Alliansmissionen kraftsamlar för att behålla unga

Alliansmissionen drog linjerna på vintermötet. Foto: Robert Tjernberg

Generationsväxlingen är akut fokus för Svenska Alliansmissionen närmaste året.
Tillsammans med ALT drar de nu igång en utbildning som blir så nära obligatorisk för alla medarbetare man kan komma i samfundet.

- I en mer toppstyrd organisation hade alla varit berordrade att gå den, skojade missionsledaren Ulf Häggkvist.

Du som har öronhör vad Anden säger till församlingarna! (Upp 2:7).

Med de orden öppnade missionsledaren Ulf Häggkvist det årliga vintermötet för Svenska Alliansmissionen, där ett hundratal pastorer och ungdomsledare samlats för ett gemenskapsdygn.

Här drogs också linjerna till mycket av det som samfundet vill sikta in sig på under året.

Alliansmisisonen tar intryck av ALT-rapport

Något som tydligt gjort avtryck i samfundet är ALT-rapporten Kristen tro på glid, som tidigare också Evangeliska Frikyrkans ”Frikyrkoundersökning” och Bibeln Idags kartläggning #härförattstanna sätter ljuset den nedslående utveckling samtliga samfund kan se när det gäller generationsväxlingen. Och de konsekvenser det ger på medlemsutvecklingen.

Svenska Alliansmissionen

Ulf Häggqvist, missionsledare i Svenska Alliansmissionen

Ett direkt svar blir att tillsammans med ALT därför arrangera en utbildning under året  kring vilka faktorer som driver den negativa spiralen, och vad som kan stävja utvecklingen.

-Den här rapporten stör mig och ifall inte det här hade varit Svenska Alliansmissionen utan en mer toppstyrd organisation, så hade jag beordrat samtliga av er att anmäla er till den fortbildningen. Nu kan jag enbart ge er en lika stark som varm rekommendation, säger han med ett allvarligt leende och fortsätter retoriskt: För vad är Svenska Alliansmissionens självidentitet? Jo, vi är en en missionsrörelse!

Nästan obligatorisk utbildning

Han fortsatte:
- Jag kommer bli den tjatigaste samfundsledaren i rörelsens historia, men det här kan inte understrykas nog; vi är en missionsrörelse, en missionsrörelse, en missionsrörelse! Så jag önskar se alla er pastorer inom SAM ingå i vår gemensam fortbildningssatsning: Fäste för en tro på glid. – Den är så obligatorisk, något kan bli inom Svenska Alliansmissiionen.

I det efterföljande panelsamtalet som pionjärskonsulenten Jonas Melin håller i fyller flera av pastorerna på.

- Kollektiva gemenskaper behöver supporta varandras individuella eldar. - Det är viktigt att inte enbart lyssna in anden utan också våga kroka arm med det övriga civilsamhället som brottas med samma utmaningar, där hashtagsaktivism vunnit mark på bekostnad av traditionellt mer institutionaliserat engagemang.

Tänker på mina barnbarns framtid

- Det här kanske kan kännas abstrakt? Det blir liksom bara siffror som vi fortsätter höra om att vi fortsätter tappa två-tredjedelar av de som växer upp bland oss. Men det som verkligen drabbar mig är när jag tänker på mina egna barn och barnbarn. Av tre barn, som visserligen är troende, är bara en förankrad i församling. Och om de skulle få tre barn var så överlämnar jag, statistiskt sett, två barn eller barnbarn till församlingsgemenskap av tolv möjliga. Det oroar mig, säger en annan av dem märkbart tagna tillresta pastorerna på plats.

Brengesjö bekräftade tesen

Samma utmaning stod även i centrum när konferensens huvudtalare, Ida-Maria Brenesjö från Missionskyrkan i Habo lyfte frågan om samtidens konkurrens om tid.

- Jag och min man tvingade oss själva att besvara frågan: Om jag inte varit samfundsanställd; hade jag då varit engagerad just nu i mitt liv? Svaret var ett smärtsamt nej. Hur är det inte då för alla helt ideellt aktiva?

Text: P-O Flodström

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne