Vi går ur tiden för att leva i Guds nu

Christina Lindgren

Söndag efter alla alla helgons dag heter också alla själars dag med temat ”Vårt evighetshopp”.

Söndagen återkom i vår evangeliebok 1983 och den är inte bara en minnesdag över människor som gått bort. Framför allt handlar den om mig själv och om min egen död.

Ingen av oss vet vad som väntar efter döden – ”vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett…” Vi vet inte men har olika tankar och bilder av den tillkommande världens liv. Bibeln ger oss flera bilder. Jag arbetar i sjukhuskyrkan och har fått möta många olika människor i samtal om döden och vad som kan möta oss efter den. Många olika tankar och känslor. Just dessa två bibelverser har hjälpt mig att tänka kring livets slut och evigheten. Låt mig berätta hur mina tankar går.

”Vi kan inte greppa det men Gud är större, alltings ursprung och mål.

Förr var det vanligt att man sade om den som dött, att personen ”gått ur tiden”. Jag tycker mycket om den formuleringen och använder den gärna. När vi går ur tiden lämnar vi vår begränsade tillvaro för Guds eviga nu. Det som alltid finns och omsluter vår tillvaro men som vi inte kan greppa med vårt förstånd. Vi behöver tid och rum till exempel för att kunna stämma träff med varandra, vara på samma plats samtidig. Vi kan mäta tid, planera tid – på gott och ont. I stället för att helt enkelt se tiden som något som kommer till oss, blir den något vi jagar. Min poäng här är att tillvaron är större, den begränsas inte av våra kategorier tid och rum.

Ständigt pågående

Guds nu är ständigt pågående, den tillvaron kan inte begränsas, har ingen början och inget slut. Anders Frostensson snuddar vid tanken i sin nattvardspsalm där följande strof återfinns: ”tiden genomträngd av Guds ”idag”, med Abraham är du och jag kamrat…”

När vi dör går vi ur tiden för att leva i detta Guds oerhörda nu. Den tillkommande världens liv som redan ryms i Guds nu. För Gud kan allting pågå samtidigt, det behövs inget före eller efter – eller som Jesus uttrycker det i den aktuella bibeltexten, ”för Gud är alla levande”. Vi kan inte greppa det men Gud är större, alltings ursprung och mål.

Mitt eget livs begränsning

Min tanke vandrar vidare till mitt eget livs begränsning, en dag kommer att bli min sista. Det är mitt livs yttersta dag. Mitt hopp är att Jesus kommer mig till mötes när jag går ur tiden, att Gud tar emot mig för att leva med mig när jag dör.

Mitt hopp inför evigheten är Jesu ord och löfte i avskedstalet i Johannesevangeliet. ”l min faders hus finns många rum…jag går bort för att bereda plats… för att också ni skall vara där jag är. (Joh 14:2–3). Detta är himmelriket för mig – att få vara där Gud är.

Bara detta att få vara där Gud är gör mig trygg. Frågor om var och hur tystnar – vad kan fattas när saknad och längtan funnit sitt hem? Gud skapar och vill liv, Jesus älskar och förlåter, den heliga Anden förnyar och gör levande – treenige Gud, till dig står mitt evighetshopp.

Christina Lindgren
sjukhuspastor

Fakta: SÖNDAGSTEXTEN

5 november Söndagen efter alla  helgons dag

Tema: Vårt evighetshopp

Text: Lukas evangelium
20:37–38

Fakta: BÖN

Tack Gud att jag får leva mitt liv tillsammans med dig.
Du som ser och älskar.
Du som ser och förlåter.
När livet är gott och glädjen stor
bär du mig
När oro, förtvivlan och vanmakt flyttar in bär du mig
Din kärlek håller mig vid liv.
När jag tvekar, när jag är rädd hoppas jag på dig, på din kärlek som är starkare än döden.
När jag dör, hoppas jag att du andas liv helt nära mig. Amen

Taggar:

Döden
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne