Daniel Alms advokat kritisk till Pingsts hantering

Joakim Sjöberg

Daniel Alms advokat Joakim Sjöberg (t h) menar att Pingsts styrelse gått över gränsen i sin kritik.  Daniel Alm skriver på sin egen hemsida om hur hans fall hanterats.

Pingsts styrelse har gått över gränsen i sina anklagelser mot pingstledaren Daniel Alm, menar advokaten Joakim Sjöberg.

Daniel Alm avgick som ledare för Pingst FFS efter att det framkommit att han haft olämpliga relationer med två kvinnor. I samband med hans avgång framkom anklagelser om att det rört sig om maktmissbruk av sexuell karaktär. Den utredning som tillsattes av samfundet resulterade dock inte i någon polisanmälan, men företrädare för Pingsts styrelse menade att förtroendet för Daniel Alm ändå var förbrukat.

Daniel Alm är kritisk

I ett inlägg på en egen hemsida riktar nu Daniel Alm kritik mot hur hans fall har hanterats. Han menar att utredningen visar att han inte är skyldig till de anklagelser som riktats mot honom om arbetsmiljöbrott eller sexuella trakasserier. Han skriver att dessa anklagelser vållat honom och hans familj stor skada.

Daniel Alms advokat Joakim Sjöberg menar att Pingsts styrelse brustit i sin kommunikation.

- Det finns en moralisk del och en juridisk del av detta. Den moraliska delen kan diskuteras, och där tar Daniel Alm hundra procent ansvar, men ska inte blandas ihop med arbetsrätt och straffrätt. Men styrelsen har hängt ut Daniel Alm som att han gjort straffrättsliga eller arbetsrättsliga fel, säger han till Sändaren.

Tycker att styrelsen ska rätta till fel

Joakim Sjöberg menar att styrelsemedlemmar borde ha varit försiktigare i sina uttalanden.

- Vi tycker att styrelsen är ansvarig för att rätta till de fel som gjordes. Om man hänger ut någon på felaktiga grunder så måste man ta ansvar för det, säger han.

Hur detta ska göras menar han är styrelsens sak. Om Daniel Alm på något sätt driver frågan vidare är oklart i dagsläget.

- Det går inte att säga att processen är avslutad, vi får se hur saker utvecklar sig, säger Joakim Sjöberg.

Styrelsen vidhåller sina ståndpunkter

Christina Hellström, som är vice ordförande i Pingst FFS, tillbakavisar i ett mail till Sändaren kritiken om att styrelsen inte skulle ha förmått att hålla isär moral och juridik.

- I arbetsmiljörättslig mening eller enligt diskrimineringslagen bedömer utredarna att handlingarna inte utgjort kränkande särbehandling eller trakasserier. Utredningen ger dock stöd åt utredningsunderlaget. Styrelsens samlade bedömning är att det finns skäl att ifrågasätta agerandet ur ett etiskt och moraliskt perspektiv och att förtroendet för Daniel Alm i och med detta gått sönder.

Enligt henne står styrelsen fast i sina bedömningar och beslut.

- Det är en trygg process med noggranna överväganden som ligger bakom, om än smärtsam och sorgliga. Vi har emellertid insett att vi, även om situationen krävde snabba beslut, kanske kunde ha agerat annorlunda kring vilken information som kommunicerades ut initialt. Vi kommer nu att påbörja ett internt arbete i styrelsen, utifrån utredningens rekommendationer gällande Pingst ffs som arbetsplats med tillhörande arbetsmiljö. 

Taggar:

Pingströrelsen

Jonatan Sverker

2 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Kjell Samuelson
Det är stötande att läsa, hur någon i Pingsts styrelse, trots den 100 % friande utredningen, kan hävda att ”utredningen ger stöd åt utredningsunderlaget”, när det är precis tvärtom. Dessutom det fanns ett tidsspann före ”underlaget”, då endast EN person i styrelsen på kvinnans ogrundade uttalande anklagade Daniel offentligt för straffrättsligt brott. Det är den mest allvarlig delen. Det strider mot svensk rättspraxis och än mer mer mot Jesu egna befallning: ”Om en broder försyndar sig, så gå och förehåll honom detta enskilt. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder”. Jesus lärde att den Helige Ande skulle komma och påminna oss om allt som Jesus sagt och gjort. Agerandet i Pingst visar, att ledarna inte bryr om varken Jesus eller den Helige Ande. Sorgligt är bara förnamnet. Den skada som detta orsakat är långt allvarligare än den ”romans på jobbet” som uppstod mellan Daniel och den anonyma kvinnan, som inte var fråga om äktenskapsbrott i ordets bemärkelse och tydligen hanterats på ett bra sätt nåde i Daniels och kvinnans familj.
Carl-Gustav Alm
Den som är utan synd kastar första stenen! Oskickligt skött!

 

Till minne

Söndagsservice