Centrumkyrkan i fokus efter dödsskjutningen

Strömmer

Centrumkyrkan i Farsta blev den något ovanliga platsen för riksdagens justitieutskottsmöte under måndagen. Ledamöterna fick lyssna till företrädare för det lokala samhället, vad man bidrog med efter förra helgens skjutningar, men också hur man samverkar i vardagen. Foto: Lars Rindeskog

Efter förra helgens masskjutning i Farsta centrum i södra Stockholm bjöd justitieminister Gunnar Strömmer (M) in riksdagens justitieutskott till en träff med företrädare för lokalsamhället, såväl myndigheter som civilsamhället, för att ta del av stadsdelens erfarenheter. Centrumkyrkan var platsen för mötet.

På måndagseftermiddagen var det återigen ett rejält polispådrag i Farsta centrum. Men till skillnad från den massiva polisinsatsen vid förra helgens skjutningar var närvaron denna gång planerad. Detta till följd av att justitieminister Gunnar Strömmer, som redan besökt förorten i samband med skjutningarna, tyckte att hela justitieutskottet skulle få ta del av de erfarenheter han själv fått sig till livs vid det förra besöket, då han förstått att det trots den tragiska händelsen som skördade två människoliv och där ytterligare två skadades, fanns något att ta fasta på i den samverkan som verkade finnas på platsen för händelsen.

Kyrkorna och lokala poliserna gav lägesbild

Den lokala Equmeniaförsamlingen Centrumkyrkan stod värd för det drygt timslånga mötet, som hölls utan möjlighet för massmedia att närvara.

Kim Bergman

Pastor församlingsföreståndare Kim Bergman inledde mötet med att liksom i alla gudstjänster tända Barnens ljus och bad en kort bön. Foto: Lars Rindeskog

Under mötet fick företrädare för lokala polisen, socialtjänsten och civilsamhället i form av idrottsföreningar, Hela Människan, kyrkorna och lokala politiker ge sin bild av tillståndet i stadsdelen. Man både berättade om hur man påverkats av det nyligen inträffade, men också hur den lokala samverkan ser ut i mer normala tider.
- Jag tycker att det var ett bra möte, att vi som jobbar här fick prata om vårt samhälle här i Farsta och vikten av att i vardagen ha en samverkan, sa diakon Lena Ljungström, Farsta församling, efter mötet.
Hon fick medhåll av Jan Eckerdal, teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd, SKR,
- Vi var måna om att tala om att vi längtar efter politik som gör plats för civilsamhället, nu när politikerna uttryckte att de var tacksamma för det vi gör. Och vi fick ju höra att här i Farsta fungerar det väl. Men viljan finns på många andra platser där man kanske ännu inte har fått till det, och då vill ju vi att politikerna drar sitt strå till stacken för att hjälpa till och underlätta för oss att verka.

Ett tillfälle för oppositionen och regeringen att mötas

Socialdemokraternas rättspolitiske företrädare tillika justitieutskottets vice ordförande,  Ardalan Shekarabi, uttryckte efter mötet en viss besvikelse över att regeringen nobbat den kriskommission som Polisförbundet föreslagit, men menade också att ett möte som detta var bra för att det ger oppositionen en chans att tillsammans med regeringen hitta gemensamma lösningar.
 

Ardalan Shekarabi

"Politiken i Sverige har varit väldigt fokuserad på straffskärpning och förstärkning av polisen. Men det vi pratar om här nu är nyrekryteringen av barn och ungdomar. Det handlar om arbetet att stoppa nyrekryteringen och att punktmarkera dem som är på glid", säger Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas rättspolitiske företrädare Ardalan Shekarabi, var på plats. Foto: Lars Rindeskog

- Socialdemokraterna sitter inte inne med alla svaren, men vi kommer att ställa upp i varje sammanhang där det finns förutsättningar att både föra fram förslag och att lyssna. Politiken i Sverige har varit väldigt fokuserad på straffskärpning och förstärkning av polisen. Men det vi pratar om här nu är nyrekryteringen av barn och ungdomar. Det handlar om arbetet att stoppa nyrekryteringen och att punktmarkera dem som är på glid.
Av det som togs upp på mötet så betonade också justitieminister Gunnar Strömmer att en av de viktigaste åtgärderna för att motverka kriminaliteten som sträcker sig allt lägre ner i åldrarna, är att riva sekretesshindren som idag hindrar polis, skola och de sociala myndigheterna att samverka på ett effektivt sätt.
- Det var också något som betonades från flera håll, och jag tror att det är avgörande för att vi ska hindra barn och ungdomar att dras in i kriminaliteten.
 

Det drygt timslånga mötet hölls utan möjlighet för massmedia att närvara. Foto: Lars Rindeskog

Jenny Dobers, regional kyrkoledare för Equmeniakyrkans Region Stockholm, deltog också på mötet.
- Det som var fint var att få bilden av Farsta som en förebild när det gäller samverkan, allt från polisen till stadsdelen, till skolrektorn och kyrkan, alla pratar om vikten av att hjälpas åt, och det verkar ju funka här. När en kris som denna inträffar, då visar det ju sig om man har byggt upp den tryggheten i samverkan, men det är ju också det som i förlängningen kan förebygga att sånt här händer.

Alla kan bidrag med något

Hon betonade också att alla kan bidra med något och exemplifierade med att rektorn på Farsta grundskola uttryckte sin tacksamhet för kyrkornas arbete och bjöd in dem till skolan att hjälpa till, och att fotbollsklubben tackade för att svenska kyrkans personal kommer till fotbollsplanen på kvällarna och delar ut korv.
- Kyrkorna behövs och är en superviktig del i det här. Kyrkan kan inte lösa allt, men vi får inte heller tro att vi inte kan göra något. Vi behöver både stärka vårt eget självförtroende med att vi kan vara med och bidra. Men vi måste också utmana politikerna att se att vi är med och bygger vårt samhälle.
- Man ska inte underskatta betydelsen av en sån sak som att den här församlingen har ett stort antal ungdomar på scoutläger denna vecka. Och att man har sjuttio scouter varje vecka, det tror jag betyder mer än vad många kanske förstår.

Minnesplats

Skjutningen i Farsta centrum dödade en 15-årig kille och en 43-årig man. Många har lagt blommor och tänt ljus utanför tunnelbanestationen. Foto: Lars Rindeskog

Lars Rindeskog

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne