Teologins många frågor beskrivna på lätt språk

Förflyttningen från studierna vid skrivbordet till samtalet vid fikabordet är en svårbemästrad rörelse för många förkunnare!

Fakta: BOK

bokomslag

Så mycket mer, så mycket större

Sören Perder

Libris

 

Antingen hålls dessa två världar helt isär – eller blir den ena uppgiften utraderad av den andra. God kommunikation som Ordets tjänare förutsätter ett genomtänkt förhållande av både text och kontext.

Det behövs god litteratur som överbryggar den här spänningen. Sören Perders bok Så mycket mer, så mycket större (Libris) kan fräscha upp ett teologiskt tänkande. Perder har varit uppskattad församlingspastor under många år och samtidigt varit verksam som bibellärare. Han är aktiv inom Pingströrelsens teologiska råd.

Historisk kristen tro

Författaren har lyckats mycket väl med att sammanfatta den kristna tron i ett behändigt ­format. Naturligtvis kan boken inte ses som en fullständig systematisk teologi men den behandlar de fundamentala lärorna inom historisk kristen tro. Hans syfte är att bredda den studerandes kunskap genom att hjälpa dem förstå en mångfald olika perspektiv genom att träna dem att tänka kritiskt själva. Överhuvudtaget är boken skriven med god insikt om och medmänsklig känsla för aktuella frågor.

Utan tvekan är Sören Perder väl påläst i sitt ämne. Hans källor omfattar studieårens litteratur på 70-talet – och framåt genom åren, men detta gör boken desto mer intressant. Samtidigt har han sammansmält materialet till en egen produkt av god kvalité. Språket är en definitiv njutning med mycket god språkbehandling.

Integreras i en helhet

Ett autentiskt liv i en modern värld kräver oss på ett helhetstänkande. Hos Perder ses Bibelns läror inte som fragmentariska delar utan integreras i en helhet. Genom en sådan överblick av kristen teologi kan man lättare se vad som återfinns inom Bibelns olika delar. Den som känner sin teologi kan lättare finna den sammanfattande betydelsen inom Bibelns mångfald.

I en bok med denna kvalité finns en mängd satser och tankar att stanna upp inför. Perder lyfter in många aktuella teologiska debatter, såsom förbundstanken, gemenskapskategorin samt skambegreppet framför skuldtanken. Perder har intresserat sig för frågan om det materiellas och kroppsligas del i det förhärligade Gudsriket. Önskvärt vore dock en behandling av bibelsynen, som kunde omfatta mer än progressivitetstanken.

Uppgiften att skapa överblick är naturligtvis inte enkel, eftersom det föreligger en fara till oriktig förenkling. Särskilt som författaren undviker en del av teologihistoriens speciella terminologi kan en del frågor förlora i stringens. Det är dock synnerligen sympatiskt att han förstått de fornkyrkliga teologernas hållning som en protest mot gnosticismen

Lättfattligt språk

Perder lyckas förbluffande väl med att beskriva teologins många frågor på ett lättfattligt språk. Studiefrågorna ger därtill en möjlighet att fundera över trons konsekvenser. Och en sådan kontextualisering har på ett påtagligt sätt fått påverka hela framställningen. Livet i vår värld utgör ett teologiskt paradigm för den här teologiske författaren.

Ger en djupare insikt

Utifrån den klassiska trons sanningar är det möjligt att på ett skapande sätt formulera en teologi idag. Denna bok ger en djupare insikt i Bibelns sanningar och samtidigt en trovärdig tolkning för vår tid. Kristen tro är inte ett avlägset tankesystem utan den är tillgänglig för den moderna människan. Perder ser sig som ansvarig för både sanningens historiska identitet och för relevansen i förkunnelsen. Uppenbarelsen är bara uppenbarelse om den blir förstådd!

Vi tecknar idag en teologi mitt ibland världens kaotiska drag och människors förvirrade sökande. Mitt i ett sådant virrvarr lyser den korsfästes ansikte. Kristusfrälsningen blir en uppenbarelse av kärlek och ­gemenskap. Detta har Sören Perder förstått!

Per-Axel Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne