Fastesatsning för klimatet

Nu lanserar Equmeniakyrkan nationellt Klimatfastan 2019. I samband med den riktade satsningen på mer miljötänk i resor, mat och konsumtion är tanken att också starta upp nya nätverket ”Grön kyrka”. – Om vi inte är med och tar ansvar för skapelsen kommer allt vårt biståndsarbete och annat arbete för våra medmänniskor under lång tid vara som ogjort, säger Lennart Renöfält, kyrkans handläggare i klimatfrågor.

Beslutet togs på Equmeniakyrkans förra kyrkokonferens och nu har planerna på fastan 2019 rullats ut. Tanken är att slå ett slag för både Gud och världen.
– Att använda fastan till något där vi tittar bort från oss själva för att istället uppnå ett högre syfte är djupt förankrat i kristen tradition. Men vi har kanske glömt bort det lite i våra sammanhang, även om man hör fler och fler unga som kanske fastar från
Facebook, tv eller annat. Men nu väljer vi att lyfta in vår tids viktigaste fråga under den här perioden, menar Renöfält.

Han framhåller att många kyrkor redan idag gör mycket för att minska sin klimatpåverkan, men att det kan vara bra att gemensamt slå ett slag för att ta ansvar för Guds skapelse.
Fokus kommer vara på resor, mat och konsumtion.
– Visst finns det fler delar i detta, men de här tre sakerna är väldigt konkreta och är sådant som du faktiskt kan avstå ifrån. Många kan välja tåget istället för bilen och flyget. Vi vet att vi inte kan äta så här mycket kött, särskilt inte när så mycket importeras, och vi köper allt mer prylar av olika slag, säger Lennart Renöfält.

Hela Equmeniakyrkans nationella och regionala personal kommer att vara med. Bland annat undviks då fossila bränslen och maten vid sammankomster blir i större utsträckning vegetarisk. Även församlingarna uppmanas att haka på.
– Det gäller såklart inte bara våra sammanhang. Vem som helst kan ju anta den här utmaningen, säger han och berättar samtidigt att även företrädare för Pingströrelsen hört av sig med funderingar på hur de skulle kunna delta i satsningen.
– Det jag vill framhålla är att det inte handlar om någon enskild aktivism, utan om en riktig fasta där vi dels faktiskt väljer att avstå något för något annat bättre. Och där vi hela tiden också håller fokus mot Gud. Kanske blir det ett bra tillfälle för oss att reflektera över skapelsen, vad Gud vill säga, och vår egen roll i den, förklarar han.

Om klimatfastan blir återkommande får framtiden utvisa, men målet är att medvetenheten kring frågan blir beständig – och tanken är att det ur detta ska växa fram ett nätverk med församlingar som väljer att ta ett större ansvar, inte bara under fastan.
– Vi kallar det för Grön kyrka och det finns liknande organisationer i andra kyrkor i världen. Tanken är att man åtar sig vissa förbättringsåtgärder och utifrån det får stöd med material och tips. Jag har svårt att se någon annan samhällsfråga som är så avgörande för vår framtid som klimatförändringarna. Tar vi inte tag i detta är mycket av det goda arbetet vi gjort faktiskt förlorat.

 

 

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
21 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Thomas Kärrlander
Om Equmeniakyrkan verkligen var intresserad av att "ta ansvar för skapelsen" så skulle de inrikta sin energi mot de verkliga fienderna till Guds skapelse och förlita sig mindre på pseudovetenskap från samma fiende. Det finns alltså ingen anledning för kristna att delta i klimathysterien, öppna istället Bibeln och läs vad Gud säger om vilken som bestämmer över vädret, på kort och lång sikt!
Karin Claesson
Jag kan absolut se en fråga för mänskligheten som är mycket större och viktigare än miljön. Det är människors frälsning. Att människor får lära känna Jesus och blir räddade till evigheten.
Lennart Renöfält
I artikeln om Klimatfasta framgår att jag betonar att fastan är en möjlighet att fördjupa sin relation till Gud och att det är min övertygelse att klimatfrågan är den största och viktigaste samhällsfrågan. Naturligtvis skall vi i kyrkan fortsätta att ha ett fokus på att förmedla evangeliet till människor. Men varför sätta det i motsatsställning till att bry sig om Guds skapelse som vi fått i uppdrag att ha omsorg om liksom våra medmänniskor. Tro och handling, evangelisation och omsorg hör intimt samman i kristen tro.
Thomas Kärrlander
Lennart, den spelar ingen roll vilken personlig övertygelse du själv har, istället är det vad Skriften säger som spelar all roll för oss kristna. Så var någonstans står det att vi människor har makt över väder/klimatet? Givetvis så har vi omsorg om skapelsen och därigenom verkar mot all form av förstörelse, men det betyder inte samtidigt att vi ska ägna oss åt att sprida fruktan och oro till medmänniskorna. Jag föreslår att alla de som fruktar "klimatodjuret" att de istället öppnar sina gamla fysikböcker och repeterar vad de en gång (borde) lärt sig i skolbänken. Det är alltså fysikaliskt omöjligt att vi kan gå emot Gud och långsiktigt ändra riktning på de vädersystem som dessutom bevakas av änglar!
Karin Claesson
Självklart ska vi bry oss om guds skapelse. Men jag tror att equmeniakyrkan börjar i fel ända. Om människor får tag i evangeliet och blir frälsta och får sina liv förvandlade i mötet med Jesus kristus så kommer många samhällsproblem lösa sig själva. Att vi har miljöförstöring och andra samhällsproblem beror på att människor inte känner gud idag. Tusentals människor världen över kan vittna om hur livet och ansvaret för samhället har tagit en helt ny vändning när de fått möta gud. Jag tycker att det skulle vara mycket bättre om equmeniakyrkan utlyste bön för människors frälsning och väckelse i våra församlingar. Det kommer att bli en mycket större vinst för miljön och samhället
Thorsten Schütte
Thomas, Du skriver: "Jag föreslår att alla de som fruktar "klimatodjuret" att de istället öppnar sina gamla fysikböcker och repeterar vad de en gång (borde) lärt sig i skolbänken." Kan Du förklara närmare för mig som har bakgrund i meteorologi och fysik?
Sven Andersson
Thomas, börja t.ex.med att läsa första sidan i din bibel, Guds första ord om mänskligheten: ”Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”(Gen 1:28f ) Gud ger mänskligheten makt över naturen. Men, glöm inte att även läsa hur det går när mänskligheten sedan missbrukar denna gudagivna makt och använder den mot naturen i stället för med den - det mynnar ut i den (ännu?) kända berättelsen om den s k syndafloden (Gen 6:5ff), en klimatkollaps med konsekvenser för hela jorden och denna klimatförändring sker p.g.a av mänskligheten: ”Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt vad människorna gjorde på jorden var fördärvligt.”(Gen 6:12) Kan det bli mycket tydligare än så?
Sven Andersson
Karin, vad är egentligen att börja ”i fel ända”? Bibeln kunde mycket väl ha börjat med människorna och deras öde. Men, det gör den inte. Både flora och fauna kommer faktiskt före mänskligheten i bibelns värld. Därmed blir vi en ofrånkomlig och oskiljaktig del av den förra. Ska vi bortse från denna bibliska ordning? Markus evangelium, det äldsta befintliga vi har av de fyra första kristna evangelierna, kunde mycket väl ha utmynnat i en missionsbefallning som först och främst handlar om ”människors frälsning”. Men, det gör den inte. I stället utmynnar den i ett bredare Jesusord: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” M.a.o. ett evangelium inte blott och bart eller ens först och främst för ”människor” utan för ”hela skapelsen”. Det tycks mig som om Jesus i detta stora och sköna språng följer den bibliska ordningen. Borde inte vi göra detsamma?
Thorsten Schütte
Mycket sympatiska resonemang, Sven. Och man kan hålla med oberoende av hur man anser skapelsen har gått till i detalj och tidsutdräkt.
Thomas Kärrlander
Thorsten, om du verkligen har bakgrund i både meteorologi och fysik så är din fråga minst sagt obefogad! Det finns inte utrymme här att förklara något som du redan borde kunna, men du vet att bara mäta temperaturen är som att enbart mäta vägsträckan när man vill mäta hastigheten!!

 

Till minne