Friheten till tro bör vara grundläggande

Magnus Hagevi

”Tack gode Gud för att vi får leva i ett fritt land”. Har du själv sagt dessa ord eller hört en bön med dem? Efter att ha läst senaste rapporten från Open Doors om förföljelsen av kristna i olika länder sprids en dubbel känsla i kroppen.

En är känslan av tacksamhet över att få finnas i ett land där var och en har möjlighet att fatta sina egna beslut om att vilja följa Jesus eller inte. Vi har alla möjligheter att berätta om Jesus och bjuda in andra att följa Jesus utan repressalier från staten. Som en myndig människa är du fri och ingen har rätt att lägga ord i din mun, tvinga in dig i ett religiöst sammanhang eller ge dig en religiös identitet som du själv inte har valt. Du anses vara kapabel att själv bestämma över ditt förhållande till Jesus. Varken myndigheter, din familj, någon präst eller annan överhöghet behöver godkänna din tro. Du som vill följa Jesus kan göra så. Detta är – eller borde vara – självklart.
I många länder finns inte friheten att själv få välja sin tro.

World watch list

Open Doors är en organisation som registrerar förföljelsen av kristna runt om på jorden. Varje år publicerar Open Doors sin World watch list där de går igenom den globala förföljelsen av kristna.
Vid en läsning av deras rapport kommer också en andra känsla av sorg, vrede och kärlek över de situationer som många av världens kristna är tvingade att leva under. Enligt Open Doors är kristna de som i jämförelse med andra religioner förföljs mest och antalet kristna som lever under förtryck ökar. Oavsett religion är förtryck förkastligt. Det gäller även förföljelse av kristna.
Open Doors pekar ut Nord­korea som det land där förföljelsen av kristna är mest omfattande. Kristna ses som fiender till Nordkorea och ett hot för dess ledare. Kristna avrättas eller skickas till arbetsläger.

Kristna som konverterat från islam

I ytterligare tio länder bedömer Open Doors att förföljelsen av kristna är extrem. I många av dessa länder är majoriteten av befolkningen muslimer och situationen är speciellt svår för kristna som konverterat från islam. Även i det övervägande hinduiska Indien och i Eritrea (där en stor andel av befolkningen är kristna) finns extrem förföljelse av kristna.
Av rapporten från Open Doors framgår att i flera länder förföljs kristna av andra kristna. Ofta har då landets regim godkänt vissa kyrkor, medan människor förföljs som fått kallelsen att tillhöra kyrkor som inte blivit godkända.
 Intolerans bland kristna är extra sorgligt. Det var under liknande villkor som frikyrkorörelsen föddes i vårt land. Det sätter fingret på hur kristna i vårt land är toleranta mot människor som tillhör andra religioner, men även hur vi behandlar kristna i vår närhet vars tro i något avseende skiljer sig från vår egen. Att berätta om Jesus och bjuda in att följa honom kan aldrig ersättas av tvång eller att frånsäga människors möjlighet att vara myndiga över sitt eget liv och få välja en annan väg.

Grundläggande frihet

Friheten att tro eller inte tro är grundläggande. En kristen tro som baseras på att Jesus älskar alla människor och att han vill ha en kärleksfull relation med oss får konsekvenser. Kärlek kan aldrig tvingas fram utan är beroende av frihet.
Att slappt konstatera att alla egentligen är troende är ett steg på vägen att omyndigförklara människor genom att frånkänna dem friheten att själva utveckla sin tro. Det är en frihet som måste gälla alla.
Open Doors uppmanar oss att be speciellt för förföljda kristna. Det är en bön om religions­frihet och en uppmaning som är väl värd att ta till vara.

Magnus Hagevi

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne