Diakonia kan förlora 41 miljoner på regeringens nya strategi

Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander är kritisk till regeringens biståndspolitik. Foto: Diakonia

Biståndsorganisationer måste bidra med en större andel egna medel i biståndsinsatser. Detta kan drabba Diakonia hårt.

Regeringen har lanserat en ny strategi för utvecklingssamarbete med civilsamhället. Ett led i förändringen är att nivån på den så kallade egeninsatsen höjs. I år kan 95 procent av ett biståndsprojekt som är kopplat till civilsamhället finansieras av Sida, men nästa år sänks den siffran till 85 procent.

Diakonia förlitar sig i hög utsträckning på statligt stöd.  År 2022 hade Diakonia intäkter på 489 miljoner kronor, och av dem var 418 miljoner offentligt stöd. När regeringen höjer kraven på egeninsats måste Diakonia samla in mer pengar från sina givare, eller knyta kontakter med andra finansiärer än Sida. Om inte Diakonia alls lyckas med detta kan man i värsta fall tvingas att minska verksamheten med 41 miljoner kronor.

- Det skulle vara drastiskt. Men det hade kunnat vara ännu värre. I ett tidigare regeringsutkast var kravet på egen insats 20 procent, säger Mattias Brunander, som är Diakonias generalsekreterare.

Ett annat perspektiv

Regeringen menar att höjningen av egeninsatsen ska bidra till att civila organisationer blir mer självständiga. Josefin Sundqvist, generalsekreterare på Läkarmissionen, är inne på liknande tankar, och tycker att biståndsorganisationer i högre utsträckning borde förlita sig på insamlade medel.

Mattias Brunander har ett annat perspektiv. Han tycker att den centrala frågan är vilken kvalité biståndsorganisationer har på sina insatser, inte hur väl man lyckas som insamlingsorganisation.

Ett trubbigt mått

- Organisationernas självständighet är absolut helt central, men vi hävdar att just egeninsatsen är ett trubbigt mått. Vi är en starkt värdeburen organisation med en bas och tydlig egen strategi. För den söker vi finansiering. Ibland kommer den med en egeninsats, ibland inte. Vi ser oss aldrig som utförare av någon annans verksamhet, säger han.

Men finns det inte en fara i att förlita sig så mycket på Sidabidrag som ni gör?

- Jo, det har visats med denna regering. Den har till exempel fasat ut Kambodja och Mali i sin landstrategi, och det drabbar oss otroligt hårt. Vi behöver diversifiera mer för att bli mindre sårbara för dessa tvära kast. Tyvärr försvåras diversifieringen när Sida vill ha större egeninsats, eftersom många andra givare också kräver egeninsats.

Kristna minoriteter lyftes fram

I den nya strategin för civilsamhällessatsningar lyfts det bland annat fram att regeringen vill stödja organisationer som arbetar för utsatta religiösa minoriteter, och där nämns kristna särskilt.

- Vi jobbar definitivt med diskriminerade minoriteter av olika slag redan, säger Mattias Brunander.

I strategidokumentet understryks också att inga medel ska gå till organisationer som har kopplingar till våldsbejakande ideologier, extremism och islamism.

- Det är väl uppenbart att kriget i Gaza har påverkat den skrivningen. Det är egentligen självklarheter, säger han.

 

Taggar:

Diakonia Bistånd

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne