Hon ska utreda statligt sjukvårdsansvar

Elisabet Lann
Elisabet Lann (KD) hoppas att arbetet ska leda fram till det hon kallar århundradets vårdreform. Foto: Paul Björkman

Bör ansvaret för sjukvården föras över från regionerna till staten? Det ska en parlamentarisk kommitté nu utreda.

Elisabet Lann, kristdemokratiskt kommunalråd i Göteborg är en av leda­möterna i kommittén som ska ta fram underlag till utredningen.

Kommitténs uppgift är att analysera för- och nackdelar med helt eller delvis statligt huvudmannaskap. Den ska lämna förslag för ett mer ”effektivt system” som tydligare tar avstamp i patienters och personalens behov, och föreslå en plan och åtgärder för att genomföra förslagen.

Ojämlikt mellan regionerna

Kristdemokraterna har under flera år drivit frågan om ansvaret för sjukvården. Bristen på jämlikhet mellan de olika regionerna lyfts fram som en av de främsta anledningarna till att staten bör ta huvudansvar för landets hälso- och sjukvård.

– Det ska till exempel inte vara avgörande vilken ända av landet du bor i om du ska få en bra cancervård eller inte. I dag är det så beroende på att regionerna har olika förutsättningar, säger Elisabet Lann.

Storstadsregionerna har i vissa avseenden bättre möjligheter än övriga landet. De stora sjukhusen har bland annat lättare att locka till sig spetskompetens.

– Vi har under många år lappat och lagat i vården för att minska på de stora skillnaderna, men det har inte lyckats fullt ut. Bristen på jämlikhet är ett av de främsta skälen till att frågan nu utreds fram till juni 2025 då utredningen ska vara färdig.

Drivit frågan i tio år

Kristdemokraterna har drivit frågan om en utredning i tio år och Elisabet Lann är nöjd med att arbetet nu har påbörjats.

– Det är viktigt att vi nu kan gå till botten med frågor om bland annat resursfördelning och tillgänglighet. Ingen organisationsmodell kan lösa alla problem, men vår ambition måste vara att skapa en vård som är tillgänglig och lika för alla landets invånare.

Elisabet Lann hoppas att utredningsarbetet ska leda fram till det hon kallar århundradets vårdreform, men vill poängtera att alla förändringar kommer att ske stegvis. Utredningen ska bland annat titta på hur stort ansvar som staten ska ha – hela eller delar av det.

– Det är viktigt att inte ha låsta positioner. System och strukturer kan stå i vägen för att komma fram till ett bra resultat. Vårt gemensamma mål är att vi alla vill säkra en likvärdig vård oavsett var du bor.

Stort stöd

Stödet för att mer av vården ska föras över från regionerna är stort enligt de undersökningar som SOM-institutet vid Göteborgs universitet har gjort. 2020 uppgav 65 procent av de tillfrågade att det är ett mycket bra förslag. 2021 hade stödet för ett förstatligande av sjukvården ökat till 70 procent. Trots väljarstödet i den här frågan så är det bara Kristdemokraterna av de sju riksdagspartierna som tidigare lagt fram ett sådant förslag.

KD:s vilja att låta staten ta huvudansvaret för sjukvården innebär inte att makten ska flyttas längre ifrån patienten och personalen. Tvärtom ser vi att det finns ett behov att flytta mer makt och inflytande till patienten själv och till professionen.

Elisabet Lann ser fram mot ett spännande och viktigt utredningsarbete och tror att det finns en ”hyfsat” stor samsyn bland de flesta politiska partier om de utmaningar som vården står inför i dag.

Christina Larsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice