Greta Thunberg stämmer staten efter dystra klimatrapporten

Greta Thunberg och vännerna i Aurorastämningen har fått grönt ljus av tingsrätten.

Foto: Tim Aro/TT

Efter nya mörka klimatrapporten - nu står Greta Thunberg redo att stämma den svenska staten.

- Det är ett svek att inte världens ledare agerar mer kraftfullt, säger hon till AFP.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg anser att slutsatserna i FN:s klimatpanel IPCC:s nya rapport visar på ett "svek" där världens ledare inte agerar mot klimatförändringarna.

"Det faktum att människorna vid makten fortfarande på något sätt lever i förnekelse, och aktivt rör sig i fel riktning, kommer i slutänden att betraktas och förstås som det svek utan motstycke som det är. Det är bara en fråga om tid", säger Thunberg i ett uttalande till den franska nyhetsbyrån AFP.

Omöjligt ignorera klimatkris

Hon tillägger att det blir "mer och mer omöjligt att ignorera klimatkrisen.

En dag efter att den nya IPCC-rapporten släppts står det också klart att den stämningsansökan Thunberg tillsammans med hundratals andra ungdomar lämnade in mot svenska staten i höstas, kommer att prövas. Det meddelar Nacka tingsrätt.

Greta Thunberg går till attack. Foto: Christine Olsson/TT

Greta Thunberg under den klimatdemonstration i Stockholm som den ungdomsledda organisationen Aurora gjorde inför inlämning av sin stämningsansökan. Arkivbild.

Tingsrätten har efter att prövat stämningen  kommit fram till att gruppens yrkanden är tillräckligt tydliga för att kunna prövas i domstol.

- Det är tillräckligt precist för att man ska kunna processa om det helt enkelt, säger rådmannen Olof Roos.

Många fler stod bakom ansökan, men i domstolen är det totalt 300 personer i Aurora som kommer att stå bakom stämningen.

Skyldighet att agera

Ungdomarna vill att en domstol ska fastställa att staten har en skyldighet att vidta vissa angivna åtgärder för att begränsa klimatförändringen.

Förberedelserna har pågått under två år och i sin ansökan skriver organisationen att den svenska klimatpolitiken är olaglig.

Enligt Aurora brister staten på flera punkter, bland annat saknas undersökningar gällande hur stor andel av det globala klimatarbetet som Sverige ska stå för.

- Svenska staten har en juridisk skyldighet att skydda mänskliga rättigheter som bland annat liv, hälsa, värdighet, välmående, hem och egendom. Samtidigt som man har den juridiska skyldigheten bedriver man en klimatpolitik som forskningen är väldigt tydlig med kommer att bidra till en klimatkatastrof i framtiden, har Ida Edling, talesperson för Aurora, tidigare sagt till SVT Nyheter.

Stämningen som nu utfärdats innebär att staten, som företräds av justitiekanslern, har tre månader på sig att redovisa sin inställning till gruppens yrkanden.

"Delar oron"

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger i en skriftlig kommentar till TT att hon "delar Aurora-medlemmarnas oro för klimatet".

"Därför arbetar regeringen med en effektiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik som kan möta utmaningen vi står inför. Sveriges klimatmål ligger fast och vi ska ha nettonollutsläpp 2045. Jag har inga kommentarer till rättsprocessen, den ansvarar justitiekanslern för", säger Pourmokhtari.

Det är ännu inte klart om det blir en huvudförhandling i målet eller om saken kommer att avgöras genom en skriftlig handläggning. Enligt rådmannen Olof Roos är det dock troligt att det blir en huvudförhandling, eftersom hans uppfattning är att det finns önskemål om det.

Liknande stämningar har lämnats in i andra europeiska länder. I både Tyskland och Nederländerna vann aktivisterna i rätten mot regeringen i respektive stat, vilket tvingade de båda ländernas företrädare att skärpa klimatmålen.

Stämningens yrkanden ligger ganska mycket i linje med den som framfördes när FN-organet IPCC presenterade sin mest omfattande rapport.

Hoesung Lee, IPCC:s ordförande.

Hoesung Lee, IPCC:s ordförande. Foto: Antoine Tardy/TT

- Vi går när vi borde sprinta. Utsläppen måste halveras till 2030 om vi ska klara 1,5-graders målet, sade Hoesung Lee, IPCC:s ordförande, när rapporten presenterades på måndagseftermiddagen.

I den nya rapporten sammanfattas de senaste fem rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC. Dessa har konstaterat att klimatförändringarna påverkar hela jorden och de orsakas av människors utsläpp. Möjligheten att klara 1,5-gradersmålet – som världen har enats om i Parisavtalet – minskar snabbt. Fortsätter vi som nu är målet passerat redan 2030.

Vi har många alternativ till lösningar, detta är en no-brainer. Nationer, näringsliv, investerare – vi måste gå från klimatprokrastinering till klimathandling nu, sade Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram UNEP, som även hon deltog vid presentationen.

Prognos för utsläpp av växthusgaser.

Prognos för utsläpp av växthusgaser. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Förvärrat läge

Den förra sammanfattande rapporten kom 2014, och sedan dess har läget blivit ännu allvarligare, konstaterar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

De globala utsläppen fortsätter att öka – samtidigt som jorden har fortsatt att bli varmare och forskarna ser allt större förändringar i jordens klimatsystem. De rapporter som kommit de senaste åren har också pekat tydligare på sambandet mellan människans klimatpåverkan och extrema väderhändelser.

Rapporterna har också skärpt bilden: Många effekter av klimatförändringen är allvarligare och inträffar vid en lägre grad av uppvärmning än man tidigare sett. Gränsen för vad vi tänker är en hållbar eller acceptabel nivå av uppvärmning har krympt, säger Kjellström.

Skälen till att vara orolig för klimatförändringarna har blivit starkare.

Det är en uppmanande rapport som presenteras från FN:s klimatpanel IPCC.

 

Det är en uppmanande rapport. Foto: Melissa Walsh/TT

Det är en uppmanande rapport som presenteras från FN:s klimatpanel IPCC.

Markku Rummukainen från SMHI är Sveriges representant i IPCC. Han lyfter slutsatsen att anpassningar inte är nog.

De räcker inte för att hantera effekterna av klimatförändringarna, vi måste minska utsläppen snabbt för att också begränsa klimateffekterna som vi skickar vidare till kommande generationer, säger han.

Krävs omfattande förändringar

IPCC konstaterar att det är möjligt att vända utvecklingen men det kräver omfattande förändringar av samhället. För att ha en rimlig chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader måste världen halvera utsläppen av växthusgaser till 2030.

Enligt Markku Rummukainen är länderna överens om att det finns en pågående och allvarlig klimatförändring som människan ligger bakom, och den har skadliga och farliga effekter för oss. Däremot finns olika bilder av vilka som är de bästa lösningarna.

En fråga som diskuterats mycket är tekniker för att avlägsna koldioxid från luften, något som kommer att behövas parallellt med utsläppsminskningar. Dessa tekniker kräver ofta stora ytor av mark eller energi och vatten för att kunna skalas upp. Då kan det bli konkurrens mellan koldioxidinfångning, mark till matproduktion och bevarandet av biologisk mångfald, säger han.

IPCC:s ordförande Hoesung Lee, från Sydkorea, tillsammans med Abdalah Mokssit som är IPCC:s sekreterare.

IPCC:s ordförande Hoesung Lee, från Sydkorea, tillsammans med Abdalah Mokssit som är IPCC:s sekreterare. Foto: Antoine Tardy

Bort med kolet

En viktig del för att bromsa utvecklingen handlar om energianvändningen. Att få bort kolet från energisektorn och minska utsläppen av koldioxid lyfts fram som avgörande. Syntesrapporten pekar bland annat på vind- och solkraft samt elektrifiering som nu minskar i pris.

