Fyra nya professorer och en rektor hälsades välkomna till EHS​

EHS

Nye rektorn Niklas Holmefurs första uppdrag: Att installera de fyra nya professorerna: Jonas Ideström, Joel Halldorf, Davor Džalto och Petra Carlsson. Foto: Mikael M Johansson​

Det var en varm och hög­tidlig stämning när Enskilda högskolan bjöd på akademisk högtid med installation av skolans nye rektor Niklas Holmefur samt fyra professorer.
– En historisk händelse, konstaterade EHS styrelseordförande Helena Höij. 

Den stora salen var välfylld när EHS tillförordnade rektor Göran Gunner hälsade blivande professorer, rektorskollegor, kyrkoledare, biskopar och representanter för olika samarbetsorgan, välkomna.  
– Vi har framtiden i fokus här på skolan, tack vare bredden i våra olika avdelningar för religionsvetenskap och teologi, mänskliga rättigheter och demokrati samt östkyrkliga studier förklarade han, och fortsatte:

En av de främsta i sitt slag

– Ni blivande professorer kommer att skänka viktiga bidrag till EHS, en av de främsta institutionerna i sitt slag i norra Europa.
EHS:s ordförande Helena Höij fortsatte på samma spår:
– Det här är verkligen en dag att fira med pompa och ståt. För det här innebär inte bara individuella framgångar utan är också ett bevis för en framgångsrik högskola. Många här har anledning att sträcka på sig.
Sedan var det Göran Gunners tur att installera den nye rektorn och högtidligen lämna över den symboliska högtidskedjan i form av en ordförandeklubba.  
– Denna klubba är intimt sammankopplad med vårt demokratiska arv. Den är också en symbol för rektorns uppgift och du bör alltid ha den på ditt kontor, manade han.

Fyra nya professorer

Efter detta kunde Niklas Holmefur ta sig an sitt första offentliga uppdrag som rektor; att installera fyra nya professorer, alla föredömligt presenterade av professor Susanne Wigorts Yngvesson.
Efter sedvanliga blomsterhyllningar och musikaliska arrangemang tog professorerna själva till orda i varsitt kortare installationstal, eller föreläsning.
Jonas Ideström, professor i praktisk teologi, berättade bland annat om sina projekt kring att vara kyrka i både den stockholmska förorten Flemingsberg och i glesbygd.
Davor Dzalto, professor i religion och folkbildning, talade kring akademisk närvaro i den globala kapitalismens era.
Joel Halldorf professor i kyrkohistoria, underströk behovet av djupläsning, med trådar tillbaka till antiken.
Petra Carlson, professor i systematisk teologi, uppehöll sig vid teologins och planetens gränser och talade om akademins roll i skapelsens våndor.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne