En av tio svenska muslimer är kyrkliga

Centerns nya ordförande ­Muharrem Demirok väckte uppmärksamhet när han berättade att han som kulturell muslim var medlem i Svemnska kyrkan. ⇥Foto: TT

14 procent av sveriges muslimer är medlemmar i Svenska Kyrkan.

Postmuslimska svenskar firar i högre utsträckning också kristna högtider framför traditionellt muslimska.

 

En rapport gjord av religionssociologen Erika Willander och David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, undersöker inställning till religion och sekularitet hos icke-religiösa och religiösa personer med muslimsk och kristen familjebakgrund. 
Rapporten fokuserar på den grupp som författarna kallar postmuslimer: personer som själva eller vars föräldrar är födda i ett muslimsk land, men som identifierar sig som icke-religiösa. 
– Både media, forskningen och allmänheten fokuserar på den minoritet av människor i Sverige som har en religiös bakgrund och som är utövande. Den ganska stora grupp som inte är utövande vet vi väldigt lite om, säger Erika Willander. 

Vilka högtider firas?


I enkäten har respondenterna fått svara på i vilken utsträckning de firar kristna och muslimska högtider. Att en majoritet av kristna och postkristna firar kristna högtider är inte så förvånande, men att även muslimer och postmuslimer gör det var tyckte forskarna var en spännande upptäckt.
Nära hälften av de utövande muslimerna uppger att de firar jul och cirka en tredjedel att de firar påsk. Ungefär lika många av postmuslimerna firar påsk och drygt två tredjedelar firar jul. Det är vanligare att postmuslimer firar kristna högtider än muslimska högtider. 
– Vi ser det som en sorts integrationsvilja. Det är en obesvarad kärlek, för muslimerna och postmuslimerna firar kristna högtider och kan i någon mån känna att kristna värderingar är en gemenskap man kan skriva in sig i. Men de som ser sig som kristna eller postkristna firar inte muslimska högtider, säger Erika Willander. 
Svaren på frågan om vad de tror på, visar att postmuslimer har en gudstro i betydligt högre grad än postkristna. 37 procent av postmuslimerna säger att de tror på Gud och 6 procent av de postkristna.
– Att säga ”Jag tror på Gud” är inte lika mycket att stå på barrikaderna i den postmuslimska gruppen som det är för dem med ett kristet kulturarv, säger Erika Willander. 

Instämmer med värderingar


– Det de postkristna gör i högre utsträckning är att både instämma med kristna värderingar och att fira högtider. Det som ligger närmare praktiken är inte känsligt för de postkristna, medan tron inte är känslig för postmuslimer. 
I den mån postmuslimer tillhör ett samfund, nio av tio gör inte det, är det vanligast att tillhöra Svenska kyrkan. Även bland muslimer är det vanligast att inte tillhöra något trossamfund, men lika många uppger att de tillhör Svenska kyrkan och som svarar att de tillhör ett sunni-muslimsk samfund. 
– Det är en ny upptäckt att det finns så stark samhörighetskänsla med Svenska kyrkan även bland muslimer och postmuslimer, säger Erika Willander. 
Samtidigt, säger Erika Willander, visar enkätsvaren att personer som säger sig tillhöra Svenska kyrkan inte nödvändigtvis känner att dess ledare representerar en och ens tro. 
Erika Willander hoppas att resultaten från rapporten kan väcka nyfikenhet och öppna för samtal och fler frågor. 
–  De flesta människor är inte religiösa enligt idealbilden vi har av en väldigt religiös person. De flesta är ganska pragmatiska. Man firar vissa högtider, bär med sig vissa religiösa symboler men kompromissar med annat och anpassar sig till det samhälle de befinner sig i. Det går lite obemärkt förbi eftersom vi har haft så stort fokus på dem som vi föreställer oss är de mest religiösa.

Sekularisering är komplext 


Ärkebiskop Martin Modeus kommenterar undersökningen i Kyrkans Tidning:
– Undersökningen är en påminnelse om att det här med religion och sekularisering är mer komplext än vi ofta tror. Å ena sidan tycks vi underskatta religiositeten hos svenskar med kristen bakgrund och därmed osynliggöra religionens betydelse. Å andra sidan tycks vi överskatta religiositeten hos svenskar med muslimsk bakgrund och därmed osynliggöra sekulariseringens betydelse bland muslimska grupper i Sverige. 
Hur ska Svenska kyrkan förhålla sig till att icke-kristna känner tillhörighet till samfundet?
– Svenska kyrkan granskar inte individens tro. Alla får vara med. Det behövs sammanhang där vi vandrar med människor en bit på vägen utan att avkräva eller avkrävas bekännelser. En människa kan vara medlem i Svenska kyrkan för att hon vill bevara sin koppling till ett arv, för att hon känner igen sig i kyrkans tro eller för att hon vill lära känna ett arv. Människor får vara med utifrån sina egna villkor, och tron definierar man själv. Bland våra medlemmar finns både ateister, agnostiker och många andra som på olika grunder värdesätter sin relation till kyrkan. Det är en tillgång och det rubbar inte på något sätt vårt självförtroende som kristen kyrka.

Josefin Linderås

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Rolf Nyström
När Svenska kyrkans ledare säger att muslimer och kristna har samma Gud är det då så konstigt att även muslimer vill vara med i kyrkan?

 

Till minne

Söndagsservice