Bad på jobbet - fick sparken

Fler anmäler religiös diskriminering på jobbet. Foto: Getty images

En anställd på en statlig myndighet fick sparken efter att ha gått undan för att be på arbetstid. Händelsen anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som nu inlett tillsyn. 
Anmälningar om tro och religion blir allt vanligare, visar DO:s årsredovisning. 

En anmälan har kommit in till Diskrimineringsombudsmannen (DO) där en person känt sig diskriminerad av sin arbetsgivare på grund av religionsutövande. Personen har gått från sitt arbete för att be i tio minuter två till tre gånger om dagen. Detta har, enligt anmälan, lett till att personen blivit avskedad. Enligt arbets­givaren har personen äventyrat säkerheten på arbetsplatsen. 

Jämför bönepaus med rökpaus


I anmälan jämför personen tio­minuterspauserna för bön med att gå från arbetet för att röka. Diskrimineringen ligger i orättvisan att inte få gå iväg för att be, medan andra får gå på rökpaus, anser anmälaren. Ärendet ligger för tillsyn och ska utredas.


Diskrimineringsanmälningar har ökat varje år de senaste fem åren. Förra året var det anmälningar om diskriminering som rör religion, tillsammans med anmälningar om könsöverskridande identitet, som stod för den största relativa ökningen. 2022 kom 373 anmälningar om diskriminering relaterat till religion och trosuppfattning in, jämfört med 143 anmälningar år 2018, enligt DO:s årsredovisning.  En ökning med 161 procent.

Kan bli fråga om tillsyn


De flesta anmälningarna förra året, 98 fall, gäller händelser som inträffat på en arbetsplats, vilket också är det största samhällsområdet för anmälningar generellt. 
Clas Lundstedt är pressansvarig på DO och berättar hur myndigheten går vidare med ett sådant här ärende. 
– Först bedömer vi om det blir tillsyn eller inte. Då spelar det roll om samhällsområdet omfattas av diskrimineringslagen samt om personen känner sig utsatt. Blir det tillsyn kontaktar vi den part som är objekt, i detta fall en arbetsplats, där de får ge sin version. I vissa fall pratar vi också med andra, till exempel vittnen. 


Arbetsplatsen har ofta några veckor på sig att ge sin version och svara på DO:s frågor, vilket lagen också kräver. När utredningen är gjord kan det leda till ett beslut där DO bedömer att verksamheten inte följer diskrimineringslagen. Då kan en talan väckas om diskrimineringsersättning i domstol.
När det rör en anställning och någon som blivit av med sitt jobb, kan inte DO göra något åt den saken.
– DO har inte mandat att se till att någon ska få sitt arbete till­baka, utan det är en arbetsrättsfråga, säger Clas Lundstedt. 

Anna Mendelsson
 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne