Frågan som splittrar största metodistkyrkan

hbtqi-flaggor

Flaggar för hbtqi Foto: Getty

Frågan om hur homosexuella ska tas emot i kyrkan är något som söndrar kyrkor över hela världen. Nu är det världens metodister som brottas med de svåra hbtqi-frågorna.

Inom United Methodist Church (UMC), som Equmeniakyrkan är affilierad till, står man inför en rad avhopp från sina medlemskyrkor. Senast har nu den estniska metodistkyrkan lämnat ­gemenskapen och i stället anslutit sig till den nystartade Global Methodist Church.

Hur den världsvida kyrkan officiellt ställer sig till detta beslutas först i maj, då håller UMC sin ­generalkonferens och där kommer frågan om hur samfundet ställer sig till den pågående splittringen av kyrkan att behandlas.

– För Equmeniakyrkans del kan vi bara konstatera att det här är en våg som går igenom hela Europa, eller världen. Estlands metodistkyrka var bara en i raden med en mer konservativ teologisk syn, men eftersom det är ett grannland så får det mer uppmärksamhet här, säger kyrko­ledare Lasse Svensson.

Kan bara avvakta generalkonferensens beslut

– All splittring är tragisk, men just kan vi bara avvakta generalkonferensens beslut. Kanske får vi möjlighet att berätta om hur vi löser de här frågorna i vårt samfund under konferensen. För vi har ju också spänningar, men lämnar det till varje församling att bestämma själva.

– För övrigt följer vi ju UMC, som vi hör ihop med. Men den nya kyrkan, Global Methodist Church, vet vi än så länge väldigt lite om.

Men Estlands avhopp från gemenskapen kommer att få följder, förklarar Nils-Gustav Sahlin, ansvarig för Föreningen Metodister i Sverige, och därmed medlem av Finlands Svenska metodistkyrka.

Han är nyss hemkommen efter denna kyrkas årskonferens i Karleby och konstaterar att även i Finland vill man avvakta.

– Än så länge har vi en stor majoritet för att avvakta eventuella beslut från den extra centralkonferensen, som hålls i maj 2026, eftersom den är mer regional. Vi ska komma ihåg att de två finska metodistkyrkorna är mycket små. Generellt kan man också säga att bägge kyrkorna är mer konservativa än i Sverige, särskilt den finska. Säger Nils-Gustav.

Har begärt utträde

– Även de ryska metodistkyrkorna, med alla de forna Sovjetstaterna, har ju begärt sitt utträde, både på grund av hbtqi och på grund av det politiska läget. För dem blir det ohållbart att tillhöra en internationell kyrka som tillåter samkönade äktenskap, som är ett brott i dessa länder.

– Vi vet heller inte hur övriga baltstater ställer sig. Men även om Lettland och Litauens metodistkyrkor beslutar sig för att stanna kvar i UMC, blir kyrkorna i vårt nordeuropeiska biskopsområde för få och för små för att i framtiden kunna utgöra ett eget biskopsområde i framtiden.

Det är därför troligt att alla avhoppen så småningom innebär en omorganisation i någon form. Kanske blir får metodistkyrkorna i i Europa utgöra ett gemensamt biskopsområde i fortsättningen,

Fotnot: Förutom Estland har även metodistkyrkor från Ryssland, Belarus, Kyrgyzstan och Kazakhstan startat processer för att lämna UMC.

Taggar:

Metodism
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.