Nu kan hela bibeln läsas på 743 språk

Bibel

Nu finns hela Bibeln tillgänglig på 743 språk, som talas av 5,96 miljarder människor. Många andra språk har Nya testamentet eller vissa bibeltexter översatta. Endast 2,4 procent av världens befolkning saknar helt bibeltexter på sitt eget språk.

Det blir många siffror i en sådan här artikel, men försök hänga med, för de berättar om uthållighet och engagemang för att människor ska få läsa Bibeln på ett personligt sätt.

– När jag började min anställning på bibelsällskapet för 4,5 år sedan hade 700 språk just fått helbiblar. Jag är fascinerad över att siffran ökat till 743, ­säger Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon.

Tidsödande arbete

– Nu när jag har större inblick i vilket grannlaga och tidsödande arbete bibelöversättning är, tycker jag att det är fantastiskt hur översättare i olika länder kämpar för att ge sina medmänniskors tillgång till Bibeln.

Under förra året slutförde olika bibelsällskap inom United Bible Societies översättningar på 106 språk som talas av 1,25 miljarder människor. 72 av dessa språk har fått förstagångsöversättningar, varav 16 helbiblar och 17 Nya testamenten.

3 686 olika språk

Så nu finns bibeltexter, i lite olika stor omfattning, översatt till hela 3 686 olika språk.

Ändå har 50 procent av världens språk ännu inte fått någon bibeltext alls. Dock talas dessa av endast omkring 2,4 procent av världens drygt 8 miljarder människor.

Ambitionen står ändå kvar att ge Bibeln till alla språk.

Översättning till olika teckenspråk

Många arbeten pågår parallellt, bland annat översättningar till de olika teckenspråken. Det svenska teckenspråket har endast fått ett fåtal böcker.

– Vi arbetar nu för att se om det finns möjligheter att komma i gång på nytt, vi väntar på att få finansieringen klar. Det finns en stor längtan ute i landet och jag ser verkligen fram emot att få i gång det igen, säger Anders Göranzon.

Om två år kommer Nya testamentet att ges ut på modern svenska igen. Detta arbete har finansierats genom Bibelfonden som inrättades då den statliga kommissionen gav ut NT-81 och senare Bibel 2000. Delar av inkomsten från dessa har gått in i fonden. Den nya utgivningen kommer att sammanfalla med att det då är 500 år sedan NT för första gången gavs ut på svenska.

NT lanseras på sydsamiska

I augusti lanseras NT på sydsamiska. Prästen Sofia Strinnholm, samisk handläggare i Härnösands stift, är väldigt glad över detta.

– Det känns stort. Det kommer göra skillnad för människor. Jag minns en kvinna som sa att när hon fick höra evangeliet på sitt hjärtas språk då kunde hon bli frälst, berättar Sofia Strinnholm.

Svenska kyrkans mål är att öka mängden sydsamiska i gudstjänster och förrättningar, och att kunna använda NT i sin helhet i den samiska konfirmationsundervisningen.

Talas av 500 personer

Sydsamiska talas av omkring 500 personer i Sverige, och det talas även i Norge.

– Men fler har det som sitt hjärtas språk, även om de inte kan läsa eller skriva det. Personligen brinner jag för att förkunna evangelium på samiska, och på ett för samer kulturellt relevant sätt, med respekt för samisk och andlig kyrklig tradition. Och att ha hela NT underlättar ju det, ­säger Sofia Strinnholm.

Taggar:

Bibeln

Kerstin Schönström

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Ulrik Petersson
Bibeln måste finnas tillgänglig överallt Bibeln är Guds Ord! I Sverige var det bröderna Olaus Petri och Laurentius Petri som fick uppdraget att översätta bibeln till svenska under en tid då många länder i Europa valde att ge ut biblar på folkspråk. Den stora förebilden var Martin Luthers tyska bibelöversättning. Gustav Vasas Bibel är den första svenska översättningen av hela Bibeln. Den kom till under Gustav Vasas regeringstid. 1526 kom Nya Testamentet och hela Bibeln kom 1541. Gustav Vasas Bibel reviderades två gånger och fick sitt namn efter de kungar som regerade då. ”Bibeln som är Guds Ord ska finnas tillgänglig för alla – på skolor, i kommunhus, hos regeringen samt på bibliotek, sjukhus och äldreboenden, för det kristna arvet har byggt upp Sverige!” Ulrik Petersson

 

Till minne