Spännande om gästfrihet ur bibliskt och nutida perspektiv

Sten Högberg har skrivit en bok som ser på många olika händelser, sammanhang och texter utifrån perspektivet gästfrihet.

Fakta: BOK

bokomslag

Gästfrihetens gränser och hopp

Sten Högberg

Ekström & Garay

I förordet berättar han om mötet med den gästfrihet som han mötte hos palestinier när han var följeslagare i Palestina och Israel med Jordandalen som arbetsfält.

Detta väckte intresset att närmare undersöka gäsfrihetsbegreppet och vilka rötter gästfriheten har i olika traditioner. Är gästfriheten beroende av religion och i så fall hur mycket, eller är gästfriheten något som finns i vår arvsmassa?

Existentiellt värde

Författarens hypotes är att gästfrihet har ett existentiellt värde som kan ses som en god investering. Människans överlevnad har varit beroende av hennes förmåga till samarbete över gränser. Men om de uppoffringar som gästfriheten kräver känns för stora, kan den ändå gestaltas om det finns religiöst/ideologiskt understöd.

Gästen i gästfrihetens meningsfulla drama är den som på olika sätt behöver hjälp, till exempel med övernattning. En respekterad gäst efterfrågar hjälp, men kräver inte hjälp. En värd, som har resurser till hjälp och kan ta emot eller avvisa en gäst, innehar en maktposition som kan användas rätt eller missbrukas. I gästfrihetens rollspel finns alltså gränser för båda rollerna.

Lever kvar som underström

I Sverige lever kristna värden om gästfrihet kvar som en underström trots att religionen satts i karantän. Dessa värden är förankrade i kristen tro och Sten Högberg undersöker de bibel­referenser som han finner vara belysande för gäsfrihetsbegreppet.

Dessa är dels de sammanhang där ordet gästfrihet används (fem nytestamentliga brev) och dels de sammanhang som gestaltar gästfrihetens förhållningssätt även om ordet inte finns med. Det är i Apostlagärningarna, några av breven och evangelierna. Huruvida gästfrihetens idé har hållit sig kvar genom Juda rike och ­Israels rike, även efter förskingringen av de norra tio stammarna, ville Jesus, enligt Högbergs tolkning, pröva genom att sända ut lärjungarna till byarna i Gali­léen. Det är en mycket kreativ och fantasifull läsning av den berättelsen (Markus 6: 6b-11) och typisk för Högbergs sätt att tolka Bibeln.

Fördjupat avsnitt

Abrahamstraditionen får ett längre och fördjupat avsnitt efter­som denna tradition är en före­dömlig gästfrihetberättelse. Abraham var ju gäst i det land han kom till och han var också värd och strävade efter att leva i fred med folken runt omkring sig. Berättelserna om Abraham är många fristående berättelser som blir sammanställda utan att till varje pris blir harmoniserade. Det kräver tolkningsarbete, vilket Sten Högberg ger sig i kast med även av, för oss, motbjudande berättelser. I drömmen om ett stort folk finns även ett mönster av vänlighet och fred med andra folk.

Att läsa både bibelns och nutidens sociala och politiska händelser ur perspektivet gästfrihet, som Sten Högberg gör, är konstruktivt, lärorikt och mycket spännande.

Taggar:

Bokrecension

Åke Jonsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice