Ödmjuk mirakelbok som inte når ända fram

Ett högst välkommet initiativ av Micael Grenholm.

I boken Dokumenterade mirakler–Vetenskap, helande och Guds existens bjuder Micael Grenholm med läsaren på en spännande men också utmanande resa, där den utbredda och djupt samhällspräglande naturalistiska världsbilden i väst ifrågasätts.

Boken är uppdelad i fyra delar som alla, utifrån olika infallsvinklar, berör temat mirakler i vår tid. Inledningsvis tas frågor upp som rör definition av mirakler och huruvida dessa bör dokumenteras. Därefter ges en del plats åt redovisning av desamma i såväl svensk som internationell kontext. Apologetiska och filosofiska argument för och emot mirakler diskuteras samtidigt som boken söker behandla den stora frågan kring lidandets problem. Parallellt med detta diskuteras mirakler inom olika religioner.

Det finns en tydlig strävan i boken att belysa hur mirakler kan hjälpa oss till en tro på Gud och avslutningsvis uppmuntras läsaren att öppna sig för att uppleva det mirakulösa.

Böcker som behandlar frågor som rör sjukdom och död berör de flesta av oss på djupet. Att ta del av beskrivningar om miraku-lösa tillfrisknanden kan väcka både hopp och klagan i oss. Så behöver det också få finnas plats för såväl ett ”Kyrie eleison” som ett ”Halleluja”. Det är därför en utmaning och ett stort ansvar att kunna formulera sig väl i en bok som handlar om just detta, inte minst om författaren vill kunna möta människor i många olika livssituationer.

Min upplevelse är att författaren har goda intentioner att möta dessa båda teman, men intrycket är att han inte alltid når ända fram. Bokens sidor skulle behöva mångdubblas för att ge varje ämne rättvisa. Kanske ska läsaren se det som att boken ger ett smakprov, där den mer intresserade kan leta sig vidare till ursprungskällorna?

Författaren skriver själv att han är verksam inom den pingstkarismatiska rörelsen, vilket märks i språk och exempel i boken. Samtidigt intar boken en ödmjuk och öppen hållning, där beskrivna och dokumenterade mirakler inom olika kristna inriktningar lyfts fram. Det bidrar till en god känsla och utgör en fin gest för enhet. Det skapar också ett förtroende för författaren, oavsett om språkbruk och kyrklig tradition tilltalar eller inte.

Avslutningsvis bör sägas att boken lyfter viktiga och centrala frågor och är ett högst välkommet initiativ, särskilt i ett av världens mest sekulariserade länder.

KARIN BERG

 

 

 

 

Det skapar också ett förtroende för författaren, oavsett om språkbruk och kyrklig tradition tilltalar eller inte.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne