Hälften av kyrkans unga lämnar tron

Konkurrensen om ungas tid är hård idag. Foto: Mostphotos
Olof Brandt och PO Flodström från Bibeln Idag. Foto: Bibeln Idag

Mer än hälften av frikyrkans ungdomar försvinner från församlingarna som vuxna.

I organisationen Bibeln Idags nya rapport ser det allra tuffast ut för Equmeniakyrkan.

- Men det är lite svårt att jämföra exakt mellan samfunden, säger PO Flodström, som varit den som tagit fram underlaget.

Ungdomsledare i ett drygt 50-tal församlingar har under året intrervjuats i Bibeln Idags rapport kring hur många av frikyrkoförsamlingarnas unga som stannar in i vuxen ålder.

Statistiken som nu presenterats är beklämmande. Mer än hälften av de unga som var aktiva i tonåren är helt brta ur sammanhangen vid 23 års ålder.

- Vi hoppas att den här rapporten ska sätta igång en viktig diskussion och även ge ett antal verktyg till hur man kan jobba vidare med detta, konstaterar PO Flodström som arbetet med att göra underlaget som Bibeln Idags generalsekreterare Olof Brandt sedan satt ihop.

Sämst på att behålla de unga i enkäten verkar enligt PO Equmeniakyrkan vara - trots ett ungdomsarbete som ofta är både stort och väletablerat på orterna.

- I vissa församlingar uppgav man att det fanns noll individer mellan 12-35 och det är ju oroväckande. Men det ska sägas att det kan finnas förklaringar till att det ser ut lite som det gör. Medan man i Pingst och EFK (som är de andra undersökta samfunden) har en tätare koppling församling-unga ligger mycket av ungdomsarbetet i Equmenia. De unga är alltså inte församlingsmedlemmar i samma utsträckning och därför blir det också lite svårt att se hur många som sedan stannar, resonerar PO.

Klart är att det dock finns utmaningar för Equmeniakyrkan.

- Som Equmeniapastorn Niklas Björklund  också berättade för mig är att ungdomsarbetet ofta är mer inriktat på det diakonala än att som i de andra samfunden lägga större vikt på lärjungaskap och efterföljelse.

Å andra sidan har PO märkt i sin konatkt med före detta equmeniamedlemmar, att tron ofta finns kvar även om kyrkotillhörigheten uteblir. Så även om fler unga fortsätter gå i kyrkan i andra samfund, blir det en hårdare exit för de som går ur. Equmeniaungdomar är mer skolade i att man kan vara "kristen på flera olika sätt", funderar han.

Men har rapporten något att skicka med till samfunden kring hur trenden ska vändas?

- Vi har identifierat några bärande punkter som jag tror är de där konkreta verktygen man kan ta med sig. Om jag ska lyfta några särkilt är det 1. Att man som föräldrar måste ta ett ansvar för att ge andlig näring till barnen och inte endast lägga ut det på "entreprenad" till kyrkan. 2. Att fler äldre i församlingen än bara ungdomsledaren hör av sig till de unga för att kolla hur det är eller bjuda med på olika event. 3. Att man som Andréas Skogholm (Pingst Borlänge) sa, behöver inse att ungdomsverksamheten idag inte konkurrerar med andra saker som händer utan med soffan. Vi behöver därför anta tydliga strategier för hur vi ska få med de unga till vuxen ålder.

I Equmenia är en sådan övergripande just nu på gång.

I vissa församlingar uppgav man att det fanns noll individer mellan 12-35

Fakta: Här för att stanna-rapporten

Hela rapporten som Bibeln Idag genomfört går att läsa på bibelnidag.org. Rapporten är en svensk version av internationella Scripture Unions rapporter från andra länder. Överallt i Västvärlden pekar trenden åt samma håll - kyrkorna lyckas behålla allt färre av sina ungdomar till vuxen ålder.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne