Förhandlingar ackompanjerades av busvisslingar och scoutrop

Equmenia

Diskussionerna under förmiddagens samtalstorg var ljudliga. Foto: Mikael M Johansson

Som väntat skapade nya formuleringar i stadgarna och en ny scouthalsduk för kaplaner mest diskussion när Equmenia samlades för riksstämma i Stockholm.

De flesta beslut var ombuden överens om, i enlighet med stämmans konsensusambition.
Engagemanget är inte att ta miste på när unga ombud från hela landet samlats i Abrahamsbergskyrkan för Equmenias stämmoförhandlingar. Diskussionerna under förmiddagens samtalstorg var ljudliga i folkvimlet och stämningen hög. Redan här, då ombuden hade möjlighet att både ställa frågor, diskutera och på skärmar skriva synpunkter om olika propositioner, märktes det vilka ämnen som skulle bränna till under förhandlingarna.

Ändring av portalparagraf

Årsstämman behövde rent av sova på saken och först på söndagen fattades beslutet som innebär ett första steg mot att ändra formuleringar i stadgarna, vilket kräver två stämmors bifall. I synnerhet förändringarna av den så kallade portalparagrafen, som övergripande beskriver Equmenias huvudsyfte, väckte många åsikter och känslor.
De nya formuleringarna om att Equmenia ”ska vara en gemenskap där alla barn och unga är välkomna” vill betona inklusivitet men också underlätta i den krassa realitet som föreningarnas bidragsansökningar innebär. Men vad händer när första punkten inte formuleras att ”föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor”? Hamnar Gud på andra plats då, handlade några om invändningarna om.

Ombuden hade möjlighet att både ställa frågor, diskutera och på skärmar skriva synpunkter om olika propositioner.  Foto: Mikalel M Johansson

Tilly Liman ny vice ordförande tillsammans med Kristina Florén ny ordförande i Equmenia.  Foto: Mikalel M Johansson

Till slut röstades en justerad formulering igenom med två tredjedelars majoritet, vilket inte är önskvärt enligt konsensusmetoden, men acceptabelt som beslut. Desto lättare fattades det om kaplansymbolen med en lilakantad, vit halsduk för kaplaner, där stämman uppnådde överenskommelse efter diskussion. Nationella scoutläger vart sjätte år hörde också till besluten, liksom styrelseförändringar och verksamhetsplan för två år framåt.
Det är något vackert med konsensusmetoderna där de med avvikande åsikt får ta gott om plats att tala för sin sak. Redan medan propositionerna presenterades kunde ombuden med de orange och blå indikatorkorten visa vad de ansåg. När salen var oenig blev det korta stunder för diskussion i bikupor och vilken arbetsgivare som helst hade avundats hur snabbt de formerades med livliga diskussioner. Att scouter fanns på plats var inte att ta miste på då inlägg i talarstolen några gånger möttes av scoutrop och en och annan busvissling som gjorde förhandlingarna spänstigt underhållande.

Arbete kring psykisk ohälsa

– Det är inspirerande att se så många unga engagerat diskutera riktning, organisation och föreningsfrågor här på stämman. Jag tror att världen skulle ha sett annorlunda ut om fler arbetade med konsensusmetoder, säger Kristin Flodström, Equmenias biträdande generalsekreterare.
Flera av Equmenias projekt presenterades i anslutning till stämman. Ämnen som surrade i luften var, förutom scouter också just att fostra deltagare i demokratifrågor, vikten av arbete kring psykisk ohälsa, evenemang, musikverksamhet, utbildning, att nå ut med något gott i en svår tid. Och så Gud förstås.

Enkät: Vilka ringar på vattnet sprider Equmenia?

Årskonferensens tema var ”ringar på vattnet”. Precis som ringar på vatten bildas när man kastar i en sten så kan arbete tillsammans med andra leda till en kedjereaktion som blir större och större, konstaterar Equmenia. Sändaren frågade några ombud om saken.


Linnea SchultzLinnea Schultz, 15
Värnamo

– Många har en förvriden bild av kyrka och tro. På sociala media sprids åsikter om att tro är töntigt. Jag hoppas att vi ska kunna sprida en bild om vad tro går ut på, i skolan lär vi oss om religioner men inte om tro. I Bibeln finns så många svar på sånt som tidigare varit svårt att sätta ord på. Man mår bra av att prata om existentiella frågor.

 

 

Tage FolklindTage Folkelind, 20
Årjäng

– Jag hoppas att vi både sprider evangeliets glada budskap och demokratiska värderingar. Frikyrkorörelsen, som Equmenia bygger på, har alltid arbetat demokratiskt, för samhällsförändringar. Därför hoppas jag att vi ska locka till oss unga som är nyfikna på kristen tro men också lära människor att det är kul och lätt att engagera sig för bra saker, vare sig det är kyrka, politik eller nåt annat. Det behöver vi sprida i samhället.

 

 

Kajsa NorinKajsa Norin, 30
Örebro

– Jag hoppas att vi sprider glädje och hopp, innebörden av att vi tror att Gud är med oss i allt och älskar oss trots allt negativt som händer i världen. Jag tror att det är ett superviktigt budskap nu när det är så mycket om död, krig och klimatkatastrofer på nyheterna. Jag märker det på scouternas andakt, hur viktigt det är att lyfta det som är bra och positivt och inte bara död.

 

 

Josef PettersonJosef Pettersson, 21
Bor

– Vi som ombud hämtar mycket inspiration här på stämman och ska göra en powerpoint härifrån och dela med oss av hemma i Bor. En sån sak sprider nya tankar, eller ringar, i församlingen. Som kyrka hoppas jag att alla ska känna att det är en plats dit de är välkomna, ett ställe att umgås på. Jag hoppas att kyrkan blir en självklar del av samhället.

 

 

Rebecca AhlburgRebecca Ahlburg, 17
Värnamo

– Jag vill att Equmenia ska stå för ung, kristen tro. Att vi vågar tro när det finns så mycket påverkan där större gäng som inte tror påverkar andra att inte våga ha sin tro. Om tio år hoppas jag att Equmenia har bidragit till att tro inte ifrågasätts lika mycket.

Taggar:

Equmenia Scouter

Anna Hagnell

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Carl Lagerqvist
Jag undrade om vi har på samma möte, för så mycket busvisslingar uppfattade inte jag.

 

Till minne