Det har skett stora prissänkningar och det finns en stor potential den kommande tioårsperioden för att skala upp vind- och solkraft mer, säger Markku Rummukainen.

Men utsläppen är så stora att vi måste ta till alla lösningar. I några delar av världen kan kärnkraften komplettera, i andra kan det handla om gas med teknik för att avskilja koldioxid.

Den nya rapporten riktar sig direkt till beslutsfattarna och Erik Kjellström hoppas att politikerna, även i Sverige, tar till sig budskapet om brådskan i att vända utvecklingen. Samt att lösningarna faktiskt finns tillgängliga.

Jag hoppas att man verkligen tar rapporten på ordentligt allvar och jobbar mot de mål som vi själva satt upp. Alla måste nu visa i handling att man tar klimatförändringen på största allvar.

Orättvisa mellan generationer

IPCC betonar också att klimatförändringarna slår allra hårdast mot de regioner och människor som är mest sårbara och kan anpassa sig minst.

Nästan halva jordens befolkning bor i regioner som räknas som mycket sårbara för klimatförändringarna, och under det senaste decenniet var dödsfall från översvämningar, torka och stormar 15 gånger högre i dessa regioner jämfört med andra regioner, enligt Aditi Mukherji, en av rapportens 93 författare.

Samtidigt har de länder som drabbas hårdast bidragit minst till klimatförändringarna.

Orättvisorna när det gäller effekterna av en varmare värld gäller både mellan länder och generationer, betonar Erik Kjellström på SMHI:

Våra barn och barnbarn drabbas hårdare än oss, och vad vi gör nu är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir för dem.

Syntesrapporten avslutar den sjätte kunskapsutvärderingscykeln. I juli går startskottet för den sjunde. Den första delrapporten kommer att fokusera på klimatförändringar och städer. Den beräknas vara klar om två till tre år.

 

Fakta: Detta är IPCC

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) etablerades 1988. Syftet var att förse beslutsfattare med regelbundna och heltäckande vetenskapliga bedömningar av klimatförändringar.

IPCC bedriver ingen egen forskning utan sammanställer den senaste vetenskapen kring klimatförändringarna.

Det finns tre arbetsgrupper som publicerar varsin rapport inom varje kunskapsutvärderingscykel. Den första belyser det naturvetenskapliga kunskapsläget, den andra klimatförändringarnas effekter på planet och samhälle och den sista möjliga lösningar.

Rapporterna måste vara policyrelevanta men ändå neutrala och ger inga policyförslag.

195 länder är medlemmar i IPCC.

Fakta: Fakta: Aurorastämningen

Fakta: Auroras stämning

Nätverket Aurora drivs av ungdomar som samarbetar med jurister, forskare och psykologer. Organisationen är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden.

Organisationens syfte är att få den svenska staten att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna.

De krav Aurora ställer på de svenska klimatåtgärderna är bland annat:

Att staten fullföljer skyldigheten att göra sin rättvisa del för att stabilisera växthusgaskoncentrationen i atmosfären på en nivå som förhindrar ytterligare farlig antropogen störning i klimatsystemet. Detta för att begränsa den globala ökningen av medeltemperaturen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Att staten sätter klimatmål om årliga utsläppsminskningar som är tillräckliga för att Sverige ska fullfölja ovan nämnda skyldighet.

Att staten omedelbart vidtar åtgärder för att uppfylla sådana mål och omedelbart upphör med aktiviteter som motverkar uppfyllandet av dem.

Utöver territoriella fossila utsläpp ska samtliga utsläpp som svenska fysiska och juridiska personer orsakar inkluderas i klimatmålen.

Källa: Auroramålet.se

TT

 

Taggar:

Greta Thunberg

TT

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne