Equmeniakyrkan säljer Överås

Överås i Göteborg ska säljas. Fastigheten blir därmed det andra teologiska lärosätet som Equmeniakyrkan avvecklar. – Fastigheten är inte funktionell utifrån våra nuvarande behov, säger kyrkostyrelsens ordförande Tomas Bjöersdorff.

Först Svenska Missionskyrkans Lidingö och nu Metodisternas Överås. Två historiska byggnader som varit viktiga för Equmeniakyrkans bildarsamfund men som i nutid ansetts för kostsamma att äga och förvalta. 

– Överås har på många sätt varit en viktig plats för Metodistkyrkan och senare i formandet av Equmeniakyrkan, men huset är inte anpassat för den verksamhet vi vill bedriva nu, säger Tomas Bjöersdorff.

 

När Metodistkyrkan sålde fastigheten till Equmeniakyrkan låg köpeskillingen på 17,5 miljoner kronor. Det bud som fastighetsbolaget Wallenstam nu lagt var på 66 miljoner kronor. 

– Om vi hade gjort nödvändiga renoveringar och de anpassningar myndigheterna kräver så hade det kostat åtskilliga miljoner kronor. Nu slipper vi dessutom en förmodligen långdragen process med tillståndshantering och ombyggnad, säger Tomas Bjöersdorff.

I dag är Överås center för Equmeniakyrkans region Väst, men har även andra hyresgäster. Nu startar sökandet efter nya lokaler som är mer anpassade efter kyrkans behov och som även ska rymma kyrkan närstående verksamheter. Tanken är att den öppna verksamhet som bedrivits av Equmeniakyrkan på Överås med bland annat själavård och andlig vägledning ska rymmas i ett nytt center.

– Det här är en fantastisk möjlighet. Genom försäljningen får vi ett fritt kapital som vi kan använda för att förverkliga Equmeniakyrkans verksamhetsplan och egna visioner, säger Tomas Bjöersdorff.

 

Han har förståelse för att försäljningen kan väcka känslor. Många har historiska band till Överås. Men kyrkan hade nu att välja mellan att sälja fastigheten eller att dra på sig stora investeringskostnader.

– Vi har sett värdet av att äga denna vackra fastighet, men när det lagts bud i den här storleksordningen känns det inte ansvarsfullt att tacka nej, med tanke på de annars förestående renoverings- och ombyggnadskostnaderna. Flera av varandra oberoende värderingar har gjorts och efter en budgivningsprocess med flera intressenter var det fastighetsbolaget Wallenstam som lade det högsta budet, vilket vi är glada för.

Thomas Dahl, vice VD i Wallenstam AB, säger att förhoppningen är att fastigheten på sikt ska kunna användas till äldreboende.

– Vi brukar inte normalt sett äga den här typen av fastigheter, men vår förhoppning är att tillsammans med Göteborgs stad kunna starta ett äldreboende. Med en åldrande befolkning ser vi att behovet av en välordnad äldreomsorg de närmaste åren kommer att öka markant, säger han.

Det kommer att behövas omfattande investeringar för att göra om Överås till äldreboende. Thomas Dahl säger att en av tankarna är att komplettera huvudbyggnaden med bostadsvingar.

Ett så gammalt hus måste restaureras med försiktighet, konstaterar han.

Finns det tankar på att stycka av den stora tomtmarken runt byggnaden?

– Nej, Wallenstams har inte köpt Överås för att sälja vare sig hus eller mark, säger Thomas Dahl.

Tillträdet av fastigheten sker i höst. När planerna på att bygga ett äldreboende kan bli verklighet är ännu osäkert.

 

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne