”, skriver Fjällstugans styrelse.

– I dag är upplägget otydligt. Vilka uppgifter ligger på vem? Dessutom finns det flera regionala kyrkoledare i stora regioner, som har mer makt att påverka än vad de biträdande kyrkoledarna har, säger Bertil Svensson.

I första hand andlig ledare

Han understryker också att kyrkoledaren i första hand ska vara en andlig ledare. Eller som det står i församlingens brev; Det är alltså ingen generalsekreterare, vd eller företagsledare vi söker och därför menar vi att kyrkoledaren, biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare bör vara personer som är ett föredöme i tro, kärlek, ödmjukhet och tjänst”.

– Det där med tre kyrkoledare på det sätt vi har nu, var bra i början, men de ansvariga för nationell och internationell mission har fått en underordnad roll i relation till hur det var i bildarsamfunden. Med vårt förslag får de två biträdande kyrkoledarna specifika arbetsuppgifter inom den nationella organisationen. Det blir lättare att lyfta fram både det nationella och internationella arbetet.

I sitt brev till kyrkostyrelsen hänvisar Fjällstugans styrelse både till Sändarens chefredaktör Robert Tjernbergs ledare i frågan och till Skårekyrkans motion till kyrkokonferensen.

Två olika frågor

Skårekyrkan i Karlstads motion handlar om att valet av kyrkoledare kontra biträdande kyrkoledare ska behandlas som två olika frågor vid två olika konferenser.

– Det är vår grundfråga, säger församlingens ordförande Mari Hermansson.

– Det där behöver man se över för allas skull, så gör man ju i de flesta föreningar för att ta tillvara erfarenheter. Det är smart att inte välja alla samtidigt.

Men kyrkostyrelsen skriver i sitt remissvar att Skårekyrkan utgått från att det alltid kommer att vara på nuvarande sätt med tre kyrkoledare, och ändrar man på stadgarna kan det göra framtida processer för val av kyrkoledning onödigt komplicerade.

– Men vi har ju utgått från det som gäller nu, säger Mari Hermansson. Vi förstår att det kanske inte blir tre kyrkoledare i framtiden. Det har vi ingen invändning mot.

Svetsas samman i fyra år

Tanken på att ledartrion utgör ett team som ska svetsas samman i fyra år, och att man kanske därför inte vill ha val under olika år är en reell invändning, tycker hon.

– Men om det handlar om att det är jobbigt att ha val oftare än vart fjärde år, då ställer vi inte upp.

– Vi har stort förtroende för vår kyrkoledning, men vi vill lyfta frågan om den demokratiska processen så att vi inte bygger in något odemokratiskt. Redan förra året motionerade vi om den demokratiska processen. Det är ändå något vi är bra på i frikyrkan, och det är viktigt att bibehålla. Varning för ankdammen så att säga.

– Systemet med tre kyrkoledare var viktigt för att alla de tre kyrkotraditionerna skulle vara representerade när den nya kyrkan bildades, säger Bertil Svensson.

Men det är många som känner att detta inte är nödvändigt längre. Exempelvis så vill ungdomsförbundet Equmenia, precis som Sändarens chefredaktör, att man i stället ska arbeta med en kyrkoledare och en biträdande kyrkoledare.

Fakta: Kyrkoledare

Både kyrkoledare och biträdande kyrkoledare väljs för en fyrårsperiod, och kan omväljas två gånger. Sofia Camnerin och Olle Alkholm valde att avgå efter två perioder. Vid kyrkokonferensen 2020 valdes Karin Wiborn och Joakim Hagerius till biträdande kyrkoledare och Lasse Svensson valdes för en tredje och sista period. Han kan alltså inte väljas om 2024.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne