Ny statistik: Därför ökar Betlehemskyrkan mest

Robert Eriksson
Betlehemskyrkans Robert Eriksson tror att församlingens medlems­ökning bland annat beror på att medvetet förnya församlings­demokratin. Foto: ARKIV

Fortsatt sammanlagd medlemsminskning, med kraftig ökning av nya ­medlemmar mottagna på bekännelse.

Mest ökar Betlehems­kyrkan i Göteborg. Inkludering och gudstjänstförnyelse lockar nya medlemmar, tror föreståndaren Robert Eriksson.

Än vänder inte trenden. Åtminstone inte uppåt totalt sett. Även 2022 minskade Equmeniakyrkan medlemsmässigt – om än något mindre än 2021. När Lena Olin läst Nyårsklockan på Skansen på nyårsafton fanns det totalt 57 733 personer inskrivna i de 623 församlingarnas matriklar. En minskning med 836 jämfört med 2021, men numerärt en mindre minskning än båda åren innan.

Regionerna minskar

Alla regioner minskar, men Region Syd, kyrkans näst minsta region, minskade bara med tre personer och redovisar nu 2 543 medlemmar. Sämre gick det för minsta regionen, Nord, som minskade med 4,4 procent till 1 614. Numerärt var tappet 75 medlemmar. 77 medlemmar minskade Region Mitt med, men med tanke på det totala medlemsantalet på 6 222 medlemmar var det den procentuellt minsta minskningen bland regionerna (1,2 procent).

De fyra stora: Svealand, Stockholm, Öst och Väst, minskade numerärt med ett spann mellan 151 och 184 medlemmar.

Men det finns glädjeämnen i statistiken också. Antalet nya medlemmar som mottagits på bekännelse ökade kraftigt jämfört med året innan. Totalt i de sju ­regionerna har 754 personer blivit medlemmar på det sättet (se tabell nedan). Det är över hundra fler än året innan. Och alla regioner utom Nord hade högre siffror på den posten än på förlustsidan, alltså antalet medlemmar som uträtt ur församlingarna av annan anledning än att att de bytt församling eller avlidit. Men eftersom drygt 1 000 medlemmar avled så blir det alltså ändå minus på sista raden.

Enskilda församlingar har haft tillväxt

Sett till regionerna är det alltså idel minussiffror, men enskilda församlingar har förstås haft medlemstillväxt. Den församling som ökar mest är Betlehemskyrkan i Göteborg. Församlingen är samfundets näst största församling med sina 747 medlemmar, en ökning med 25. Därmed knaprar man in en aning på den ännu ohotade ettan Immanuelskyrkan i Stockholm som trots minskning med 14 medlemmar fortsatt är nästan dubbelt så stor.

Enligt Betlehemskyrkans pastor Robert Eriksson rör nytillskottet människor i alla åldrar, men inte minst har det tillkommit unga vuxna.

– Det är fler studenter som vill gå med som medlemmar. Jag tror att många studenter suttit mer ­eller mindre isolerade under pandemin och då har det vuxit en särskild längtan efter att finnas med i en gemenskap igen, ­säger han.

Resultat av långsiktigt arbete

Han ser dock inte ökningen som någon tillfällighet utan den är ett resultat av ett långsiktigt arbete där många faktorer spelar in, bland annat engagerad personal. Sedan flera år tillbaka har personalen fokuserat på att få in fler som ideella, vilket har bidragit till att fler och fler människor kommer till kyrkan. Man arbetar också medvetet med att skapa en gudstjänst som människor vill delta i. Samtidigt är det inte självklart att fler gudstjänstbesökare också ger fler medlemmar. Därför lyfter församlingen gärna fram medlemskap som en möjlighet.

– Vi väljer att tala mycket om församlingsmedlemskap, att upp­­muntra till delaktighet och förklara att alla medlemmar har var sin röst på församlingsmötet. Och om vi blir fler medlemmar så kan vi påverka mer i samhället, säger han.

Församlingen har också försökt att förnya församlings­demokratin.

– Vår erfarenhet är att många inte är intresserade av den traditionella föreningskyrkan. Vår utmaning är att lyssna in hur föreningsdemokrati ska fungera i vår tid. Vi har börjat lyfta frågor i församlingsmöten som unga är intresserade av, säger han.

Han tror också att Betlehemskyrkans arbete med inkludering och hbtq gör att människor söker sig till församlingen.

– Nya medlemmar känner att om vi inkluderar alla, så kan även de känna sig välkomna. Vi arbetar för att alla ska känna sig sedda och välkomna, men det är aldrig något man blir klar med, utan det är ett ständigt arbete som församling, säger Eriksson.

Hovslätt ny på listan

När det gäller ”Topp12” (som Sändaren presenterat under några år, se tabell nedan) i övrigt är Equmeniakyrkan Hovslätt ny på listan, tack vare en ökning med 4 nya medlemmar till 450. Därmed puttar man bort Andreaskyrkan Jönköping från listan, och passerar också Uppsala missionsförsamling och ligger bara en medlem bakom Betlehemskyrkan i Gävle.

Mellan 7:e och 8:e platsen är det tajt nu. Bara en medlem skiljer mellan Immanuelskyrkan i Jönköping (som minskat) och Donsö Missionskyrka (som ökat).

Bland de mindre och medlemstora församlingarna finns några stora ökningar. Sunne missionsförsamling ökar från 141 till 154, Åsenhöga från 140 till 150, och Rättvik sprängde 100-strecket genom att öka från 93 till 110.

Den numerärt största minskningen gjorde däremot Lycksele Equmeniakyrka som minskade med hela 58 medlemmar, från 137 till 79.

Rimbo missionskyrka, som under detta år varit i rampljuset genom beslutet att lämna Equmeniakyrkan, redovisade 30 medlemmar sista december.

 

Fakta: Färre dop

 • När det gäller dopen minskade antalet dop på bekännelse med nästan tio procent jämfört med 2021 (278 mot 304).
 • Antalet barndop var på pricken lika. 165 barn döptes både 2021 och 2022.
 • Sett över tid är dopfrekvensen på stadig tillbakagång. 2018 till exempel, döptes 214 barn, och 513 på bekännelse.

Fakta: Antal medlemmar

tabell 1

 • Kolumnen vi här kallar Nya medlemmar benämns i Equmeniakyrkans statistik ”Nya medlemmar mottagna på bekännelse”. Där finns också en kolumn för nya medlemmar som kommit från annan Equmeniaförsamling eller församling från annat samfund. Den kolumnen finns också på ”avgångssidan” men dessa har vi inte tagit med i denna uppställning eftersom det är svårt att exakt hur de tar ut varandra.
 • Kolumnen Utträden benämns i kyrkans statistik som ”utgångna medlemmar på annat sätt”, alltså att det inte handlar om avlidna eller personer som gått till en annan församling.

Fakta: Flest medlemmar

tabell 2

Jonatan Sverker

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
Mattias J Fröding
Jag noterar Sändarens val i hur man väljer att presentera statistiken. Betlehemskyrkan växer och lyfts fram stort och inget fel i det. Rättviks missionskyrka, en kyrka med en kanske något mer evangelikal profil växer nästan lika mycket i absoluta tal, det nämns i en rad i slutet av artikeln. Det anmärkningsvärda är att Denna församling växte med 18%, Betlehemskyrkan bäxte med 3%..

 

Till minne